Koordinatörü olduğumuz AB Stratejik Ortaklık projesi kabul edildi
''