Tarım Ekonomisi

Ülke ve bölge tarımının ekonomiye katkısını artırmak amacıyla ve tarımsal işletmelerin problemlerini çözmeye yönelik olarak, mikro ve makro düzeyde tarımın ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına geniş ve uygulanabilir çözümler üretecek araştırma projeleri hazırlamak, bunları uygun analiz yöntemleri kullanarak uluslararası standartlarda yürütmek, araştırma sonuçlarını yayınlamak, ilgili karar alıcı birimleri ve bölge çiftçisini bilgilendirme çalışmaları yapmaktır. Buna göre öncelikli çalışma konuları şu şekildedir:

-Bölge sorunlarına yönelik sosyo-ekonomik içerikli konularda yeni araştırma projeleri hazırlamak.

-Araştırma sonuçlarından elde edilen teknolojinin ekonomik ve uygulanabilirlik analizlerini yapmak.

-Havzadaki tarımsal politikaların belirlenmesi ve gelecek politikalara yön vermek için araştırma projeleri üretmek,

-Bölge çiftçisinin tarımsal üretimde karşılaştıkları ekonomik, sosyal ve politik sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik projeler geliştirerek çözüm önerilerinde bulunmak,

-Kırsal kalkınma, sürdürülebilir tarım, çevre vb. konularda çalışmalar yürütmek,

-Tarımsal üretimde etkinlik analizi, karşılaştırmalı analizler vb. yapmak,

-Bölge için önemli olan tarım ürünlerinin üretim girdi maliyetlerini belirlemek,

-Tarım ürünlerinin gerek iç ve gerekse dış pazarlarda, pazarlama zincirlerini incelemek ve tarım ürünleri pazarlamasında karşılaşılan sorunların çözümü için öneriler geliştirmek,

-Tarımsal projelerin fayda/maliyet analizleri ile kolay ve kullanılabilir tekniklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

-Yeni teknoloji ve araştırmalardan elde edilen sonuçların üreticilere ulaştırılmasında tarımsal eğitim ve yayım konularında çalışmalar yapmaktır.

Tarım Ekonomisi Bölümünde Yürütülen Projeler

Sonuçlanan Projeler:

  1. Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  2. Adana İlinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi
  3. Doğu Akdeniz'de Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  4. Adana İlinde Bitkisel Üretimde Tarım Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Devam Eden Projeler:

  1. Doğu Akdeniz Bölgesinde Dane Mısır Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi
  2. Doğu Akdeniz Bölgesinde Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinin Yoksulluk Analizi ​
''