11.1.2017 / Gösterim Sayısı : 375

Kurumsal Mükemmellikte Paydaş Katılımı Çalıştayı'na katılım sağlandı.

#Kurumsal Mükemmellikte Paydaş Katılımı Çalıştayı

​EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde paydaş görüşü alınması amaçlı "Kurumsal Mükemmellikte Paydaş Katılımı Çalıştayı" 12-13 Aralık 2016 tarihinde Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yapılmıştır. Çalıştaya Enstitü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, Teknik personel Görkem Öztürk ve Ayşe Uysal katılmıştır.

''