Bitki Besleme ve Toprak

Modern tarımda bitkilerin sağlıklı beslenebilmesi ve gübre kullanım etkinliğinin artırılması, bitki besleme yönetim stratejilerinin doğru kurgulanmasına bağlıdır. Nitekim gübrelemede başarının birinci şartı, gübreleme ile bitkinin tüm gelişim periyodu boyunca beslenme ihtiyacını karşılayabilmek ve bunu sağlarken çevre ve insan sağlığını dikkate alarak dengeli ve bilinçli bir gübreleme yapabilmektir. Dolayısıyla bitki besleme yönetimi, ancak bu temel üzerine kurulabildiği takdirde bitkisel üretimde uzun süreli ve sürdürülebilir bir başarı sağlanabilir.

Enstitümüzün görev alanına giren bitki türlerinde; kalite ve verim bakımından üstün özellikli ürün elde edebilmek için bitkilerin uygun beslenme yöntemlerinin araştırılması, sürdürülebilir ürün verimi, kalitesi ve gıda güvenliği için bitki besleme stratejilerini geliştirmek, araştırmalar yapmak, tarımda kullanılan ve/veya keşfedilen yeni doğal kaynaklarla ilgili tarımda kullanılabilirliliği ile ilgili çalışmalar yapmak, ticarete giren yeni nesil gübrelerin farklı ürün gruplarında etkinliğinin, kullanılabilirliğinin araştırılması,piyasada mevcut ticari biyostimülantların farklı tarla ürünlerinde farklı metodlarla (farklı uygulama zamanları, kök-yaprak uygulamaları, doz ve uygulama sıklığı çalışmaları) araştırmalar yaparak etkinliklerinin ortaya koymak, farklı ürün gruplarında yaprak gübrelerinin verim ve kalite parametreleri üzerine etkileri araştırılması, bitki beslemede modern fertigasyon ve yapraktan gübreleme tekniklerini araştırılması, bitki besleme yönetimi- toprak, su ve çevre kalitesi ilişkileri üzerinde çalışılması,bitki besleme ve bitkilerde hastalık/ zararlı kontrolü ilişkileri üzerinde çalışılmasıbitki besleme ve toprak bilim dalının ana konuları arasındadır.

Teknik Personel;
  1. Dr. Hatun BARUT (birim sorumlusu)
  2. Dr. Abdülkadir AVÇİN
  3. Z.Y.M. Uğur SEVİLMİŞ
 
PROJELER
2018-Çukurova Koşullarına Uygun Güncel Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Optimum Azot ve Fosfor İhtiyaçlarının Belirlenmesi (Yeni Teklif Proje)
2017-AB Projesi (7. Çerçeve, Çağrı ICT-AGRI). ICT and Automation for Low Input & Reduced Traffic Agriculture in Irregular Sloped Pastures (Kabul edilen)
2011-Özel Firma Denemeleri (Devam eden)
2014-2017TAGEM Projesi (TAGEM/TSKAD/15/A13/P04/05): Vejetatif ve Generatif Dönemlerde Yapraktan Üre, Potasyum Sülfat, ve Çinko Sülfat Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayın Verim, Mineral Element ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Devam eden).
2014-2017TAGEM Projesi: Çukurova Koşullarında Sürekli sırta Ekim Tekniğinde Farklı Anız Miktarları Ve Çizi Açıcı Ayakların Ekim Başarısına Etkisi (Devam eden).
2014-2017TAGEM Projesi: Farklı Dozlarda Demir Ve Çinko Uygulamalarının Nc-7 Yerfıstığı Çeşidinin Verim Ve Verim Kriterlerine Etkisi (Devam eden).
2010-2012BAP PROJESİ- Farklı Doz Ve Zamanlarda Uygulanan Çinko Ve Azotun Buğdayda Tane Çinko Konsantrasyonu Üzerine Etkisi. Çukurova Üniversitesi,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
2008-2012AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ:   AB YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI, TEMA 2,Çağrı: FP7-KBBE-2007-1. SustainableWaterUseSecuringFoodProductionInDryAreas Of TheMediterraneanRegion (Swup-Med) (01.06.2008-01.06.2012: 822000,0TL) .
2006-2009TÜBİTAK PROJESİ; Türkiye'de Yetiştirilen Buğdayların Selenyum Konsantrasyonun Araştırılması, Selenyum Gübrelemesine Buğdayın Reaksiyonu ve Selenyumca Zengin Yeni Genotiplerin Bulunması.
2005-2008TAGEM Projesi: Çukurova Bölgesinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Çinko Uygulamasının Verim Ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisinin Saptanması.
2002-2005TAGEM Projesi: Çukurova Bölgesinde Pamuk Sonrası Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemleri İle Buğday Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması.
2000-2003TAGEM Projesi: Çukurova'da Yaygın Olarak Ekimi Yapılan Ekmeklik Ve Makarnalik Buğday Çeşitlerinin Azot Kullanma Etkinliklerinin (NUE) Ve En Uygun Çeşidin Belirlenmesi.
2000-2003TAGEM Projesi: Çukurova Bölgesi için Geliştirilen Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Azot Dozlarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri.
1997-2000TAGEM Projesi: Adana, Hatay ve K. Maraş yöresinde azot dozlarının makarnalık buğdayda verim ve verim öğeleri üzerine etkileri ile ekonomik azot dozlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma).
 

 


''