Özel Sektör Projeleri

  1. Pamuk Melezleme Islahı İle Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları (Özet)
  2. Özel Sektör-Enstitü İşbirliği İle Yerli Hibrit Mısır Çeşit Geliştirme Projesi (2007/1) (Özet)
''