21.6.2014

Stajyer Öğrenci Eğitimi


STAJYER ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Enstitü Müdürlüğüne; Üniversite,  Meslek Yüksek Okulları ile Meslek Liselerinin, gıda, yem, kimya, biyoloji ve su ürünleri konusunda eğitim gören öğrencileri ve/veya bu konularda öğrencilerin eğitim gördüğü okullar, 01 Ocak- 30 Nisan tarihleri arasında staj taleplerini ifade eden dilekçe ile başvurur.

Dilekçeler Enstitü Müdürü tarafından kabul edilir. Enstitü kayıtlarına aldırılarak Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığına havale edilir.

30 Nisan tarihine kadar tüm staj talep dilekçelerinin fotokopileri Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığında muhafaza edilir.

01 - 30 Mayıs tarihleri arasında Enstitü Müdürü Başkanlığında Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanının katıldığı toplantıda, o yıl için enstitünün stajyer kontenjanı belirlenir.

Stajyer kontenjanının % 60 i Üniversite, % 30’ u da Meslek Yüksek Okulu ve % 10 lise öğrencilerinden başvuru sırasına göre öncelikle gıda ve yem konusunda (ilgili bölümlerin stajyer kapasitesi dikkate alınarak) eğitim görenlerden seçilir. Üniversite müracaatları belirtilenden az ise bu fark diğer okullardan kapatılır.

Değerlendirilen staj talepleri konusunda ilgili okul ve/veya kişilere 01-30 Mayıs tarihleri arasında uygun görülüp görülmedikleri kurum web adresinde ilan edilir ayrıca resmi yazı ile okullar bilgilendirilirler.

Stajı uygun görülenler ücretli olarak kış ve yaz  döneminde staja başlarlar.

Stajyer öğrencilerin stajları başlamadan önce Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığı tarafından Enstitünün teknik bölümlerini kapsayacak şekilde “Stajyer Çalışma Programı - EYB-FR-09” hazırlanır.

Haziran ayının ilk haftasında staja başlayacak öğrenciler Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığına staj evraklarını teslim edip  ve sözleşme imzalarlar.

Staj programına göre öğrenciler ilgili bölümlere dağıtılır.

Stajyer öğrencilerin günlük devam çizelgeleri ve bölümlerdeki çalışmaları Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanlığınca takip edilir.

Stajını tamamlayan öğrencinin staj defteri, Staj gördüğü Bölüm Başkanları ve Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanı tarafından kontrol edilerek imzalanır.

Staj evrakları, Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanı tarafından doldurulur.
Başarı ve değerlendirme notları Bölüm Başkanlarının da görüşü alınarak Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanı tarafından verilir.

Evraklar Enstitü Müdürü onaylatıldıktan sonra, gizli evrak olarak zarflanarak okullarına gönderilir.

''