Yemler ve Hayvan Besleme

Görevleri:
 1. Hayvan yemini oluşturan ana besinlerin içeriklerinin tespitinde
 2. Hayvanların besin madde gereksinmelerinin sağlanmasında
 3. Hayvanlara verilen yemlerin dengeli olmasında
 4. Yemlerin sınıflandırılmasında
 5. Hayvanlara uygun yem katkılarının sağlanmasında
 6. Beslenme ve silaj kalitesinin araştırılmasında
 7. Hayvanlara uygun rasyon hazırlanmasında
 8. Hayvanlara verilen yemlerin besin madde analizlerinin yaptırılmasında
 9. Hayvan besleme üzerine farklı çalışmalar yapmada
 10. Hayvanlara verilecek olan karma yemlerin değirmende rasyona uygun olarak yapımının sağlanmasında
 11. Hayvanlara verilecek kaba yemlerin temin edilmesinde
 12. Hayvanlara verilecek kesif yemlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda temin edilmesinde etkili bir rol oynamaktır.
 
''