22.6.2014

Eğitim ve Yayım Birimi

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Eğitim Yayım Bölümü kuruluşundan itibaren faaliyet alanını genişleterek çalışmalarına devam etmektedir. Bölümde yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir.                       

1) Eğitim                      

 • Kuruma yeni atanan personelin eğitimi
 • Personelin planlı ve plansız eğitimi
 • Diğer kamu ve özel sektör elemanlarının eğitimi
 • Stajyer öğrenci eğitimi

2) Yayım Hizmetleri

 • Gıda ve Yem Bilimi teknoloji dergisi
 • Enstitü birifing kitapçığı
 • Gıda ve Yem Araştırmaları kitapçığı
 • Broşür ve bülten hazırlanması, fuarlara katılım sağlanması

3) Bilgi İşlem

 • Bilgisayar ve çevre birimlerinin faal tutulması
 • Bilgi güvenliği ve yedeklemeler
 • Yazılım ve Donanım güncellemeleri
 • İlgili eğitimleri gerçekleştirme
 • Web sayfası yönetimi 

''