21.6.2014

Ambalaj Laboratuar Şefliği

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Ambalaj Laboratuvarı Bitkisel Ürünler Bölümü içerisinde hizmet vermekteyken 2012  yılından itibaren AB normlarına (TS EN ISO/IEC 17025) uygun  olarak ayrı bir birim olarak kurulmuştur. 2 araştırmacı uzman kadrosu ile laboratuvarda gıda ile temas eden madde ve malzemelerde rutin analizlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası projeler, eğitim hizmetleri de gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetler   aşağıda verilmektedir.

·      Metal Ambalajlar

·      Plastik ambalajlar

·      Cam ambalajlar

·      Kağıt esaslı ambalajlar

·      Yöntem geliştirme ve validasyonu

Laboratuvarda Yapılan Test ve Analizler:

·     Tüm ambalaj malzemelerinde yarı niceliksel olarak metal tayini(Al, As, Cu, Fe, Cd, Sn, Cr, Pb, Ni)

·     Teneke ambalajlarda kenet kontrolü, kaplama miktarı(kalay, lak), gözenek kontrolü

·      Plastik ambalajlarda toplam ve spesifik migrasyon, yapı tayini

·      Cam ambalajlarda ani sıcaklık değişimine dayanım tayini

·      Kağıt ambalajlarda metal tayini(As,Pb, Ti)

Laboratuvar Cihaz Alt Yapısı:

·      WD-XRF(Dalga Boyu Dağılımlı X ışın Yollu Floresans Spektrometre)

·      FTIR(Fourier Değişimli İnfrared Spektrometresi)

·      DSC(Diferansiyel Taramalı Kalorimetre)

·       Kenet Kontrol Cihazı

·       Mikrometre

''