21.6.2014

Su ve Atıksu Laboratuar Şefliği

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Su ve Atık Su laboratuvarı 2004 yılından itibaren AB normlarına (TS EN ISO/IEC 17025) uygun olarak akreditasyon belgesini almıştır.  4 araştırmacı personelden oluşan uzman kadrosu ile laboratuvarda gıda sanayi hizmetleri kapsamındaki rutin analizlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası projeler ve eğitim hizmetleri de gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda verilmektedir.

 • İçme ve kullanma suları
 • Su ürünlerinin üretim alanlarından alınan sular
 • Atık ve alıcı ortam suları
 • Yöntem geliştirme ve validasyonu

Laboratuvar Cihaz Alt Yapısı:

 • İyon Kromotografi Cihazı
 • Vakumlu Süzme Aparatı ve Vakum Pompası
 • Etüv
 • Hassas Terazi
 • Spektrofotometre
 • B.O.I5 cihazı
 • Türbidimetre  (Bulanıklık ölçer)
 • Lovibond Glasfilter (Renk ölçer)
 • Conductivity metre (İletkenlik ölçer)
 • Oksijen metre
 • pH metre
 • Toplam Azot cihazı
 • Toplam Azot cihazı Yakma Ünitesi

''