TUBİTAK Projeleri

  1. Akdeniz Ekolojisine Uygun Çok Yıllık Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkisi Çeşitlerinin Islahı(Özet)
  2. Nohutta Ascochyta Yanıklığı Etmenin Populasyon Karakterizasyonu ve Moleküler İşaretleyiciler Kullanılarak Bu Etmene Karşı Dayanıklı Genotiplerin Araştırılması(Özet)
  3. Soya II. Ürün koşullarına uygun Erkenci ,Yüksek Verimli ve Kaliteli Çeşit Islah ve Yeni Melez Popilasyonları oluşturma.(Özet)
  4. Melez Mısır Islahında In-vivo Katlanmış Haploid Tekniği ile Homozigot Hatların Geliştirilmesi  (Özet)
  5. Farklı Tatlı Sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) Genotiplerinin Çukurova ve GAP Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması  (Özet)
  6. Kuraklık Ve Sıcaklık Stresine Dayanıklı Nohut (Cicer Arietinum L.) Genotiplerinin Geliştirilmesi (Özet)
''