Genel Bütçe Projeleri

​Tahıllar

 1. Doğu Akdeniz Ekmeklik Buğday Islahı Araştırmaları(Özet)
 2. Doğu Akdeniz Makarnalık Buğday Islahı Araştırmaları(Özet)
 3. Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırma Projesi(Özet)​
 4. Çukurova Bölgesi Arpa Islah Çalışmaları(Özet)
 5. Çukurova Bölgesi Mısır Islah Çalışmaları(Özet)
 6. Çukurova Bölgesinde Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lef.) ve Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.)'na Dayanıklı Mısır Islahı(Özet)

Baklagiller

 1. Doğu Akdeniz Bölgesi Nohut Islah Çalışmaları (Özet)
 2. Doğu Akdeniz Bölgesi Bezelye Islah Araştırmaları(Özet)
 3. Çukurova Bölgesi Soya Islah Projesi(Özet)
 4. Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Soyada Farklı Hasat Dönemlerinin Hasıl Verimine ve Katkı Maddelerinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisinin Saptanması(Özet)

Yağ Bitkileri

 1. Çukurova Bölgesi Yerfıstığı Islah Projesi (Özet)
 2. Ayçiçeğinde Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Hatların Marköre Dayalı Seleksiyon Islahı ile Geliştirilmesi(Özet)
 3. Doğu Akdeniz Bölgesi Ayçiçeği Islah Çalışmaları Projesi(Özet)
 4. Doğu Akdeniz Bölgesi Farklı Çevre Koşullarının Yağlık Ayçiçeğinde Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması(Özet)

Lif Bitkileri

 1. Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışması(Özet)
 2. Çukurova Bölgesinde Melezleme Islahı ile Lif kalitesi Yüksek ve Verimli Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Saf Hatların Oluşturulmasında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması(Özet)
 3. Çukurova ve Harran Ovası Koşullarında Bazı Jüt (Corchorus capsularis L. ve Corchorus olitorius L.) genotiplerinin Adaptasyon ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Özet)

Çayır Mera Yembitkileri

 1. Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Silaj Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma (Özet)
 2. Çukurova Bölgesi'nde Yonca (Medicago sativa) Islah Araştırmaları(Özet)
 3. İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Islah Araştırmaları(Özet)
 4. Çukurova Koşullarında, Farklı Sıra Aralıklarında Bazı Kimyasalların Yonca (Medicago sativa L.)'nın Tohum Verimine ve Bitkisel Özelliklere Etkisi(Özet)
 5. Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı (Özet)
 6. Bazı Sıcak Mevsim Yem Bitkilerinin Adaptasyonu, Verim ve Kalitesi Üzerine Bir Araştırma(Özet)
 7. Yonca Islah Araştırmaları (Özet)​

Kalite Labortuvarı

 1. Çevre ve İklim Faktörlerinin Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Ayçiçeğinin Yağ Oranı ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması(Özet)

Toprak ve Su Kaynakları

 1. Çukurova Koşullarında II. Ürün Susamın Farklı Gelişim Dönemlerinde Yapılan Sulamaların Verim ve Yağ Kalitesine Etkileri. (Özet)
 2. Prototip Anıza Ekim Makinesi ve Anız Ezme Aletinin Kullanıldığı Ekim Sistemi İle Bazı Ekim Sistemlerinin Karşılaştırılması(Özet)
 3. Yüreğir Ovasında Tarımsal İşletmeler İçin Fotovoltaik Piller İle Elektrik Üretiminde En Uygun Eğim Açısının Belirlenmesi Ve Modellenmesi (Özet)
 4. Çukurova Koşullarında Yem Bitkileri Karışımlarında Farklı Hasat ve Muhafaza Sistemlerinin Yem Kalitesi Açısından Karşılaştırılması (Doktora Tezi). (Özet)
 5. Çukurova Koşullarında Buğday-Soya Münavebesinde Sürekli Sırta Ekim Tekniğinde Farklı Anız Yoğunlukları ve Çizi Açıcı Ayakların Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması(Özet)
 6. II. Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Yabancı Ot İlaçlama Yöntemlerinin Mısır Tane Verimi ve Yabancı Ot Kontrol Düzeylerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi(Özet)
 7. Vejatatif ve Generatif Dönemlerde N ve S Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayın Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması(Özet)
 8. Çukurova Koşullarında Doğrudan Ekim Yöntemi İle Ekilen II.Ürün Mısırın En Uygun Sulama Düzeyi ve Azot Dozunun Belirlenmesi (Özet)

Ekonomi

 1. Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri(Özet)
 2. Adana İlinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi(Özet)
 3. Doğu Akdeniz Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi (Özet)
 4. Doğu Akdeniz Bölgesinde Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi (Özet)
 5. Doğu Akdeniz'de Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi(Özet)
 6. Adana İlinde Bazı Tarımsal Araştırmaların Uygulamaya Yansıması ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Arttırılmasına Yönelik Çalışma (Özet)

Hayvancılık Bölümü

 1. Sığırlarda Dondurulmuş Embriyolardan Embriyo Transferi ile Gebelik Elde Edilmesi (Özet)
 2. Evcil Hayvan Gen Kaynaklarının Muhafazası, Güney Anadolu Kırmızısı, GAK (Kilis) (Özet)
 3. Evcil Hayvan Gen Kaynaklarının Halk Elinde Muhafazası (Ana Proje) (Özet)
 4. Kilis (GAK) Sığırı Evcil Hayvan Gen Kaynaklarının Halk Elinde Muhafazası (Özet)
 5. Yerli Güney Sarısı Sığırı Evcil Hayvan Gen Kaynaklarının Halk Elinde Muhafazası(Özet)
 6. Kilis Keçisi Evcil Hayvan Gen Kaynaklarının Halk Elinde Muhafazası (Özet)
 7. Halep Keçisi Evcil Hayvan Gen Kaynaklarının Halk Elinde Muhafazası(Özet)
 8. Halk elinde hayvan ıslahı (Ülkesel proje) (Özet)
 • Halk Elinde Hayvan Islahı İvesi Koyunu Alt Projesi (Özet)
 • Halk Elinde Hayvan Islahı Kıl Keçisi Alt Projesi (Özet)
 • Halk Elinde Hayvan Islahı Kara Koyun 1 (Özet)
 • Halk Elinde Hayvan Islahı Kara Koyun 2 (Özet)
 • Karakoyunların Molaküler Filogenetik Analizi (Özet)
 1. Donör Beslemede Korunmuş Metionin Kullanılmasının Embriyo Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması (Özet)
 2. Donör İnek Rasyonlarına Doymamış Yağ Asidi İlavesinin Süperovulasyon Performansı ve Embriyo Kalitesi Üzerine Etkileri​(Özet)​

''