14.7.2014

İnsan Kaynakları Birimi

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü İdari Koordinatöre bağlı olan İnsan Kaynakları Birimi 2013 yılında kurulmuş. Birim 7 adet personelle hizmet vermektedir. Birimde yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir. 


İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNDE YAPILAN İŞLEMLER


 • Kurum içi (görevlendirme, bilgilendirme, belge istekleri v.s.) tüm yazışmaları yazmak ve dosyalamak.
 • Vekalet yazılarını yazmak ve dağıtımını yapmak.
 • Yıllık izin kayıtlarını tutmak ve dosyalamak.
 • Hastalık raporlarını yazmak ve defter kayıtlarını tutmak.
 • Enstitü personelinin pasaport işlemlerini yapmak.
 • Birimizce tutulan personel listelerini güncel tutmak. (telefon listesi dahil her türlü  personel listesi)
 • Özlük dosyalarının tasnifli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
 • Emeklilik ve tayin işlerini yürütmek.
 • Tayin olan ve yeni atanan personelin (nakil-açıktan) evraklarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması.
 • Personelle ilgili tüm kayıtların düzenli ve güncel tutulması.
 • Daire içi disiplin işlerinin yazışmalarının yapılması.
 • Günlük devam izlenimlerinin takibini günlük yapmak.
 • Beyan edilen saatlik izinleri ve beyan edilmeyen saatlik izinlerin kayıtlarını tutmak ve dosyalamak.
 • Kurumun arşivlemesi gereken tüm dokümanların uygun şartlarda düzenli olarak arşivlenmesi.
 • Personel Bilgi Sistemi (PERBİS)'ne girişlerin yapılması.
 • Bakanlıklara veya diğer kamu ve özel kuruluşlara yapılan tüm yazışmaları yazmak ve dosyalamak.
 • Görevlendirme yazılarını yazmak ve dağıtımını yapmak.
 • Hizmet Takip Programı (HİTAP)'na hizmet belgelerinin (terfi, derece, askerlik, ücretsiz izin gibi) girişini yapılması.
 • Eğitim dosyalarının kayıtlarını tutulması.
 • Kurumun posta işlerini yapılması.
 • Gelen-Giden evrak kayıtların yapılması, fotokopi çekilmesi ve zimmet defterlerine yazılması ve dağıtımının takibi yapılması.
 • Kurum içinde duyuruların yapılmasını sağlamak.
 • Bireysel Öneri Sistemi, kayıt-takip işlemlerin yapılması.
 • Pano-afiş düzeninin sağlanması.
 • Personel anketinin yapılması, değerlendirilip idareye sunulması ve panoda ilan edilmesi.
 • Personel yetkinlik anketinin yapılması, değerlendirilip Kurum Müdürüne sunulması.
 • Personelin memnuniyetine yönelik çeşitli anketlerin hazırlanması, yapılması, değerlendirilip idareye sunulması ve panoda ilan edilmesi.
 • Personel eğitim başvuru takip-kayıt işlemlerinin yapılması.
 • Aday Araştırmacı Personelin Eğitim takip işlemlerin yapılması.
 • Aday Memur Eğitim takip işlemlerinin yapılması.
 •  Hizmet içi Eğitim takip işlemlerinin yapılması.
 •  Oryantasyon Eğitim takip işlemlerinin yapılması.
 • Sosyal etkinlik ve uygulama grubunun yapacağı aktiviteleri takip etmek ve kayıtlarını tutulması.
 • Bireysel Öneri, Yılın Elemanı Seçimi, Slogan Yarışması, Kişi ve Bölümlerin ödüllendirilmesi gibi etkinlikleri çalışma ve yazışmaların yapılması.
 • Çalışmalarla ilgili verileri YGG toplantısında kullanılmak için personel ile ilgili haber ile görevlendirilmeleri bültende kullanılmak üzere KYS'ye iletilmesi.
 • Çalışanlarla ilgili çıkan yasal mevzuatların takibinin yapılması, personel ve yönetimin bilgilendirilmesini sağlanması.
 • Lojman Komisyonun aldığı kararların kayıtlarını tutmak ve yazılarını yazmak.​​
''