22.6.2014

Numune Kabul Akış Şeması

​1. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanlığına MÜŞTERİNİN BAŞVURUSU ​
2. NUMUNE KONTROL TALİMATI'na göre numuneye ait evrak ve ambalaj kontrollerinin yapılması 
RED OLMA DURUMUNDA 1. AŞAMAYA DÖNÜLÜR
3. Numuneye ait ücretlendirilmenin yapılması (Dönersermaye veznesine veya Bankaya yatırılması) 
4. Evrakların Müdürlük Makamına gönderilmesi 
RED OLMA DURUMUNDA 1. AŞAMAYA DÖNÜLÜR
5. Evrakların Gelen-Giden defterine kaydedilmesi 
6. Evrakların Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Bölüm Başkanlığına iletilmesi 
7. Numunenin NUMUNE KABUL DEFTERİNE işlenmesi 
8. Numunenin kodlanması 
9. Numune hakkındaki bilgilerin bilgisayara işlenmesi 
BU AŞAMADA İKİNCİL NUMUNE AYRILMASI YAPILIR.
10. Evrak ve numunenin ilgili BÖLÜME teslimi 
11. İlgili Bölüm Başkanlığından rapor çıkış tarihinin öğrenilmesi 
12. Müşterinin rapor çıkış tarihi konusunda bilgilendirilmesi 
13. Bölümden gelen sonuçların bilgisayara işlenmesi ve kontrolü 
14. Yazdırılan raporların fotokopi ile çoğaltılması 
15. Raporların imza için ilgili Bölümlere iletilmesi 
HATA DURUMUNDA 14. AŞAMAYA DÖNÜLÜR.
16. Onaylanan raporların çıkış tarihlerini Numune Kabul Kayıt defterine işlenmesi 
17. RAPORLARIN MÜŞTERİYE TESLİMİ (Posta-Kargo-Fax-Elden)

''