T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AB-Stratejik Ortaklık Projemiz Kabul Edildi

Yayın Tarihi : 7.8.2017


Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.S.(BESAŞ) işbirliğiyle hazırlanarak, Avrupa Birliği Bakanlığı'na sunulan "Ekmek Sektöründe Gençlerin İstihdam Edilebilirliğini Arttırılması" konulu AB-Stratejik Ortaklık Projesi, 775 proje arasından seçilerek onaylanmıştır.

Projenin Ulusal ortağı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olup yerel ortağı Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüdür.

Yurtdışı ortakları ise;

- Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi (TFTAK, Estonya),

- Ulusal Gıda Biyokaynakları Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (IBA, Romanya)'dır.

Fırıncılık sektöründe mesleki beceri ve bilgi birikimine sahip olmayan gençlerin sorunlarını gidermeyi amaçlayan projenin amacı;

              - Fırıncılık sektörüyle ilgili ücretsiz ve yenilikçi eğitim materyalleri vasıtasıyla erken okuldan ayrılan veya yetersiz eğitim almış gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için fırsat sağlamak,

               - Gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak ve onları profesyonel yaşam için hazırlamak,

               -Sektöründeki genç çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik esnek ve akıllı eğitim materyalleri hazırlayarak

kolayca erişebilecekleri ve kullanabilecekleri yenilikçi yaklaşımla(metodolojiler, araçlar ve uygulamalar) geliştirmek,

               -Ekmekçilik sektöründe daha kalifiye çalışanların istihdam edilmesini sağlamak

şeklinde sıralanabilir.

Bursa da bir açılış konferansı ile başlayacak ve 18 ay sürmesi planlanan proje kapsamında:

                - İyi Ekmek Üretimi,

                 -Duyusal Analiz,

                - Hijyen ve Sanitasyon,

               - AB ve Türkiye Mevzuatı konularında olmak üzere dört el kitabı oluşturulması,,

                -Fırıncılığa adım atacak hedef gruba internet üzerinden eğitim modülü hazırlanarak,  akıllı telefon uygulaması ve proje web sayfası oluşturulması,

                -Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ve BESAŞ işbirliği ile hedef gruba Bursa da eğitimler de düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında Estonya'da 5 gün süreli duyusal ekmek analizi eğitimi alınacaktır. Ayrıca Romanya'da yapılacak olan 5 gün süreli eğitimde katılımcılar Ekmek Üretim Pilot Tesisi'ni inceleyerek tesisin deneyimli kadrosu ile farklı ekmek çeşitleri üretimini görme fırsatı bulacaklardır.

Bütçesi 147.600 Euro dur.