T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AB, Horizon 2020 ve COST Projeleri Eğitimi Verildi

Yayın Tarihi : 11.11.2016

​Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının 2016 yılı Temmuz-Ağustos döneminde çağrıya çıktığı Teknik Destek Programına hazırlamış olduğumuz ‘AB, Horizon 2020 ve Cost Projeleri Eğitimi’ projemiz destek almaya hak kazanmıştır. Bu proje kapsamında Kurumumuzda  07-10 Kasım 2016 tarihleri arasında 4 gün süreyle eğitim gerçekleştirilmiştir.  Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği  Bölümü  Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ tarafından gerçekleştirilen eğitim iki ayrı grup halinde  planlanmış ve toplam 43 kişinin  katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda katılanlara katılım belgeleri verilmiştir.