21.6.2014

Kalite Yönetim Birimi

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Kalite Yönetim Birimi çalışmalarıyla; 2002 yılında ISO 9001 belgesi, 2004 yılın da AB normlarına (TS EN ISO/IEC 17025) uygun olarak akreditasyon belgesi, 2008 yılında çevre ölçüm ve analizleri yeterlilik belgesi, 2008 yılında EFQM mükemmellik modelini uygulayarak, Bursa başarı ödülünü 2009 yılında almıştır. 2011 yılından itibaren de İç Kontrol Sistemi kurulmuştur. 4 araştırmacıdan oluşan uzman kadrosu ile kalite yönetim sisteminin görevi yukarıda belirtilen standartların uygulanması, planlanması ve iyileştirilmesini sağlamaktadır. Birimde yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda verilmiştir.

  • Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyonun hazırlanması, güncellenmesi ve dağıtımı.
  • Kullanılan dökümanların personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmasının sağlanması.
  • Laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetlerin kalite planında yer alan prosedür ve talimatlara uygunluğunun kontrol edilmesi.
  • Laboratuvarlarda iç tetkik planını düzenlenmesi ve periyodik olarak yapılmasının sağlanması
  • Uygunsuzlukların giderilmesi için Düzeltici Önleyici Faaliyet takibinin yapılması.
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısının organizasyonunun yapılması.
''