T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AB Projemizin Açılış Konferansı Yoğun Katımla Gerçekleşti

Yayın Tarihi : 17.1.2018

Enstitümüz koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Ticaret Borsası, İspanya Zaragoza Teknoloji Merkezi, Avusturya Viyana Üniversitesi ve Romanya Galati Üniversitesi ile birlikte sunulan Avrupa Komisyonu Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı Kapsamında desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi yoğun katılımla gerçekleşti.

Yaklaşık 2 yıl sürecek projenin açılış konferansı, 16 Ocak 2018 tarihinde Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gen Bankası Toplantı Salonunda yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, Bursa Vali Yardımcısı Abidin ÜNAL, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) Daire Başkanı Ramazan BÜLBÜL, Enstitü Müdürü Yıldıray İSTANBULLU ve ISEKI – Food Association (IFA, Austria) Gerhard SCHLEINING'in açılış konuşmalarıyla devam etti.

Enstitü Müdürü Yıldıray İSTANBULLU proje kapsamında bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek hasat sonrası kayıpları azaltmanın amaçlandığını ve kurum olarak yaptıkları ulusal ve uluslararası projeler ile gıda sektöründeki sorunlara çözüm bulmayı amaçladıklarını belirtti.

Enstitü Müdürlüğümüzden Nurcan A. GÜZELSOY proje ve gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında sunum yaptı.

Her partner, kurumları hakkında bilgilendirme ve projedeki rolleri ile ilgili detaylı sunu gerçekleştirdi. Konferans, kokteyl ile son buldu.