21.6.2014

Aday Araştırıcı Eğitimi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Enstitülerine Araştırmacı ve Yönetici Elemanların Atama ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Genelge’de, bir lisans eğitiminden sonra veya başka bir kuruluşta çalışırken araştırma enstitülerine atanan (araştırma tecrübesi olmayan) elemanların "aday araştırıcı" statüsünde olacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, Araştırma Enstitülerine atanan personel en az 1 yıl, gerek görülürse 2 yıl Aday Araştırıcı eğitimine alınır ve Master Planda tarif edilen şekilde düzenlenen eğitim programı hazırlanarak uygulanması gerekmektedir.

Araştırma Enstitülerine atanan personele verilmesi gereken Araştırma Metodolojisi Eğitimi, Yeni atananlara, askerlik, uzun süreli izinli olma veya başka nedenlerle bu eğitimi almamış olanlara ya da araştırmaya uyumunda problem olup da idarece gerek duyulan personele verilmek üzere, Enstitüye her yeni atanan için yıllık eğitim programı şeklinde düzenlenerek rutin olarak uygulanmaktadır.

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma sistemimizde olması gereken seviyede eğitimli araştırmacı sayısına en kısa sürede ulaşılması amacıyla, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğümüzün 2003 yılında başlatmış olduğu "Aday Araştırmacıların Eğitimi" Enstitümüzde de her yıl rutin olarak verilmektedir.

''