22.6.2014

Mali İşler Birimi

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Mali İşler Şube Şefliği kurulduğu yıldan itibaren faaliyet alanını genişleterek çalışmalarına devam etmektedir. İdari İşlerin yürütülmesini ve teknik bölümlere destek sağlanması amacı ile 2002 yılında başlatılan KYS ve akreditasyon çalışmaları kapsamında belirtilen görevlerin talimatlara göre yürütülmesini sağlamaktadır. Bölümde 8 adet personel çalışmaktadır. Yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir.

1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

  • Taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile ilgili rapor tutma
  • Taşınır yönetim sorumluları ile bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve Kamu idaresi arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulsüzlükleri belirlemek

2) Muhasebe

  • Enstitüde çalışan Memur ve işçi personelin maaş, ikramiye, sürekli ve geçici görev yolluğu
  • Avans verilmesi
  • Terfi ve emeklilik işlemlerini yürütmek
  • İdarenin elektrik, su, doğalgaz giderlerinin ödenmesi

3) Satın Alma

  • Bölümlerin ihtiyacı olan cihaz, kit, kimyasal madde, cam malzeme ve her türlü laboratuvar malzemesinin alım
  • İdari bölümlerin akaryakıt, araç temini ve temizlik, kırtasiye malzemeleri vb. ihtiyaçlarını karşılamak

''