T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ulusal Starter Kültür Gen Bankası Numune Toplamaya Başladı

Yayın Tarihi : 23.8.2017


Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçen Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankasındaki çalışmaların başlaması ile ilk olarak Bursa ve yakın çevresindeki il, ilçe ve köylerden numune toplanmasına başlanmıştır. Konu uzmanı personelimiz, doğal yollar ile mayalanan ürünlerin bulunabilmesi amacı ile köylü pazarlarının kurulduğu ilçelere ve hayvancılığın yoğun olduğu köy ve yaylalara giderek vatandaşın kendisinin doğal yollarla elde ettiği mayaları kullanarak yaptıkları yoğurt ve peynirlerden numune almaktadırlar. Alınan numuneler uygun şartlarda Enstitüye getirilerek analize alınmaktadır.  Analiz sonucunda elde edilen izolatlar gen bankasında saklanacak ve starter kültür olarak kullanılma potansiyelleri araştırılarak uygun olanlar değerlendirilecektir.

Numune toplama işlemleri oluşturulan çalışma takvimine göre genişleyerek devam edecektir.