21.6.2014

Mineral Laboratuvar Şefliği

​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Mineral laboratuvarı 2004 yılından itibaren AB normlarına (TS EN ISO/IEC 17025) uygun olarak akreditasyon belgesini almıştır. 4 araştırmacı ve 2 laboranttan oluşan uzman kadrosu ile laboratuvarda gıda sanayi hizmetleri kapsamındaki rutin analizlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası projeler ve eğitim hizmetleri de gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda verilmektedir.

 • Gıdalarda, Sularda ve Yemlerde mineral madde ve metal kalıntıları
 • Atık sularda metal kalıntıları
 • Yöntem geliştirme ve validasyonu

Laboratuvar Cihaz Alt Yapısı:


 • ICP-MS
 • Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi
 • Hot Plate
 • Etüv
 • Mikrodalga Fırın
 • Çalkalamalı su banyosu
 • Su Arıtma Sistemi
 • Muhtelif laboratuvar alet ve ekipmanları

''