Üretme ve İşletme

Üretme ve İşletme Bölümü

Bölümümüz, Enstitümüz misyonu doğrultusundaki görev anlayışıyla hem idari hizmetlerde hem de Enstitü araştırma projelerinde sahip olduğu personel, araç ve ekipmanlar ile aktif olarak görev almaktadır. Bölümümüz Hacıali Araştırma ve Uygulama İstasyonu (4000 da), Enstitü atölye, araç parkı ve bu birimlerde görev yapan 6 mühendis ve 10 personel ile hizmet vermektedir.

Atölye ve araç parkı, 20 araç, 10 şoför ve atölye ustası ile Enstitümüzün tüm resmi ulaşım hizmetlerini yerine getirmektedir.​

''