21.6.2014

Mikrobiyoloji Bölüm Başkanlığı

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü mikrobiyoloji laboratuvarı 2007 yılından itibaren AB normlarına (TS EN ISO/IEC 17025) uygun olarak akreditasyon belgesini almıştır.  7 araştırmacı, 3 teknisyen, 1 laboranttan oluşan uzman kadrosu ile laboratuvarda gıda sanayi hizmetleri kapsamındaki rutin analizlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası projeler ve eğitim hizmetleri de gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda verilmektedir.

 • Gıdalarda ve yemlerde patojen mikroorganizmaların (Salmonella spp., E.coli O157:H7, Staphylococus aureus, Clostridium perfringens, Listeria monocytonogenes, Vibrio parahaemolyicus v.b.) izolasyon ve identifikasyonu.
 • Enterik indikatör organizmalardan E.coli ve koliformların izolasyonu ve identifikasyonu.
 • Gıdalardan ve yemlerden maya ve küflerin izolasyonu.
 • Mezofilik aerobik-anaerobik bakteriler, Termofilik aerob ik-anaerobik bakterilerin izolasyonu.

Laboratuvar Cihaz Alt Yapısı:

 • VİDAS Cihazı
 • VİTEK 2 Cihazı
 • Tempo Cihazı
 • AİRİDEAL Cihazı
 • Somatik Hücre Sayım Cihazı
 • Membran Filtrasyon Cihazı
 • Otoklav ve pasteur fırını
 • Mikroskop
 • Etüv
 • Koloni sayıcı
 • Santrifüj
 • Muhtelif laboratuvar araç ve gereçleri (pH metre, terazi vb.)

''