Hizmet İçi Eğitim

Müdürlüğümüz her yıl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarına Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından planlanarak "Bitki Sağlığı Uygulama Programı" kitabında yayınlanan sertifikalı (farklı iki dönemde 5 + 5 = 10 gün) ve kısa süreli (1-3 gün) hizmetiçi eğitimleri vermektedir. Bu eğitimlerde, araştırmalardan elde edilen bulguların uygulamaya aktarılması sağlanmaktadır. Yine yıl içerisinde ihtiyaç duyulan konularda bölge İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından mahallinde organize edilen teknik eleman ve üretici eğitimleri düzenlenmektedir. 

 ​

Müdürlüğümüz konu uzmanları tarımsal faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla firmaların ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlemiş olduğu teknik eleman ve üretici eğitimlerine "Entegre mücadele, Organik tarımda zararlı yönetimi, Biyoteknik mücadele yöntemleri, Karantina vb." konularda eğitici olarak görev almaktadır.


Ayrıca, her yıl 15 Haziran-30 Ağustos döneminde değişik sayıda (30-40 kişi) yurtiçi ve yurt dışından olmak üzere Üniversitelerin Ziraat Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine mesleğe hazırlık amacıyla stajer öğrenci eğitimleri verilmektedir.

 

''