Bitki Sağlığı

BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBESİ ÇALIŞMA ALANLARI, YÖNETİM ŞEMASI, İDARİ YAPILANMASI, GÖREV TANIMLARI ve İŞ YÜKÜ

 

 1. Bitki Sağlığı Bölümünün Tanıtımı

   

  Bitki Sağlığı Bölümü, ülkemiz tarımını sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda daha verimli ve modern konuma taşıyacak bitki koruma girdi ve teknolojilerinin gelişmesine ait çalışmaları yapmak, tartışmak ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır

  Bitki Sağlığı Bölünün temel hedefi, bitki koruma bilimi alanında sorunların saptanması ve çözümüne yönelik araştırma geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu çalışmalarda, ilgili özel sektör, kamu kuruluşu ve üniversitelerden araştırmacılar ile işbirliği sağlayarak, özellikle bölgemiz üreticinin sorunlarına çözüm üretmek bu birimin temel hedefleridir.

   
 2. Bitki Sağlığı Bölümünün İş Yükü

  1. Bölümün teknik, yönetim ve yıllık çalışma programlarını idari-bütçe esaslarına göre yürütmek.

  2. Bölümde çalışan personelin iş bölümü esasları dâhilinde verimli bir şekilde çalışmalarını düzenlemek ve izlemek, ayrıca iş takvimleri ve izinlerin düzenlenmesini sağlamak.

  3. Bölüme gelen ve giden evrakların dosyalanmasını sağlamak, gelen yazılara cevap vermek ve evrakların korunmasını sağlamak.

  4. Bölüme ait bütün ihtiyaçların, bütçedeki ödenek dâhilinde satın alınmasını yazılı olarak müdüriyet makamına sunmak.

  5. Projelerin ve bölüm ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde gerek duyulan ve kullanılan araç- gereçlerin aktif halde ve zamanında kullanıma hazır halde olmasını sağlamak.

  6. Bölüme alınacak mal ve hizmet alımlarında komisyonlarda gerektiğinde görev almak.

  7. Devam eden ve yeni projelerle ilgili komite ve grup kararlarını uygulamak.​
''