Kamu Hizmet Standardı

 

SIRA NO

B.12.4.İLM. 0.16.00.21

KURUM KODU

250160021

STANDART DOSYA PLANI KODU

Araştırma Hizmetleri - Gıdaların Analiz Edilmesi

HİZMETİN ADI

Araştırma Hizmetleri - Gıda ve yem konularında talep edilen laboratuvar analizlerinin gerçekleştirilmesi

HİZMETİN TANIMI

441 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 1734 sayılı Yem Kanunu

HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Vatandaş, Sivil Toplum Kuruluşları, özel Sektör ve Kamu Kurumları

HİZMETTEN YARARLANANLAR

 

MERKEZİ İDARE

 

Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Makamların / Birimlerin Adı

Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Taşra birimleri

 

Mahalli İdare

 

Diğer (Özel Sektör vb.)

Dilekçe, Resmi yazı

Başvuruda İstenen Belgeler

Enstitü Müdürlük Makamı

İLK BAŞVURU MAKAMI

Teknik Personel Bölüm Başkanı Teknik Müdür Yardımcısı Müdür

PARAF LİSTESİ

Numune kabul bölümü ile analiz yapan bölümler arasındaki yazışmalar

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

 

 

HİZMETİN SUNULMASI SÜRECİ

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Valilik , Tarım İl Müdürlükleri

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

6 gün

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

15225

YILLIK İŞLEM SAYISI

SUNULMUYOR

HİZMETİN  ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

 

Sıra NoHİZMETİN ADIHİZMETİN TÜRÜHİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ     (EN GEÇ)
1          Fiziksel AnalizlerDilekçe veya Resmi yazı2 GÜN
2          Kimyasal AnalizlerDilekçe veya Resmi yazı6 GÜN
3          Mikrobiyolojik AnalizlerDilekçe veya Resmi yazı7 GÜN

 

HİZMETİN ADIİLK MÜRACAAT YERİİKİNCİ MÜRACAAT YERİ

Enstitü müdürlüğünce yürütülen hizmetler
(Analiz hizmetleri)

Harun SEÇKİN 
Enstitü Müdürü Yeni Karaman Mah.
Hürriyet Cad. No: 126 Osmangazi/Bursa 
Tel: (0 224) 246 47 20 
Fax: (0 224) 246 26 29 
e-posta:
 bursagida@bursagida.gov.tr


Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Dr. Masum BURAK Genel Müdür İstanbul Yolu Üzeri, Bağdat Cad. No:38 P.K.51 Yenimahalle / ANKARA 
Tel: (0 312) 315 76 22-26 
Fax: (0 312) 315 34 48 
e-posta: 
bilgi@tagem.gov.tr

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü 
Doç.Dr. Muzaffer AYDEMİR Genel müdür KKGM - Akay Cad.No:3 
Bakanlıklar / ANKARA 
Tel: (0 312) 417 41 76 
Fax: (0 312) 418 63 18
e-posta:  maydemir@kkgm.gov.tr

 

''