3.7.2014

Bakım Onarım Birimi

- Müdürlüğe ait tüm birimlerdeki elektrik şebekesi, bina, araç, makine ve benzeri cihaz, mal ve malzemenin kontrol, bakım ve onarımlarını yapmak, kayıtlarını tutmak ve bu konuda idareye gerekli önerilerde bulunmak.  

- Kurumda yapılacak inşaat işlerinde yasal mevzuatın gerektirdiği hazırlıkları yapmak.

- Kurumda yapılacak inşaat işlerini Destek Hizmetleri Birimi ile birlikte organize etmek.

- Bahçe düzenlemesini ve bakımını yapmak.

- Birimi ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak, hedefler belirlemek.

- Genel Kullanımda olan makine ve teçhizatların (asansör, jeneratör v.b) bakım sözleşmelerinin takibini yapmak.

- Toplantı öncesinde ihtiyaç duyulan tesisatın ve cihazların hazır hale getirilmesini sağlamak.

- İzin, mesai, hasta sevk v.b. işlerini kaydını tutmak ve organize etmek.

- Birim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri ve standartları oluşturmak ve belirli zaman aralıklarında değerlendirmek, faaliyetlerdeki değişmelerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak,

- Birimi ile ilgili malzemelerin stok takibini yapmak.

- Kalite politikası ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmak.

- Gizlilik, güvenirlilik, tarafsızlık ve etik kurallar esasına sadık kalarak görevinin gereğini yerine getirmek ve kendisine bağlı elemanların gizlilik, güvenilirlik, tarafsızlık ve etik kurallar esasına sadık kalarak çalışmalarını sağlamak.

- Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.​

''