Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı

Birimin Görevleri:​

Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi.

Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı su stresi veya kısıtlı su koşullarında uygun sulama programları ile tarımsal su kullanımında verimliliğin artırılması.

Tuzluluk, çoraklık ve yetersiz drenajın olumsuz etkilerini gidermek için uygulanabilir arazi ıslah yöntemlerinin geliştirilmesi.

Birim personeli:

Zir.Yük.Müh. Burcu Kaya (Birim sorumlusu)   

Zir.Yük.Müh. Volkan Çatalkaya

Zir.Yük.Müh. Nigar Angın

''