Bölümler

Bitki Zararlıları Bölümü

Bölüm Tanıtımı ve Görevler:

Tarım ürünlerinde bulunan zararlılar ve bunlarla savaşım yollarını araştırmak amacıyla 15 Şubat 1931 yılında kurulmuş olan Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu'nda Entomoloji konusundaki çalışmalar aynı yıl başlamıştır. Kuruluşundan bu yana Entomoloji Laboratuvarı olarak çalışmalarına devam eden Ziraat Yüksek Mühendisleri; böcekler, akarlar, nematodlar, bazı memeliler ve kuşlar üzerinde çalışmalarını ilk 10 yıl az sayıdaki personel ile yürütmüştür. Daha sonra personel sayısının artması ile birlikte "Entomoloji Bölümü" altında laboratuvarlar oluşturarak başarılı çalışmalar sürdürülmüştür. 

Bitki Zararlıları Bölümünün Görevleri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

 1. Kültür bitkilerinde sorun olan böcekler, akarlar, nematodlar, memeliler ve kuşların teşhisi, yayılışı ve mücadele metotlarını belirlemek,
 2. Araştırma projeleri yürütmek ve elde edilen sonuçları eğitim ve bilimsel yayınlarla uygulamaya sunmak,
 3. Bölgeye özgü böcekler, akarlar, nematodlar, memeliler ve kuşların koleksiyonunu yapmak,
 4. Uluslararası organizasyonlarda görev almak, AB uyum yasaları çerçevesinde bitki sağlığı yönünden projeler hazırlamak ve yürütmek,
 5. Uluslararası ve ulusal kongreler, workshoplar ve toplantılar düzenlemek, bunlara bildirilerle katılmak,
 6. Uluslararası ve ulusal dergilerde raportörlük yapmak,
 7. Böcekler, akarlar, nematodlar, memeliler ve kuşlar ile ilgili Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Entegre Mücadele Teknik Talimatları  ve Standart İlaç Deneme Metotları hazırlamak,
 8. Bakanlığın Bitki Koruma Ürünlerini Ruhsatlandırma ve Bitki Karantinası gibi çeşitli komisyonlarında görev almak,
 9. Karantina organizmaları ile ilgili zararlı risk analizlerini yapmak ve bu konuda Bakanlığımıza danışmanlık hizmeti vermek,
 10. Kurum çalışmalarında başta üniversite olmak üzere ihracatçı birlikleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak,
 11. Gerektiğinde pestisitlerin ve biyoteknik materyalin biyolojik etkinliklerini araştırmak,
 12. Çalışma konuları ile ilgili uygulama kuruluşlarında bitki koruma alanında çalışan teknik personele eğitim vermek, kitap, kitapçık, çiftçi broşürü v.b. hazırlamak,
 13. Ziraat Fakültelerinde okuyan öğrencilere staj eğitimi vermek,
 14. Bölge çiftçileri için ücretsiz danışmanlık yapmak,
 15. Çiftçilerimiz için Bakanlığımızca hazırlanan YAYÇEP programlarına entomoloji konuları ile ilgili eğitimler ve yayın hazırlamak,
 16. Pestisitlerin doz düşürme veya artırma çalışmalarını yapmak,
 17. Yurtdışından Türkiye'ye deneme ve ticari amaçla gelen bitkisel materyali karantina yönünden incelemek,
 18. Türkiye'de meyve fidanlarının sertifikalandırılması ile ilgili analizler yapmak.

​Meyve Zararlıları Laboratuvarı

Meyve zararlıları laboratuarı, 1931 yılından beri Ege Bölgesi'nin önemli ürün gruplarında görülen zararlılar ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda; başta elma, turunçgil, zeytin, şeftali, kiraz ve incir olmak üzere bir çok üründe önemli bulgular elde edilmiş ve uygulamaya verilmiştir. Elde edilen veriler ışığında entegre mücadele projeleri yapılmış ve tahmin uyarı uygulamaları bölge çiftçilerine aktarılarak pestisit kullanımı en aza indirilmiştir. Dünyada yapılan güncel araştırmalara paralel biyoteknik, biyolojik mücadele ve organik tarım çalışmaları yapılarak bölge çiftçisine aktarılmıştır. Şu an itibariyle başta İhracatçı Birlikleri ve üniversiteler olmak üzere bir çok kurumla işbirliği halinde projeler yürütülmektedir. Türkiye'nin Akdeniz meyve sineği ile bulaşık olması nedeniyle başta Japonya olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri Türkiye'den hiçbir yaş meyve ve sebze almamaktadır. İhracatçı Birlikleri desteğiyle Enstitümüz Meyve Zararlıları Laboratuvarı tarafından yürütülen araştırmalar 2009 yılında sonuçlanarak 2010 yılında ihracat başlamıştır. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı bilimsel çalışma Türkiye'de bir ilk olup tüm ülke yararına sonuçlanmıştır.

Bağ Zararlıları Laboratuvarı

Bağ Zararlıları Laboratuarında Salkım güvesi, bağ thripsleri, kırmızı örümcekler, maymuncuk, unlubit gibi mücadele edilmediğinde ürün alınmasını engelleyen ve üreticiyi ekonomik anlamda zarara uğratan bağ zararlılarının biyolojisi, doğal düşmanları, yayılışı, zararı ve mücadelesi konularında çalışılmış; elde edilen sonuçlar uygulamaya aktarılmıştır. Ayrıca laboratuarın çalışma konusu olan üzümsü meyvelerden çilek alanlarındaki faunistik çalışmalar tamamlanmış, çileklerde zararlı Maymuncuk türlerinin biyolojileri, zarar şekli ve biyolojileri üzerine etki eden abiyotik faktörler incelenmiştir. Münferit bitki koruma projelerinin yanı sıra yetiştirici kuruluşlarla işbirliği yapılan Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği ve Organik Şaraplık Üzüm yetiştiriciliği projelerinde bağ zararlılarının yönetimi ve popülasyon değişimleri konusunda görev alınmıştır. Ana zararlı olan Salkım güvesi' ne karşı Tahmin-Uyarı Sistemi uygulamaya aktarılmıştır. Yumurtaya etkili preparatların Tahmin-Uyarı sistemi içerisinde kullanım zamanı pratiğe verilmiştir. Çevre dostu Bacillus thuringiensis'li preparatların Ege Bölgesi'nde Salkım güvesi mücadelesinde ilk kez kullanım zamanı, uygulama şekli ve dozu belirlenmiştir. Salkım güvesi ile mücadelede insektisit kullanımına alternatif bir yöntem olan çiftleşmeyi engelleme tekniği başarılı bulunarak ilk kez uygulamaya aktarılmıştır. Bu projenin devamı niteliğinde çiftleşmeyi engelleme yöntemi Ege Bölgesi'nde özellikle organik üzüm yetiştiriciliği yapan üretici ve firmalarla işbirliği içerisinde toplam 7000 da alana yaygınlaştırılmıştır. Tüm araştırma çalışmalarının sonuçları baz alınarak 1995 yılından itibaren bağda Entegre mücadele projesi yürürlüğe konmuştur. Bu projenin 5'er yıllık 3 dilimi uygulama kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Araştırma projelerinden elde edilen yeni bulgulara da Entegre mücadele programlarında yer verilmektedir.

Hububat Zararlıları Laboratuvarı

Laboratuvarımız, 1931 yılından beri Ege Bölgesi hububat alanlarında görülen zararlılar ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Şimdiye kadar yürütülen çalışmalar ile bölge hububat alanlarında bulunan zararlılar ve bu zararlıların mücadelesine yönelik önemli bulgular elde edilmiş ve uygulamaya verilmiştir. Ülkemiz buğday tarımının en önemli zararlısı olan Süne'nin mücadelesine yönelik olarak zararlının Ege Bölgesindeki kışlakları, türleri, bulunuş oranları, doğal düşmanları ve mücadeleye esas biyolojik kriterleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda her yıl düzenli olarak enstitümüz sorumluk alanındaki (Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, İzmir, Kütahya) illerinde teknik elemanlara eğitimler düzenlenmiş ve " Ege Bölgesinde Süne Mücadelesi" isimli kitap hazırlanarak teknik elemanlara dağıtılmıştır. Buğday ve mısır entegre mücadele projeleri yapılmış, birçok çiftçi ile birlikte bu çalışmalar yürütülmüş ve kazanımlar entegre teknik talimat kitapçıkları ile ülke tarımına sunulmuştur. Dünyada yapılan güncel araştırmalara paralel olarak yürütülen biyoteknik ve biyolojik mücadele çalışmaları bölge çiftçisine aktarılmıştır. Son yıllarda yürütülen ülkesel süne projesi kapsamında Ege bölgesi koşullarında Süne (Eurygaster spp. Heteroptera: Scutelleridae)'nin buğday'da meydana getirdiği ürün kayıpları ve buna bağlı olarak kimyasal mücadelede baz olarak alınması gereken ekonomik zarar eşikleri belirlenmiştir.

Sebze ve Yem Bitkileri Zararlıları Laboratuvarı 

Sebze ve yem bitkileri zararlıları laboratuvarı tarafından, Ege Bölgesinde yemeklik baklagillerde, lahanada, enginar, hıyar, domates, patlıcan, patates, kabak ve hıyar gibi sebzelerde ülkesel ve bölgesel araştırmalar yürütülmüş bu sebzelerde sorun olan zararlılar ile ekonomik öneme sahip olan ana zararlılar saptanarak bunlara karşı mücadele yöntemleri geliştirilerek ürün kaybı önlenmiştir.

Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde yürütülen entegre mücadele projesinde, Ege Bölgesi örtüaltı yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadelede çok az veya hiç ilaç kullanılmadan ürün elde edilmiştir. Bu proje çerçevesinde geliştirilen biyoteknik yöntemler içinde değerlendirilen kitlesel yakalamada oldukça etkin olan sarı yapışkan tuzaklar, Ege bölgesinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. FAO tarafından desteklenen bir araştırmada da örtüaltı domates yetiştiriciliğinde kimyasal girdiyi en aza indirmek için entegre üretim ve koruma araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması, üreticilere uygulamalı olarak öğretilmesi ve yayımının yapılması amacıyla Muğla-Fethiye İlçesinde 2002-2003 yıllarında örtüaltı domates yetiştiriciliğinde çalışmalar yürütülmüştür. Muğla'da örtüaltı domates yetiştiriciliğinde, 2002-2004 yıllarında, entegre ürün yönetim programının oluşturulması amacıyla ele alınan bir diğer projede de üniversite ve özel sektör işbirliği yapılmış bir çok alt disiplin bir arada çalışmış,  araştırmalar sonucunda örtü altı domates yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi programı belirlenmiştir.

Nematoloji Laboratuvarı

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Nematoloji Laboratuvarı bünyesinde 1960'lı yıllardan bu yana pek çok survey çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmalar daha sonraki yıllarda yapılan kapsamlı projelere temel oluşturmuştur. Projeler kapsamında, meyve ve bağlarda sorun olan Kök-ur nematodları, Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans), Kamalı nematodlar (Xiphinema spp.)'ın kurulu bahçe ve fidanlıklardaki bulaşıklık durumları araştırılmış, çeşit çalışmaları yapılmıştır. Patates dikim alanlarında Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor) ve Patates kist nematodları (Globodera spp.) ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bölgedeki sebze seralarında üreticilerin en büyük problemlerinden biri olan Kök-ur nematodları ile mücadelede solarizasyonun etkisi araştırılmış, metil bromid uygulama dozunun azaltılması amacıyla seralarda kullanılmak üzere orgalloy katkılı polietilen örtü denenmiş ve oldukça etkili sonuçlar alınmıştır. Bölgemiz çeltik üretim alanlarında önemli bir sorun olan karantina zararlısı Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi)'nun mücadelesi üzerine yapılan çalışmalarda, sıcak su yöntemi kullanılarak bulaşık tohumlardaki nematodların %100 öldürülmesi sağlanmıştır. Çalışmanın önemli bir çıktısı da, projeden elde edilen veriler doğrultusunda söz konusu nematodun tohumluk çeltik sertifikasyonuna esas hastalık ve zararlılar listesine dahil edilmiş olmasıdır.

Laboratuvar personeli, Tarım Bakanlığı destekli projelerin yanı sıra Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yürütülen Twining projesi, TUBİTAK ve Dünya Bankası gibi dış kaynaklı projelerde aktif olarak görev almıştır. Bu sayede elde edilen imkanlarla laboratuvarın alet-ekipman yönüyle  altyapı donanımı da kuvvetlendirilmiştir.

Endüstri ve Süs Bitkileri Zararlıları Laboratuvarı

Endüstri ve süs bitkileri zararlıları laboratuvarı tarafından Ege Bölgesi'nde pamuk, tütün, ayçiçeği, haşhaş ve susam gibi endüstri bitkileri ile nergis, gül, karanfil ve kasımpatı gibi süs bitkilerinde araştırmalar yürütülmüş, sorun olan ve ekonomik öneme sahip zararlıların biyolojisi, doğal düşmanları, yayılışı, zararı ve mücadelesi konularında çalışılarak elde edilen bulgular uygulamaya aktarılmıştır. Pamukta ekonomik öneme sahip zararlılardan Pamuk Yaprakbiti Aphis gossypii (Glov.) (Homoptera: Aphididae))'nin biyolojisi ve popülasyon değişimini etkileyen faktörler çalışılarak, elde edilen veriler zararlının mücadelesinde uygulamaya aktarılmıştır. Pamukta Entegre mücadele projeleri yapılmış, bu çalışmalardan elde edilen bulgular Ege Bölgesi üreticilerine yapılan eğitimlerle aktarılmış, Entegre Mücadele Teknik Talimatı kitapları hazırlanarak ülke tarımına sunulmuştur. Tütün zararlıları ile ilgili üretici kitapçığı hazırlanarak Ege Bölgesi üreticilerinin yararlanması sağlanmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden kekik bitkisinin Denizli ve Manisa İllerindeki ana zararlısı ve ekonomik öneme sahip diğer zararlı türleri tespit edilmiştir. Ayrıca laboratuvarda, dünyada yapılan güncel araştırmalara paralel olarak biyoteknik mücadele çalışmaları ile  Ege Bölgesi'nde yaygın ekim alanı olan farklı pamuk çeşitlerinde emici böceklerin popülasyon değişimi ve verime etkileri ile ilgili proje çalışmaları yürütülmektedir.

Ambar Zararlıları Laboratuvarı

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde yapılanma, olanakların genişlemesi, bölgenin çözüm bekleyen problemlerinin yoğunlaşarak ekonomik önem kazanmasıyla entomoloji konularının bölünerek yeni laboratuvarların kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. 1941 yılında kurulan Ambar Zararlıları Laboratuvarı ile çalışmalar ayrı bir laboratuvarda sürdürülmeye başlanmıştır. Laboratuvarda kuruluşundan bu yana çalışmalar sürdürülmektedir. Denizli ve Uşak illerinde, depolanmış baklagillerde bulunan Bruchidae familyası türleri ve zararları üzerinde araştırmalar konulu proje yürütülmüştür. Manisa ve İzmir illerinde depolanmış kuru üzümlerde zarar yapan Lepidoptera ve Coleoptera takımlarına bağlı türler, yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi, önemli türlerin mücadele olanaklarının araştırılması isimli proje devam etmektedir.

Bölüm Personeli:

​ ​​​​Dr. Fatma ÖZSEMERCİ (Bölüm Başkanı)
Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİNeşe KESKİN
Dr. Dilek TURANLIEsmeray AYHAN​
Dr. Tülin KILIÇDeniz AKPINAR​
Erkan YILMAZYasemin HACIALİOĞLU
Mehmet Fatih TOLGAŞule İSTEK
Seher TANYOLAÇŞükrü ARASAN
Fatma IŞIKBülent TURAN​
Ümran AKKAN​
 
 

Bitki Hastalıkları Bölümü

Bitki Hastalıkları Bölümü

Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 1931 yılında kurulmuştur. İlk 10 yıl 8-10 kişilik teknik personelle Entomoloji ve Fitopatoloji laboratuvarı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1950 yılından itibaren teknik eleman kadrosu artmış ve Fitopatoloji laboratuvarı Bitki Hastalıkları Bölümü olmuştur. Bölümümüz 6 laboratuvardan oluşmaktadır.  Aşağıda bu laboratuvarların faaliyetleri ve görevleri yer almaktadır.

Viroloji Laboratuvarı

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Viroloji laboratuvarı, 1950'li yıllardan itibaren Ege bölgesinde yetiştirilen kültür bitkilerinde görülen virüs hastalıkları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Laboratuvar ilk yıllarda, virüsten ari patates tohumluğu yetiştirilmesi, virüsten ari temiz Amerikan asma anaçlıkları elde edilmesi, turunçgil damızlık bahçeleri kurulmasına yönelik çalışmalarda öncülük etmiştir.

Laboratuvarda halen biyolojik, serolojik (ELISA) ve moleküler yöntemler (PCR) kullanılarak bitki virüslerinin tespiti ve tanısı yapılmaktadır. Bu çalışmaları yürütecek laboratuvar ekipmanı ve bilgi birikimi mevcuttur.

Viroloji Şubesinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

 1. Kültür bitkilerinde hastalık meydana getiren viral etmenlerin tespiti ve tanısını yapmak, bu etmenlerin yayılışı ve mücadele metodlarını belirlemek,
 2. Araştırma projeleri yürütmek, elde edilen sonuçları bilimsel dergi, kongre ve sempozyumlarda yayınlamak ve uygulamaya vermek,
 3. Uygulama kuruluşlarından ve üreticilerden gelen şikayetleri değerlendirerek çözüm yollarını araştırmak,
 4. Bitki virüs hastalıkları ile ilgili "Zirai Mücadele Teknik Talimatları", "Entegre Mücadele Teknik Talimatları ve Çiftçi broşürleri hazırlamak,
 5. Karantina ile ilgili konularda, Bakanlığımıza danışmanlık görevi yapmak ve ayrıca karantinaya tabi hastalıkların saptanmasında hızlı teşhis yöntemlerini geliştirmek,
 6. Karantina kapsamında üretim materyallerinin ithalat ve ihracatında zararlı organizmalar yönüyle analizlerini yapmak,
 7. Uygulama kuruluşlarında Bitki Koruma alanında çalışan teknik personele eğitim vermek,
 8. Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü'nün Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) çerçevesinde "Bitki Virüs Hastalıkları" ile ilgili eğitim kitaplarını ve film senaryolarını hazırlamak,
 9. Karantina organizmaları ile ilgili zararlı risk analizlerini hazırlamak,
 10. Damızlık ana materyal üreten kuruluşların, sertifikasyon yönetmeliğine uygun olarak bitki virüs hastalıkları yönünden kontrollerini ve analizlerini yapmak,

  Laboratuvar personeli, Tarım Bakanlığı destekli projelerin yanı sıra AB'ye uyum çerçevesinde yürütülen Twining projesi ve TUBİTAK, DPT gibi dış kaynaklı projelerde aktif olarak görev almıştır. Son yıllarda laboratuvarda yürütülmüş ve devam eden bazı araştırma konuları aşağıda verilmiştir:
 1. Çilek üretim alanlarında virüs hastalıklarının saptanması,
 2. Ege bölgesi zeytin üretim alanlarında virüs hastalıklarının tespiti,
 3. Sert çekirdekli meyve ağaçlarında hastalık oluşturan virüslerin belirlenmesi,
 4. Ege bölgesinde yetiştirilen II. ürün mısır üretim alanlarında bazı viral etmenlerin saptanması,
 5. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde virüs hastalıklarının belirlenmesi, Türkiye ve bölgemiz için ilk kayıt olan virüslerin saptanması,
 6. Ülkesel patates tohumluk üretim sisteminin geliştirilmesi projesi kapsamında patates virüs hastalıkları ile ilgili çalışmalar,
 7. Ege bölgesinde kabakgil üretim alanlarında virüs hastalıklarının tespiti, hastalık oranlarının ve bazı kabakgil çeşitlerinin virüs hastalıklarına reaksiyonlarının belirlenmesi,
 8. Ege bölgesinde asma virüs hastalıklarının belirlenmesi ve moleküler yöntemlerle tespiti
 9. Ege bölgesinde Sert çekirdekli meyve ağaçlarında Sharka hastalığının mevcut durumunun belirlenmesi,
 10. Ege bölgesinde zeytin virüs hastalıklarının tanılanması, yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve meyve kalite özelliklerine etkilerinin araştırılması.

Bakteriyoloji Laboratuvarı

Bakteriyoloji laboratuvarı 1960'lı yılların başında kurulmuş olup altyapı ve bilgi birikimi açısından güçlü bir birimdir. Laboratuvar ekipmanları her türlü bitkisel materyalde bitki patojeni bakterilerin tespit ve tanısı için yeterlidir. Tespit ve tanıda gelişmiş ülkelerde uygulanan klasik, biyolojik, serolojik (ELISA, IFAS) ve moleküler (PCR) yöntemler kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak amacıyla laboratuvar çalışanları ulusal ve uluslar arası laboratuvarlarda periyodik eğitimler almışlardır. Bazı bakteriyel etmenlerin ülke için ilk tespitleri laboratuvar teknik elemanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Laboratuvarın faaliyetleri ve görevleri arasında aşağıdaki konular yer almaktadır:

 1. Bitki patojeni bakterilerin tespiti ve tanısını yapmak ve mücadele yöntemlerini belirlemek,
 2. Araştırma projeleri yürütmek,
 3. Ülkede yeni ortaya çıkan etmenler konusunda Bakanlığı uyarmak ve gerekli çalışmaları yapmak,
 4. Uygulama kuruluşlarından ve üreticilerden gelen şikayetlerine çözüm bulmak,
 5. İl Müdürlüğü teknik elemanlarına ve gereğinde üreticilere eğitim vermek,
 6. İç ve dış karantina uygulamaları kapsamında alınan örneklerin analizini yapmak,
 7. Yetiştirici kuruluşların damızlık parsellerinde bulunan materyalin sertifikasyon kontrolünü yapmak,
 8. Zirai Mücadele Teknik Talimat, Entegre Mücadele Teknik Talimat ve Standart İlaç Deneme Metotları'nın hazırlanmasında görev almak,
 9. Bitki Sağlığı mevzuatının hazırlanmasında görüş vererek yer almak,
 10. Bitki patojeni bakterilerin Zararlı Risk Analizini yapmak,
 11. İstenilen konularda Bakanlığa ve EPPO 'ya görüş vermek,
 12. Teşkilatlandırma ve Destekleme Genel Müdürlüğü'nün Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) çerçevesinde bitki patojeni bakterilerle ilgili eğitim kitaplarını ve film senaryolarını hazırlamak vb. görevler.
 13. Laboratuvar çalışanları Tarım Bakanlığı destekli projelerin yanı sıra AB'ye uyum çerçevesinde yürütülen Twining projesi ve TUBİTAK, DPT gibi dış kaynaklı projelerde aktif olarak görev almıştır.
 14. Son 20 yılda laboratuvarda yürütülen ana araştırma konuları aşağıdadır:
 15. Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) hastalığının yaygınlığı, çeşit reaksiyonları, kimyasal ve entegre mücadelesi, tahmin uyarı modelleri;
 16. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens)'in biyolojik kontrolü,
 17. Asma kök uru (Agrobacterium vitis)'in çeşit reaksiyonları,
 18. Domates öz nekrozu hastalığının etiolojisi, çevresel faktörlerin etkisi, çeşit reaksiyonları ve mücadelesi,
 19. Domates ve patateste Ralstonia solanacearum etmeninin Ege bölgesindeki durumunun belirlenmesi vb.

Yapılan çalışmalar sonucunda bakteriyel hastalıkların mücadelesine yönelik önemli bulgular elde edilmiş ve pratiğe verilmiştir. Laboratuvarın öncülüğünde 2009 yılında EPPO (Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü)'nün Bakteriyel Hastalıklar Paneli ve Avrupa Fitobakteriyologlar Birliği toplantısı Enstitüde düzenlenmiştir.

Meyve ve Bağ Hastalıkları Laboratuvarı

Meyve ve Bağ Hastalıkları konusunda, 1931 yılından itibaren bölge sorunlarının saptanması ve çözümüne yönelik araştırma projeleri yürütülmektedir. Ancak Meyve Hastalıkları ve Bağ Hastalıkları laboratuvarlarının kuruluşu 1940 yılında gerçekleşmiştir. 2003 yılından beri de Meyve ve Bağ Hastalıkları Laboratuvarı olarak hizmet verilmektedir.

Birim, yeterli seviyede laboratuvar ekipmanına ve gelişmiş ülkeler düzeyinde bilgi birikimine sahiptir. Hastalık etmenlerinin tanısı klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Bazı etmenlerin moleküler olarak da tanılanmasıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Laboratuvarımız araştırıcıları tarafından elmanın en önemli hastalığı olan elma karalekesi (Venturia inaequalis) ve Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) hastalığının kontrolünde uygulanacak tahmin-uyarı sistemi araştırılmış ve sonuçlar uygulamaya aktarılmıştır. Bölgemizde her iki hastalığın mücadelesi tahmin uyarı sistemlerinden faydalanılarak yapılmaktadır.

Laboratuvar teknik elemanları tarafından bazı fungal etmenlerin ülke için ilk tespitleri gerçekleştirilmiştir.

Laboratuvarın faaliyetleri ve görevleri arasında aşağıdaki konular yer almaktadır:

 1. Meyve ağaçlarında ve bağda hastalık oluşumuna neden olan fungal etmenleri saptamak, tanısını yapmak ve mücadele yöntemlerini belirlemek,
 2. Bölgenin hastalık sorunlarına çözüm getirecek araştırma projeleri yürütmek,
 3. Uluslararası projelerin hazırlanması aşamasında danışmanlık yapmak,
 4. Ülkede yeni ortaya çıkan etmenler konusunda Bakanlığı uyarmak ve gerekli çalışmaları yapmak,
 5. Uygulama kuruluşlarından gelen sorunları yerinde değerlendirmek ve çözüm bulmak,
 6. Tarım il Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi teknik elemanlarına ve gereğinde üreticilere eğitim vermek,
 7. İç ve dış karantina uygulamaları kapsamında alınan örneklerin analizini yapmak,
 8. Yetiştirici kuruluşların damızlık parsellerinde bulunan materyalin sertifikasyon kontrolünü yapmak,
 9. Bazı Entegre Mücadele Teknik Talimatlarının hazırlanmasında koordinatörlük yapmak, Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının ve Standart İlaç Deneme Metotları'nın hazırlanmasında görev almak,
 10. Bitki Sağlığı mevzuatının hazırlanmasında görüş vererek yer almak,
 11. İhtiyaç duyulan konularda Bakanlığa ve EPPO 'ya görüş vermek,
 12. Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) kapsamında fungal hastalıklarla ilgili eğitim kitaplarını ve film senaryolarını hazırlamak,
 13. Çiftçi broşürü hazırlamak,
 14. Araştırma projelerinin sonuçlarını yayın haline getirmek, ulusal ve uluslararası kongrelerde bu sonuçları sunmak,
 15. Çalışma konularıyla ilgili panellere panelist olarak katılmak,
 16. Üreticilere hastalık yönetimi konusunda danışmanlık yapmak,
 17. Enstitü kliniğine gelen örneklerdeki hastalıkları saptamak,

Laboratuvar çalışanları Tarım Bakanlığı destekli projelerin yanı sıra TUBİTAK projelerinde de aktif olarak görev almıştır. Son 30 yılda laboratuvarda yürütülen ana araştırma konuları aşağıdadır:

 1. Elma karalekesi (Venturia inaequalis) ve Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) hastalığının kontrolünde tahmin-uyarı sistemlerinin araştırılması ve sonuçlarının uygulamaya verilmesi, yaygınlaştırılması,
 2. Sclerotinia (Monilinia) spp. İzolatlarının, Elma karalekesi hastalığı etmeni Venturia inaequalis (Cke.) Wint., Külleme hastalığı etmeni Uncinula necator izolatlarının bazı fungisitlere karşı duyarlılıkları üzerinde araştımalar,
 3. İncirlerde görülen aflatoksin ve ochrotoksin oluşumu ve önlenmesi üzerinde araştırmalar,
 4. Kestane Kanseri (Cryphonectria parasitica) Hastalığının biyolojik mücadelesinde kullanılan hipovirulent Irkların belirlenmesi, mücadelesindeki performansının saptanması ve doğal koşullarda hastalığın biyolojik kontrolü,

Yapılan çalışmalar sonucunda hastalıkların mücadelesine yönelik önemli bulgular elde edilmiş ve sonuçlar pratiğe verilmiştir.

Sebze ve Yem Bitkileri Hastalıkları Laboratuvarı

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün kuruluş yıllarından beri Ege bölgesi'nde Sebze ve yem bitkileri konusunda araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Sebze ve Yem Bitkileri Hastalıkları Laboratuvarı'nın yürüttüğü temel çalışmalar aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

 1. Sebze ve Yem Bitkilerinde sorun olan hastalık etmenlerin teşhisi, yayılışı ve mücadelelerine yönelik projeli çalışmalar yürütmek,
 2. Bazı hastalıklara karşı Erken Tahmin Uyarı modellerinin denenmesi çalışmaları,
 3. Hastalıklarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif biyolojik mücadele çalışmalarının yürütülmesi,
 4. Bu hastalıklar ile ilgili zirai mücadele teknik talimatları, standart ilaç deneme metotları, Yayçep kitapları, lifletler ve broşür gibi eğitsel materyallerin hazırlanması,
 5. Fungisitlerle ilgili biyolojik etkinliliğinin araştırılması ve biyolojik deneme denetleme raporlarının hazırlanması,
 6. Yurt dışından ülkemize ithal edilen veya ülkemizden ihraç edilen sebze üretim materyallerinin Zirai Karantina Yönetmeliğine tabi fungal hastalıklar yönünden analiz edilmesi,
 7. Teknik elemanlar ve çiftçilere yönelik uygulamalı eğitimlerin verilmesi,

Hububat Hastalıkları Laboratuvarı

Hububat hastalıkları laboratuvarında, sürme, pas, rastık, buğday ve arpa kök çürüklüğü hastalıkları ile hububatta hastalık oluşturan diğer etmenlerinin biyolojisi ve çeşit reaksiyonları üzerinde çalışılmıştır.

Güney Marmara Bölgesinde Fusarium türlerinin mısırda oluşturduğu sap ve koçan çürüklüğü hastalıkları ile oluşan mikotoksinlerin durumu ve bu hastalıklarla mücadele amacıyla dayanıklılık kaynaklarının saptanmasına yönelik araştırma projesi yürütülmüştür. Birimde yürütülmüş çalışmalarda bazı fungal etmenlerin ülke için ilk tespitleri gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarın faaliyetleri ve görevleri arasında aşağıdaki konular yer almaktadır:

 1. Hububatta hastalık oluşumuna neden olan fungal etmenleri saptamak, tanısını yapmak ve mücadele yöntemlerini belirlemek,
 2. Bölgenin hastalık sorunlarına çözüm getirecek araştırma projeleri yürütmek,
 3. Ülkede yeni ortaya çıkan etmenler konusunda Bakanlığı uyarmak ve gerekli çalışmaları yapmak,
 4. Uygulama kuruluşlarından gelen sorunları yerinde değerlendirmek ve çözüm bulmak,
 5. Tarım il Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi teknik elemanlarına ve gereğinde üreticilere eğitim vermek,
 6. Karantina uygulamaları kapsamında alınan örneklerin analizini yapmak,
 7. Entegre Mücadele Teknik Talimatlarının, Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının ve Standart İlaç Deneme Metotları'nın hazırlanmasında görev almak,
 8. Bitki Sağlığı mevzuatının hazırlanmasında görüş vererek yer almak,
 9. İhtiyaç duyulan konularda Bakanlığa ve EPPO 'ya görüş vermek,
 10. Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) kapsamında fungal hastalıklarla ilgili eğitim kitaplarını ve film senaryolarını hazırlamak,
 11. Çiftçi broşürü hazırlamak,
 12. Araştırma projelerinin sonuçlarını yayın haline getirmek, ulusal ve uluslararası kongrelerde bu sonuçları sunmak,
 13. Enstitü kliniğine gelen örneklerdeki hastalıkları saptamak,

Endüstri-Süs Bitkileri Hastalıklarının Laboratuvarı

Bu laboratuvarımız tarafından başta pamuk olmak üzere, endüstri ve süs bitkileri konusunda araştırma projeleri yürütülmüştür.

Türkiye'de Verticillium dahliae'da patotip çeşitliliğinin belirleme çalışmasında,  iki patotip bulunmuş ve bunlar uluslararası referans strainlerle döken ve dökmeyen olarak tanılanmıştır. Yaprağını döken izolatların %93'ü Ege bölgesinden, dökmeyen izolatların %77'si ise Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden elde edilmiştir. Ege bölgesi izolatlarının diğer bölge izolatlarına göre daha virulent olduğunu ortaya konmuştur. Türkiye'de aynı patotip grubu içerisinde virulenslikte bölgesel farklılıkların bulunduğunu ortaya koyan ilk çalışmadır. Süs bitkileri konusunda bazı hastalıkların Türkiye için ilk tanıları bu birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarın faaliyetleri ve görevleri arasında aşağıdaki konular yer almaktadır:

 1. Hastalık oluşumuna neden olan fungal etmenleri saptamak, tanısını yapmak ve mücadele yöntemlerini belirlemek,
 2. Bölgenin hastalık sorunlarına çözüm getirecek araştırma projeleri yürütmek,
 3. Ülkede yeni ortaya çıkan etmenler konusunda Bakanlığı uyarmak ve gerekli çalışmaları yapmak,
 4. Uygulama kuruluşlarından gelen sorunları yerinde değerlendirmek ve çözüm bulmak,
 5. Tarım il Müdürlüğü Bitki Koruma Şubesi teknik elemanlarına ve gereğinde üreticilere eğitim vermek,
 6. Karantina uygulamaları kapsamında alınan örneklerin analizini yapmak,
 7. Entegre Mücadele Teknik Talimatlarının, Zirai Mücadele Teknik Talimatlarının ve Standart İlaç Deneme Metotları'nın hazırlanmasında görev almak,
 8. Bitki Sağlığı mevzuatının hazırlanmasında görüş vererek yer almak,
 9. İhtiyaç duyulan konularda Bakanlığa ve EPPO 'ya görüş vermek,
 10. Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) kapsamında fungal hastalıklarla ilgili eğitim kitaplarını ve film senaryolarını hazırlamak,
 11. Çiftçi broşürü hazırlamak,
 12. Araştırma projelerinin sonuçlarını yayın haline getirmek, ulusal ve uluslararası kongrelerde bu sonuçları sunmak,
 13. Enstitü kliniğine gelen örneklerdeki hastalıkları saptamak

Bölüm Personeli:

Dr. Dilek POYRAZ (Bölüm Başkanı)​ ​
Dr. Nursen ÜSTÜNGüliz Tepedelen AĞANER
​​Dr. Üftade GÜNERCeren CER
Dr. Serpil ERİLMEZ​​​Yeşim EĞERCİ
Dr. Barbaros ÇETİNELCeyda YÜZBAŞI
Dr. Tijen TAŞKIN​​Ramazan GENCER
M. Ömer ÖZTÜRKDamla ERTİMURTAŞ
Ayşe UYSALGürkan BAŞBAĞCI
Neziha GÜVENSabriye ÖZDEMİR
Gülcan YIKILMAZSOY

 

Yabancı Ot Bölümü

 

Bölüm Tanıtımı ve Görevler:

B​ornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde​ yabancı ot konusundaki çalışmaların başlangıcı 1932 yılıdır. Yabancı ot laboratuvarı 1963 yılında Tarım Bakanlığının emirleri ile bölüm haline getirilmiştir. Bölümün kurulmasından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir.

Herboloji Şubesinin Görevleri:

 • Kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar ve yüksek parazit bitkilerin teşhisi, yayılışı ve mücadele metotlarını belirlemek,
 • Araştırma projeleri yürütmek,
 • Yabancı otlar ile ilgili "Zirai Mücadele Teknik Talimatları ve Standart İlaç Deneme Metotları" hazırlamak,
 • Bölgeye özgü yabancı ot herbaryumunu kurmak ve tohum koleksiyonu yapmak,
 • Gerektiğinde herbisitlerin biyolojik etkinliklerini araştırmak,
 • Konu ile ilgili eğitim ve kurs faaliyetleri düzenlemek,
 • Ruhsata esas olmak üzere ülkemize yeni giren herbisitlerin, biyolojik deneme raporlarının incelenmesi,
 • Çiftçilerimiz için bakanlığımızca hazırlanan YAYÇEP programlarına bazı kültür bitkileri için yabancı ot ile ilgili eğitimler ve yayın hazırlamak,
 • Herbisitlerin doz düşürme veya artırma çalışmalarını yapmak,
 • Ülkemize yeni giren tohumluk ayçiçeği çeşitlerinde herbisitlere dayanıklılık denemeleri kurmak,
 • Yurt dışından ülkemize deneme ve ticari amaçla gelen bitkisel materyali karantina yönünden incelemektir. ​
Bölüm Personeli:

Biyolojik Mücadele Bölümü

Bölüm Tanıtımı ve Görevler:

Araştırma kuruluşlarında ilk olarak Biyolojik Mücadele Laboratuvarı, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde 1965 yılında kurulmuş ve halen Biyolojik Mücadele Bölümü olarak faaliyet göstermektedir.

1966-2008 yıllarında şube olarak kültür bitkilerinde faydalıların, fauna ve yayılışı, biyolojisi ve tüketimi, populasyon değişimleri, kitle üretimi, salımı, etkinlikleri ve pestisitlerin faydalı böceklere yan etkisi konularında 20'den fazla araştırma projesi sonuçlandırılmıştır.

Biyolojik Mücadele Bölümü'nün Görevleri:

Araştırma konuları:

 •  Parazitoidler, Predatörler, Entomopatojenler ve Antagonist etmenler,
 • Kültür bitkilerinde sorun olan zararlıları, hastalıkları ve yabancı otlarla Biyolojik mücadele,
 • Entegre Mücadele araştırmaları,
 • Biyolojik Mücadele etmenlerinin korunması ve teşvik edilmesi,
 • Biyolojik Mücadele etmenlerinin kitlesel üretimi ve kullanımı,
 • Pestisitlerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili araştırma projeleri yürütmektir.

Diğer konular:

 •  Biyolojik Mücadele, Entegre Mücadele ve Pestisitlerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili standart deneme metotları ve teknik talimatlar hazırlamak ve eğitimler düzenlemek;
 • Ülkemize ithal edilen, biyolojik mücadele etmenlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili işlemlerin incelenmesidir.​

Bölüm Personeli:

Dr. Bilgin GÜVEN (Bölüm Başkanı)

Birol MIHCI

 

Zirai Mücadele İlaçları Bölümü

Bölüm Tanıtımı ve Görevler:

1991 yılında Fizyoloji ve Toksikoloji Şubesi adı altında faaliyetine başladı. Laboratuarda ilk aşamada Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin isteği üzerine Tütünde EBDC kalıntı analizleri ile çalışmalara başlanmıştır. Bu şubede yürütülen EBDC kalıntı analiz sonuçları Amerika'daki Reynolds Tobacco Company'nin analiz sonuçlarıyla doğrulanmıştır. Ege Bölgesinin kalıntı haritasının ortaya çıkarılması amacıyla 1991 yılında İzmir, Aydın, Denizli, Balıkesir, Muğla ve Manisa illerini kapsayan 147 paçal ile 640 üretici örneği taranmıştır. Bu çalışmaya bağlı olarak EBDC' li bir preparatın son ilaçlamayla hasat arası süresinin saptanması için ilk proje çalışması başlatılmıştır. 1999 Yılında ilaçlama aletleri konusu, Zirai Mücadele Alet ve Uygulama Teknikleri Şubesinin kurulması ile bu şubeden ayrılmış ve Fizyoloji ve Toksikoloji Şubesi, Mücadele İlaçları Şubesi olarak değiştirilmiştir.

Mücadele İlaçları Şubesinde kalıntı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Şubemiz güvenli gıda üretilmesi için gerekli olan araştırmaları yapmak ve strateji oluşturmak; analiz laboratuvarının altyapısını ve analitik kapasitesini geliştirmek; analiz yapacak elemanların eğitimi; kalıntı sorunu hakkında üretici ve bayi eğitimi; broşür, afiş hazırlayıp dağıtma, kalıntı izleme, danışmanlık hizmetleri konularının yanı sıra ulusal kalıntı izleme metotlarının oluşturulması; ülkesel maksimum kalıntı limitlerinin oluşturulması ve mevzuatların oluşturulması konularında yürütülen çalışmalarda yer almaktadır.​

 

 

Bölüm Personeli:

Hakan ÖRNEK (Bölüm Başkanı)

Duygu UYSAL ​


Zirai Mücadele Makinaları Bölümü

​Bölüm Tanıtımı ve Görevler:

Amaç:

Alet ve Makina Bölümü'nün amacı, bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı yapılan kimyasal mücadelenin tekniğine uygun, ekonomik ve çevre kirliliğini en aza indirecek şekilde yapılması için gerekli koşulların sağlanması konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektir.

Çalışma konuları ve faaliyetler:

 • Uygulama yapılacak hedefin çeşidine göre doğru ilacı seçmek, doğru zamanda, uygun dozlarda ve doğru ekipmanla uygulanmasını sağlamak,
 • Mücadelede ilaçlama verimliliğini artırmak için ürüne ve hastalık/zararlı türüne uygun yeni ekipman geliştirmek veya var olan makinaların geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek,
 • Makinaların en uygun işletme koşullarında çalıştırılmalarını sağlamak,
 • Makinaların ayar ve bakımlarını yapmak,
 • Bitki koruma makinalarının seçimi, kalibrasyonu ve kullanımı ile makina bakımı ve güvenlik tedbirleri konusunda eğitimler düzenlemek,
 • Teknolojik gelişmelere paralel olarak daha etkili ve duyarlı tekniklerin ülkemiz koşullarında uygulamaya aktarılabilmesi amacıyla projeler geliştirilmek ve yürütmek,
 • İlaç ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında makina kullanımı açısından denemeleri denetlemek,
 • Bitki koruma makinalarının kullanımı ile ilgili "Zirai Mücadele Teknik Talimatları", "Entegre Mücadele Teknik Talimatları ve Çiftçi broşürleri hazırlamak.

Laboratuvar imkanları:

 • Fluorometrik yöntemler ile iz maddesi analizi,
 • Görüntü analiz yöntemleriyle kaplama oranı, damla çapı ve dağılımı ile ilgili analizler,
 • Bitki koruma makinalarının kalibrasyonu,
 • Yaprak alan ölçümü. ​

Bölüm Personeli:

Dr. Öncül K. CANER (Bölüm Başkanı)

Eğitim Yayım

​Birim Tanıtımı ve Görevler:

Kuruluşumuzda, Eğitim Yayım Biriminin çalışmalarını iki ana bölümde özetlemek mümkündür.

Araştırma ve Geliştirme

Sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda;

 1. Enstitünün görev alanına giren konular öncelikli olmak üzere tarımsal konularda sosyo-ekonomik araştırma çalışmaları yürütmek, kırsal kalkınma amaçlı tarım politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayacak veriler elde etmek, tarım politikalarının etkinliğine yönelik araştırmalar yapmak,
 2. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı projeler geliştirmek ve yürütmek,
 3. Kuruluşumuz bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin etki değerleme çalışmalarını yapmak,
 4. Yürütülen araştırma ve denemelerin ekonomik analizlerini gerçekleştirmek,
 5. Projeye dayalı olmayan araştırma faaliyetleri ve çalışmalar yürütmek.

Uygulamalı Eğitim, Yayın ve Yayım Faaliyetleri

 1. Bölümün çalışma konularında, kongre, konferans, çalıştay, sempozyum, panel vb. bilimsel organizasyonlar, demonstrasyon, tanıtım günü vb. çiftçi eğitimine yönelik toplantılar ve hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 2. Düzenlenen organizasyonlara katılmak ve teknik destek sağlamak, araştırma projeleri kapsamında elde edilen çıktıları bilimsel yayın organlarında yayınlamak,
 3. Yeni geliştirilen yöntem, teknoloji ve araştırma sonuçlarının kullanıcılara aktarılması ve araştırma-yayım-üretici koordinasyonunu sağlamak amacıyla yayın ve yayım çalışmalarını yürütmek,
 4. DPT ve Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katılım,
 5. Teknik ve ekonomik amaçla kurum tarafından verilen seminerler, kurslar veya aynı amaçla kurum dışında organize edilen seminerlere tebliğli katılım
 6. Yukarıdaki çalışmalara kaynak olacak istatistiki bilgi ve diğer verilerin derlenmesine yönelik "veri tabanı" çalışmaları,
 7. Diğer (Stajyer eğitimi, çeşitli kişi ve kuruluşların sektörle ilgili bilgilerin taleplerine cevap verilmesi vb.) konularda disiplinler arası koordinasyonun sağlanmasıdır.​

Birim Personeli:

Görkem ÖZTÜRK (Birim Sorumlusu)

Muharrem ATALAY

''