T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Koordinatörü olduğumuz AB Stratejik Ortaklık projesi kabul edildi

Yayın Tarihi : 8.1.2018

Enstitümüz tarafından hazırlanarak, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na sunulan "Mesleki Eğitim ve Öğretim için Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşım" konulu AB-Stratejik Ortaklık Projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Proje, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde, 3 yabancı ülke ve 4 yerli paydaşımız ile birlikte yürütülecektir.
 
Proje paydaşlarımız, Türkiye'den Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi (GU), Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM AŞ. ve Bursa Ticaret Borsası'dır (BTB). Projemizin yurtdışı paydaşları ise, İspanya'dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC), Romanya'dan Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ) ve Avusturya'dan, ISEKI Gıda Derneği (IFA)'dir.

Proje; bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmayı amaçlamaktadır.

Projenin süresi 24 ay olarak planlanmış olup, proje bütçesi 237.665 Avro'dur.