Devam Eden Projeler

BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

DEVAM EDEN PROJELER (2016 YILI)

 

Bitki Zararlıları Bölümü

 

PROJE ADI: Zeytin fidantırtılı,  Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)'in Moleküler Tanısı ve Mücadelesinde Kitle Halinde Tuzakla Yakalama Olanaklarının Araştırılması

Proje Lideri: Dr. Adalet HAZIR

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Balkanlar ve Doğu Akdeniz Ülkelerinde Meyve Sineklerinden Korunma ve Mücadele Olanakları

Proje Lideri: Dr. Murat ÖLÇÜLÜ

Destekleyen Kuruluş: IAEA/FAO

 

PROJE ADI: Adana- Osmaniye- Hatay İlleri Akdeniz meyvesineği Mücadelesi Pilot Uygulama Projesi 

Proje Lideri: : Dr. Murat Ölçülü

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (GKGM)

 

PROJE ADI: Hatay ili Zeytin Bahçelerinde Ağaç sarıkurdu, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)'nin Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği Etkinliğinin Araştırılması

Proje Lideri: Dr. Murat ÖLÇÜLÜ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Domateste yeni zararlı Lasioptera sp. (Diptera: Cecidomyiidae) nın Adana ve Mersin de yayılış alanları, zararı ile mücadelesine esas bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi

Proje Lideri: Uzm. H. Deda BÜYÜKÖZTÜRK

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Çukurova'da Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Zararlı Miridae ve Lygaeidae (Hemiptera) Türlerinin Popülâsyon Değişimleri ve Zarar Durumlarının Araştırılması

Proje Lideri: Okan ÖZGÜR

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine Tolerant Yerli Pamuk Genotiplerinin, Klasik Islah ve Moleküler Sınıflama Yöntemleri ile Geliştirilmesi

Proje Lideri: Okan ÖZGÜR

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Akdeniz Bölgesi Muz Alanlarında Önemli Bitki Paraziti Nematodların Yaygınlığı, Popülasyon Dalgalanması ve Zarar Durumlarının Belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Adem ÖZARSLANDAN

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Kök yara nematodları; Pratylenchus thornei, Pratylenchus neglectus ve Kist nematodları; Heterodera avenae, Heterodera filipjevi'ye karşı buğdayda dayanıklılık mekanizmasının araştırılması

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Halil ELEKCİOĞLU

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Adem ÖZARSLANDAN

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi Bazı Endüstri Bitkilerinde, Pamuk Unlubiti [Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae)]'nin Yayılışı, Doğal Düşmanları ve Kimyasal Mücadelesinin Araştırılması

Proje Lideri: Mahmut BADEMCİ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu akdeniz bölgesi sebze alanlarındaki Unlu bit Phenacoccus madeirensis Green (Hemiptera: Pseudococcidae)'in mevcut durumu, bazı sebze türlerindeki biyolojisi, parazit veya predatörleri ile en yaygın doğal düşmanı üzerinde araştırmalar

Proje Lideri: M. Gökhan BİLGİN

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

Bitki Hastalıkları Bölümü

 

PROJE ADI: Turunçgillerde sektörel gelişim ve ihracaat şansını artıracak çeşit ve anaç geliştirme

Alt Proje adı: Mutasyon Yoluyla Uçkurutana Tolerant Yeni Limon Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Ç. Ünv.)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ercan CANIHOŞ

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Mutasyon Islahı Yolu ile Minneola tangeloda Turunçgil Kahverengi Leke Hastalığı (Alternaria alternata f. sp. citri)'na Tolerant Tiplerin Belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Güçer KAFA (Alata)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ercan CANIHOŞ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

 

PROJE ADI: Turunçgillerde sektörel gelişim ve ihracaat şansını artıracak çeşit ve anaç geliştirme

Alt Proje adı: Yeni Turunçgil Anaçların Geliştirilmesi

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Ç. Ünv.)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Melike YURTMEN

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Klasik ve Somatik Melezleme Yöntemleri Kullanılarak Turunca Alternatif Yeni Turunçgil Anaçların Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Ç. Ünv.)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Melike YURTMEN

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Citrus Yellow Vein Clearing Virus'un Adana, Hatay ve Mersin Limon Alanlarında ve Fidanlıklardaki Durumu ile Ticari Limon Çeşitlerindeki Reaksiyonları ve Virüs Vektör İlişkisinin Belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Melike YURTMEN

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Antepfıstığında Salkım ve Sürgün Yanıklık Hastalığı (Botryosphaeria dothidea (Moug.:Fr.) Ces & De Not.)'nın Durumu ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar

Proje Lideri: Dr. Serap TOKER DEMİRAY

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Alt Proje: Bazı Önemli Toprak Kökenli Patojenlere Karşı Trichoderma spp.'nin Formülasyonu ve Üretimi İçin Uygun Teknoloji Geliştirilmesi

Proje Koordinatörü: Dr. Gülay BEŞİRLİ (Yalova ABKMAE)

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Seral YÜCEL

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz İklim Koşullarında Damla Yöntemiyle Sulanan Yerfıstığında Optimum Sulama Programının Oluşturulması ve Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. S. Metin SEZEN (Çukurova Üniv.)

Yardımcı Araştırmacı: Doç. Dr. Seral YÜCEL

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Çukurova'da Patates Mildiyösü Erken Uyarı Sisteminin Oluşturulması ve Phytophthora infestans Populasyonunun Moleküler ve Biyokimyasal Karakterizasyonu

Proje Yürütücüsü: Dr. Hale GÜNAÇTI

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Farklı Domates Genotiplerinde Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici ve Tomato Yellows Leaf Curl Virus Dayanıklılık Durumlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Serada Dalga Boyu Seçici Özellikte Plastik Örtü Kullanarak Domates Üretiminde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) ve Bakteriyel Kara Leke Hastalığının (Pseudomonas tomato) Mücadelesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sevilay TOPÇU (Ç. Ünv.)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Bazı Patlıcan Genotiplerinde Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. melongenae), Patates çizgi virüsü (Potato Y potyvirus) ve Kök-ur Nematodu (Melodiogyne incognita)'na Dayanıklılığın Moleküler ve Klasik Yöntemlerle Belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Biberde (Capsicum annum L.) Moleküler Markörler Kullanılarak Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Hat Geliştirilmesi

Proje Lideri: Duygu ALTUNÖZ (Alata)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: MAS (Moleküler Markır Yardımlı Seleksiyon) Kullanılarak Domateste Bazı Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı/Tölerant Hat Geliştirilmesi

Proje Lideri: Mine BULUT (Alata)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Sanayiye Yönelik Geliştirilen Karaisalı Biber Hatlarına Phytophthora capsici'ye dayanıklılığın aktarılması

Proje Lideri: Duygu ALTUNÖZ (Alata)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

 

PROJE ADI: Domateste Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici'ye Dayanıklı Hatların Geliştirilmesi

Proje Lideri: Mine BULUT

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar

Alt Proje Lideri: Dr. Ayşegül Çolak ATEŞ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Karaisalı Biber Hatlarında Tohumla Taşınan Virüs Hastalıklarının Saptanması ve Tobacco Etch Virus (TEV)'ne Dayanıklılık Geninin Belirlenmesi

Proje Lideri: Pelin KELEŞ ÖZTÜRK

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Biberlerde Virüs Hastalıklarının Saptanması ve Farklı Biber Populasyonlarında Önemli Virüslere Karşı Reaksiyonlar ile Bazı Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Saadettin BALOĞLU (Ç. Ünv.)

Yardımcı Araştırmacı: Pelin KELEŞ ÖZTÜRK  

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Domatesde Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) ve Domates Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato)'nın Kök Bakterileri ile Biyolojik Mücadelesi

Proje Lideri: Dr. H. Nilüfer YILDIZ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Adana, Mersin ve Hatay İllerinde Turunçgil Bahçelerinde Pseudomonas syringae pv.syringae (Turunçgil Bakteriyel Dal Yanıklığı Hastalığı Etmeni) 'nin Yaygınlığı ve Karakterizasyonu ile Bazı Turunçgil Ve Sert Çekirdekli Meyve Ağacı Çeşitlerinin Hastalığa Reaksiyonlarının Belirlenmesi

 

Proje Lideri: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Durumunun ve Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Proje Lideri: Şeyma Reyhan ERDOĞAN (Eğirdir Meyvecilik Araşt. Enst. Müd.)

Yardımcı Araştırmacı: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Karantina ve Sertifikasyon Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Belirlenmesi

Proje Koordinatörü: Dr. Ercan CANIHOŞ

Destekleyen Kuruluş: KKTC Tarım Bakanlığı

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi Buğdayda Cephalosporium Çizgi Hastalığı Etmeni Hymenula cerealis'in Yaygınlığı ve Kök Yara Nematodları ile Etkileşimi Üzerine Araştırmalar

Proje Lideri: Tahsin AY

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının Bazı Fungal Hastalıklara Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Proje Lideri: Tahsin AY

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı

Proje Lideri: Feyza Döndü GÜNDEL (DATEM)

Yardımcı Araştırıcı: Dr. Efkan AKÇALI

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Mısırda Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&Miyale) Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik, Morfolojik Karakterizasyonu ve moleküler tanılanması

Proje Yürütücüsü: Dr. Burcu TURGAY (Ankara ZMMAE)

Yardımcı Araştırıcı: Dr. Efkan AKÇALI

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesinde Sert Kabuklu Meyvelerde Görülen Virüs Hastalıklarının Biyolojik, Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması ve Karakterizasyonu

Proje Lideri: Mahmut YEGÜL

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığı Etmeninin (Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al.) Willems et al.) Tohumda Yaşam Yeri, Ticari Tohumlardan Tespitinde Uygun Yöntemin Saptanması ve Mücadelesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisi

Proje Lideri: Ali KARATAŞ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Ülkemizde bazı Candidatus Phytoplasma prunorum izolatlarının moleküler karakterizasyonu ve 16 SrX grubundan Candidatus hytoplasma mali, Candidatus Phytoplasma piyri ve Candidatus Phytoplasma prunorum izolatlarının virülenslik düzeylerinin belirlenmesi

Proje Lideri: Bülent ALTAN (Alata)

Yardımcı Araştırıcı: Dr. Elen İNCE

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz bağ fitoplazma hastalıkları ve olası vektör böcek türlerinin tesbiti ile alınacak önlemlerin belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Elen İNCE

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Elma Çoklu Sürgün Fitoplazma hastalığı (Candidatus Phytoplasma mali)'nın Biyolojik Mücadelesinde Endofitik Fungusların Etkinliğinin Araştırılması

Proje Lideri: Şefika YAVUZ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Domates ve Patates Tohum Örneklerinde Pospiviroidlerin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması

Proje Lideri: Pakize GÖK GÜLER

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Şerbetçiotu ve Turunçgil Bitkilerinde Bulunan Viroidlerin Araştırılması, Biyolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve Bu Bitki Gruplarında Viroid Gen Bankası Oluşturulması

Proje Lideri: Pakize GÖK GÜLER

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

Biyolojik Mücadele Bölümü

 

PROJE ADI: Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Alt Proje: Akdeniz Bölgesi'nde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Zararlı Yaprakbitleri (Myzus persicae, Aphis gossypii) ve Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza trifolii) Mücadelesinde Yerel Doğal Düşmanların Kullanımının Geliştirilmesi

Proje Koordinatörü: Dr. Gülay BEŞİRLİ (Yalova ABKMAE)

Proje Yürütücüsü: Mehmet KARACAOĞLU

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Akdeniz ve Ege Bölgesi Turunçgil bahçelerindeki Unlubit Türleri ve Turunçgil unlubiti, Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae)'nin Biyo-ekolojisi üzerine Araştırmalar

Proje Lideri: Mehmet KARACAOĞLU

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

 

 

 

 

PROJE ADI: Cheilomenes propinqua (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae)'nın Myzus persicae (Sulz.) ile Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) üzerinde bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve sera koşullarında etkinliğinin araştırılması

Proje Lideri: Ferda YARPUZLU

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Bemisia tabaci Genn. (Hemiptera: Aleyrodidae)'nin Biyolojik Savaşında Avcı Böcek Serangium parcesetosum Sicard (Coleoptera: Coccinellidae)'u Kullanılabilme İmkanlarının Araştırılması

Proje Lideri: Ferda YARPUZLU

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Alt Proje Adı: Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. Hemiptera: Aphalaridae)] 'nin biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması

Proje Koordinatörü: Serpil KARADAĞ (Antep FAE)

Proje Lideri: Ferda YARPUZLU

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi Bağ Alanlarındaki Parazitoit ve Predatörlerin Tespiti, Zararlı Salkım güvesi, Lobesia botrana Den. Schiff. (Lep.: Tortricidae)'nin Biyolojik Mücadelesinde Trichogramma evanescens West. (Hym., Trichogrammatidae)'in Etkinliğinin Belirlenmesi

Proje Lideri: Mustafa TÜFEKLİ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Adana İli Şeftali ve Erik Bahçelerinde Bulunan Yaprak Bitlerinin (Hemiptera: Aphididae) Populasyon Değişimi ve Parazit ile Predatörlerinin Doğal Etkinliklerinin Belirlenmesi

Proje Lideri: Serpil NAS

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Adana ve Mersin İllerinde Pamuk beyazsineği, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)'nin Entomopatojen Faunasının ve Elde Edilen İzolatların Etkinliklerinin Belirlenmesi

Proje Lideri: Şebnem KARUT

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

 

 

PROJE ADI: Yerfıstığı Alanlarında Aflatoksin Oluşumunun Azaltılmasına Yönelik Apatojenik Aspergillus flavus'un Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Proje Lideri: Dr. Işılay LAVKOR

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK

 

Yabancı Ot Bölümü

 

PROJE ADI: Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi

Alt Proje Adı:. Adana İli Turunçgil Bahçelerindeki Pire Otu (Conyza canadensis) Popülasyonlarının Glyphosate'a Dayanıklılık Durumlarının Belirlenmesi ve Haritalanması

Proje Koordinatörü: Dr. Ünal ASAV (Ankara ZMMAE)

Proje Lideri: Dr. Serdar EYMİRLİ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Domateste Sorun Olan Canavar Otlarının (Orobanche ramosa L. ve O. aegyptiaca Pers) Kimyasal Mücadelesinde Kullanılabilecek Herbisitlerin Araştırılması

Proje Lideri: Dr. Serdar EYMİRLİ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Adana'da Kavun ve Karpuz Alanlarında Sorun Olan Küsküt Türlerinin, Yoğunluklarının Belirlenmesi ve Mücadele İmkanlarının Araştırılması.

Proje Lideri: Özcan TETİK

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Osmaniye İli Buğday Ekim Alanlarındaki En Yaygın Kullanılan Herbisitlere Karşı Dayanıklılık Kazanmış Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) Popülasyonlarının Belirlenmesi ve Haritalanması.

Proje Lideri: Hilmi TORUN

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

 

 

 


''