21.6.2014

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanlığı

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölümü Enstitümüzün 2002 yılında başlattığı Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde gizlilik, tarafsızlık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin sağlanması için kurulmuştur. Bölümde 5 araştırmacı, 4 teknik, 3 idari ve 3 işçi olmak üzere 15 personelden oluşmaktadır.  Bölümün çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

  • Enstitüye gelen numuneleri kabul etmek
  • Müşteri talepleri doğrultusunda gerekirse yapılacak analizleri belirlemek
  • Analizlerin ücretlerini tespit etmek
  • Numuneleri kodlayarak analizin yapılacağı laboratuvara iletmek
  • Analiz sonuçlarının raporlanmasını sağlamak
  • Raporları müşterilere teslim etmek
  • Enstitüde kalan evrakları dosyalamak
  • GGBS(Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) uygulamak

Numune Kabul Talimatı için tıklayın​.
''