Sonuçlanan Projeler

BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SONUÇLANAN PROJELER (2014-2016)

2016 Yılı

PROJE ADI: Portakal güvesi [Cryptoblabes gnidiella Mill. (Lepidoptera: Pyralidae)]'nin Nar'da Mücadelesine Esas Gün-Derece Modelinin Oluşturulması ve Moleküler Tanısı

Proje Lideri: Dr. Naim ÖZTÜRK

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Nektarin bahçelerinde thrips türleri ile mücadelede kitlesel yakalama yönteminin uygulanabilirliği üzerine araştırmalar

Proje Lideri: Dr. Adalet HAZIR

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi Sebze Alanlarında Görülen Anthomyiidae Familyasına ait Türler ile Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması

Proje Lideri: Pınar ARIDICI KARA

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Yüksek Lisans)

 

PROJE ADI: Çevresel Sürdürülebilirlikte Biyolojik Mücadelenin Yeri ve Önemi Konusunda Hedef Kitlenin Bilinçlendirilmesi

Proje Lideri: Dr. Nazife TEMEL

Destekleyen Kuruluş:  Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı (Septoria tritici Rob.ex.Desm.)'nın Yaygınlığının Belirlenmesi ve Moleküler Tanısı

Proje Lideri: Gülsüm ÜNAL

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Yüksek Lisans)

 

PROJE ADI: Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama Sistemleriyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Açıkta Patlıcanın Verim, Verim Bileşenleriyle Su Kullanım Randımanı Üzerine Etkileri

Proje Yürütücüsü: Dr. Yeşim BOZKURT (Alata)

Yardımcı Araştırmacı: Doç. Dr. Seral YÜCEL

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Ceviz (Juglans regia L.)'de Entegre Mücadeleye Esas Oluşturacak Bazı Çalışmalar ile Önemli Hastalık ve Zararlıların Mücadelesinde Alternatif Yöntemlerin Araştırılması

Proje Lideri: Dr. Ercan CANIHOŞ

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Predicting whitefly population outbreaks in changing environments (Seventh Framework Programme

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Birol AKBAŞ (TAGEM)

Alt Proje Lideri: Dr. Hakan FİDAN

Destekleyen Kuruluş: AB ARIMNET SWIPE

 

PROJE ADI: Çukurova'da Yüzey Suları ve Lagünlerdeki Pestisit Kirliliğinin Araştırılması

Proje Lideri: Meryem KAYA

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Bağda külleme hastalığına karşı farklı ilaçlama programlarının etkinliğinin belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Ercan CANIHOŞ

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Kazanlı Ve Mersinde Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Nematod Ve Kök Hastalıklarına Karşı Toprak Dezenfeksiyonuna Yönelik Demonstrasyon Ve Eğitim Çalışmaları

Proje Lideri: Doç. Dr. Seral YÜCEL

Destekleyen Kuruluş:  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO)

 

PROJE ADI: İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Yabancı Ot İlaçlama Yöntemlerinin Mısır Tane Verimi ve Yabancı Ot Kontrol Düzeylerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Ali BOLAT (DATEM)

Yardımcı Araştırmacı: Özcan TETİK

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Çukurova'da Çizgili Yaprakkurdu, Spodoptera exigua Hübner (Lep.: Noctuidae)'nun  Mısırda Zarar Durumunun Belirlenmesi

Proje Lideri: Vahdettin AKMEŞE

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi Mısır Alanlarında Zararlı Yaprak piresi (Hemiptera) Türlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin Popülasyon Gelişmeleri

Proje Lideri: Vahdettin AKMEŞE

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Yüksek Lisans)

 

PROJE ADI: Çukurova'da Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi  Hastalığı (Acidovorax avenae subsp. avenae)'nın Yaygınlığı, Epidemiyolojisi ve Kimyasal Mücadele Olanaklarının Araştırılması.

Proje Lideri: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Entegre Bitki Sağlığı Stratejilerinin Desteklenmesinde Kök-ur nematodu (meloıdogyne enterolobıı)'nun Tanımlama ve Teşhisi Konusunda, Yeni Metodların Geliştirilmesi ve Denenmesi

Proje Lideri: Yrd. Doç. Dr. Halil TOKTAY

Destekleyen Kuruluş: EUPHRESCO

 

2015 Yılı

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Turunçgil Beyaz Kabuklubiti, Parlatoria pergandii Comstock (Hemiptera: Diaspididae)'nin Konukçuları, Yayılışı, Parazitoid ve Predatörleri ile Mücadeleye Esas Biyolojik Kriterlerin Belirlenmesi

Proje Lideri: Dr. Naime ELEKÇİOĞLU

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Adana İli Seyhan İlçesinde Akdeniz Meyvesineği Mücadelesi Pilot Uygulama Projesi

Proje Lideri: Dr. Naime Z. ELEKÇİOĞLU

Destekleyen Kuruluş: Bakanlık (GKGM)

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinde Thysanoptera Türleri ile Doğal Düşmanlarının Popülasyon Değişimleri ve Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thy.: Thripidae)'un Biyo-ekolojisi Üzerine Araştırmalar

Proje Lideri: Murat ÖLÇÜLÜ

Açıklama:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Seralardaki Önemli Predatör ve Parazitoitlere Etkilerinin Araştırılması

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serdar SATAR (Ç. Ünv.)

Yardımcı Araştırıcı: Mustafa PORTAKALDALI

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Çukurova'da çeltik yanıklığı hastalığı [Magnaporthe grisea  (Hebert) Barr]'nın epidemiyolojisi ve mücadelesi üzerine çalışmalar

Proje Lideri: Efkan AKÇALI

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Çukurova'da Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi  (Acidovorax avenae subsp. citrulli (Shaad et al.) Willems et al.) Hastalığının Yaygınlığı, Epidemiyolojisi ve Kimyasal Mücadelesi Üzerine Araştırmalar

Proje Lideri: Dr. Raziye ÇETİNKAYA YILDIZ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Hıyarda Hıyar Mozaik Virüsü (CMV) ile Bitki Besin Elementi İlişkilerinin Araştırılması

Proje Lideri: Yrd. Doç. Dr. Ercan EKBİÇ  (Ordu Ünv.)

Yardımcı Araştırıcı: Dr. Hakan FİDAN

Destekleyen Kuruluş:  Ordu Ünv. Zir. Fak. (BAP)

 

PROJE ADI: Türkiye ve Yunanistan'da yaprakbiti parazitoitlerinin (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) moleküler ve ekolojik çeşitliliğinin ortaya konulması 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serdar SATAR

Yardımcı Araştırıcı: Mehmet KARACAOĞLU

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

 

2014 Yılı

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytinlerinde Zeytin fidantırtılı, Palpita unionalis (Hübn.) (Lepidoptera: Pyralidae)'nın Mücadelesine Esas Bazı Biyolojik Özelliklerinin belirlenmesi

Proje Lideri:  Dr. Gülay KAÇAR

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Zararlı Mısır koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) ve Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Hüb. (Lepidoptera: Pyralidae)'na Karşı Bazı Püskürtme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: M. Ali TÜRKAY (DATEM)  

Yardımcı Araştırıcı: Dr. Mustafa GÜLLÜ

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK

 

PROJE ADI: Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Erik pası hastalığı (Tranzschelia pruni-spinosae var. Discolor)'nın Yaygınlığının Belirlenmesi ve Kimyasal Mücadele programının oluşturulması  

Proje Lideri:  Dr. Ercan CANIHOŞ

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

PROJE ADI: Trakya ve Yöresinde Buğdaylarda Kök Ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fungal Hastalıklar ve Patojenitelerini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerine Araştırmalar

Proje Lideri:  Dr. Hakan HEKİMHAN

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Sert Çekirdekli Meyvelerde Görülen Şarka virüs hastalığı'nın Son Durumunun Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Ortaya Konulması

Proje Lideri:  Dr. Melike YURTMEN

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

 

PROJE ADI: Farklı Avların Avcı Böcek Cheilomenes propinqua (Mulsant) (Col.: Coccinellidae)'nın Gelişme ve Üreme Gücüne Etkileri

Proje Lideri:  Ferda YARPUZLU

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

 

PROJE ADI: Çukurova'da Tarım Alanlarına Sulama Suyu ile Taşınan Yabancı Ot Türleri ve Bunların Mücadelesine Yönelik Araştırmalar

Proje Lideri:  Özcan TETİK

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Yüksek Lisans)

 

PROJE ADI: Domates Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Organik Tarıma Uygun Bazı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması

Proje Lideri: Dr. Filiz ARSLAN

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM, Doktora)

 

PROJE ADI: Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ürünlerde Maksimum Kalıntı Limitleri (MRL)'nin Belirlenmesine Esas Çalışmalar

Proje Lideri: Meryem KAYA

Destekleyen Kuruluş:  Bakanlık (TAGEM)

 

 

 


''