21.6.2014

Katkı Kalıntı Bölüm Başkanlığı

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Pestisit Kalıntı laboratuvarı 2004 yılından itibaren AB normlarına (TS EN ISO/IEC 17025) uygun olarak akreditasyon belgesini almıştır. 7 araştırmacı ve 2 teknisyenden oluşan uzman kadrosu ile laboratuvarda gıda sanayi hizmetler i kapsamındaki rutin analizlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası projeler ve eğitim hizmetleri de gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda verilmektedir.

 • Gıda ve Yemlerde Pestisit kalıntısı
 • Balda naftalin
 • İçme sularında (Akrilamid, uçucu organik bileşikler(VOC), pestisit kalıntısı)
 • Yaş meyve ve sebzelerde büyümeyi düzenleyiciler (Ethephon, 2,4 D vb.)
 • Yöntem geliştirme ve validasyonu

Laboratuvar Cihaz Alt Yapısı:

 • LC-MS/MS Triple Quadrupole
 • GC/MS (2 adet)
 • GC (ECD-FPD)
 • GC (FPD)
 • GC (ECD)
 • GC (ECD-NPD)
 • GC-MS/MS (İyon Trap)
 • GPC (Gel Permeation Chromatography)-Tam Otomatik Numune Temizleme Sistemi
 • Purge and Trap
 • Rotary Evaporator (2 adet)
 • Santrifüj (2 adet)
 • Muhtelif laboratuvar araç ve gereçleri (pH metre, terazi vs.)

''