22.6.2014

Sivil Savunma ve Güvenlik

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Sivil Savunma ve Güvenlik kurulduğu yıldan itibaren faaliyet alanını genişleterek çalışmalarına devam etmektedir. Bölümde 1 adet sivil savunma uzmanı 8 adet güvenlik görevlisi çalışmaktadır. Yapılan çalışmalar aşağı da verilmektedir.

  • Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek
  • Kamu kurum ve kuruluşların tahliyeye ilişkin planlanmasını koordine etmek
  • Sivil Savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak
  • Afet ve Acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirilmek
  • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
  • Yangın önleme tedbirlerini denetlemek
  • Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek
  • Koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında eğitim vermek

''