Seminer ve Eğitimler

Eğitim Programları

Gelişen teknolojilerin ve bilgi güncelleme amaçlı yılın değişik dönemlerinde konu uzmanlarınca verilecek eğitimlerin düzenlenmesi amaçlanmıştır.

​Hizmet İçi Eğitimler:

  • Yabancı Dil Eğitimi: Araştırmacıların, özellikle uluslararası yayın yapmak ve literatür taramak amacıyla, ayrıca yurtdışında araştırmalarla ilgili faaliyetlere katılabilmek için ileri düzeyde yabancı dil eğitimlerini güncel tutmak, belli dönemlerde uzman eğitimciler tarafından eğitime alınmasını sağlamak.
  • Bilgisayar Eğitimi: Araştırmacıların, projelerini kendi imkânlarıyla kişisel bilgisayarlarla yazmaları ve verileri değerlendirmeleri için uzman eğitimciler tarafından eğitilmesinin sağlanması.
  • İstatistik v.b Eğitimleri: Araştırmacıların, projelerde verileri doğru ve güvenilir şekilde değerlendirmeleri açısından ileri düzeyde istatistikî (deneme tekniği) eğitimi almalarını uzman kişilerce sağlamak.

Çiftçi Eğitimleri:

Araştırma projelerinin sonuçlarını ve gelişmiş tarım teknolojilerini bölgedeki ilgili araştırma enstitüleri, Tarım İl Müdürlüklerinin Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubeleri ve Üniversitelerle işbirliği içerisinde bu teknolojiye ihtiyacı olan yöre çiftçilerine yerinde sunmak.​

Stajyer Eğitimleri:

Üniversite, yüksek okul ve orta öğretim kurumlarından zorunlu mesleki stajını yapmak isteğiyle gelen öğrencilere; staj çalışmalarını koordine etmek ve staj başarı sonuçlarını ilgili fakültesine/okuluna bildirmek.

Tarım Fuarları

Enstitüde sonuçlanan projelerin sonuçlarını poster şeklinde fuarlarda tanıtmak, yeni teknolojilerin ve proje çıktılarının değişik ürünlerle (tohum vb.) tanıtımını sağlamak.

Enstitü Grup Toplantıları

Enstitüde yıllık çalışmalar ve grup toplantıları öncesi projelerin değerlendirmelerini kayıt altına almak, gelecek yıllara proje olabilecek çalışmaları ve test çalışmalarını arşivlemek. Program değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre bir sonraki yılın hedeflerini ve gelecekteki ulusal projelere yol haritası belirlemek.​

''