Enstitü Dergisi (IJEMAR)

"Uluslararası Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Dergisi" (IJEMARDoğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yılda 2 kez online olarak basılan bilimsel bir dergidir. Bu derginin başlıca amacı tarımda bilimsel faaliyetlerin paylaşılması ve tartışılmasıdır.

Dergi, araştırma makaleleri, incelemeler, derlemeler, kısa bildirimler, bilimsel yorumlar, üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin sunumu, teorik yaklaşımlar tarzında tarım ve biyoloji ile ilgili konuları tartışmak için yayınlamaktadır.

Ana alt kategoriler arasında tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvan bilimi, ıslah, biyoteknoloji, mekanizasyon, sulama, zararlı ve yabancı ot yönetimi, besin yönetimi, agronomi, doğal genetik kaynaklar, enerji, ekoloji, çevre, kirlilik, fizyoloji, biyotik ve abiyotik stresler, biyomalzemeler, biyoenerji, genetik, genomik, biyoinformatik, sistem biyolojisi, veterinerlik bilimleri, entomoloji, toksikoloji, evrimsel biyoloji, arama ve araştırma stratejileri, bilgi işleme, su koruma, biyoteknoloji, sentetik biyoloji, kırsal kalkınma, moleküler biyoloji, yosunlar ve sistematik sayılabilir.

IJEMAR, değerli çalışmalarınızın herhangi bir ücret ödemeden uluslararası bilim camiasına sunumunu hızlandırmaya yönelik yılda 2 defa makale yayınlayacak şekilde tasarlanmıştır. IJEMAR, araştırma makalelerini 15 sayfaya kadar ve incelemeleri 20 sayfaya kadar kabul etmektedir. Makalelerinizin alıntılanmasını Dergipark'ın hazır dijital çözümleri ile arttırma fırsatı sunuyoruz. Bilgiyi güçlendirmek, yeni keşifler yapmak ve meslektaşları ile işbirliği yapmak için araştırmacılara yardımcı oluyoruz.

IJEMAR makalelerinizi beklemektedir.

''