Sonuçlanan Projeler

  1. Prostaglandinlerle Östrus Senkronizasyonu Yapılmış Embriyo Siklusları Düzensiz, Embriyo Transferi Uygulamalarından Gebe Kalmayan Düvelerde β-Karoten, Cu+B12 Vitamini ve Se+E Vitaminin Repredüktif Performans Üzerine Etkisi(Özet)
  2. Çukurova Bölgesi Kolza Adaptasyon ve Yetiştirme Tekniği Çalışmaları (Özet)
  3. Çukurova Bölgesinde Bazı Tek Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Ot ve Silaj Kalitesine Etkileri(Özet)
  • Mısır ve Soyanın Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Ot Verimi ve Silaj Kalitesine Etkisi(Özet)
  • İskenderiye Üçgülünün Triticale ve İtalyan Çimi ile Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Ot verimi ve Silaj Kalitesine Etkisi(Özet)
  1. Çukurova Bölgesinde Biçerbağlar Hasat Makinesinin Ana ve II. Ürün Susam Hasadında Kullanılabilirliğinin Teknik ve Ekonomik Yönden Araştırılması(Özet)
  2. Çukurova Şartlarında Buğday Genotiplerinin Sıcaklık Stresine Toleranslarının Araştırılması(Özet)
  3. Adana İlinde Bitkisel Ürün Sigortasına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı Sorunlar ve Çözüm Önerileri(Özet)
''