Daha Önceki Yayınlar

​2013 YILINDA YAPILAN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAYIN LİSTESİ

ULUSAL YAYINLAR

1. Barut, H., Aykanat. S., Eker S., 2013. Buğday Tanesine Zn ve Fe Taşınmasında Azot ve Kükürt Beslenmesinin Önemi. 6. Ulusal Bitki Besleme Kongresi. 03-07 Haziran, Nevşehir.

2. Aykanat S., Barut H., Korkmaz Y., 2013. Buğdayda Farklı Dozda Gibberellik Asit (GA3) Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. 6. Ulusal Bitki Besleme Kongresi. 03-07 Haziran, Nevşehir.

3. Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Çukurova Koşullarında Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Verim ve Diğer Parametreler Üzerine Etkisi. 6. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı. 2013. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 2013 yılı sayısında yayınlanacaktır (Hakemli Dergi).

4. Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin ve Farklı Su Düzeylerinin Mısırın Su-Verim İlişkilerine Etkisi. (Sözlü Bildiri). III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Tokat.

5. Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. Doğrudan ve Geleneksel Ekim Yöntemlerinin Mısırın Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi. (Sözlü Bildiri). 10.Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi Konya.

6. Gençoğlan, C., Gençoğlan, S., Küçüktopcu, E., Uçak, A.B., Kıraç, A.M., 2013.Ultrasonik Algılayıcı Kullanarak A Sınıfı Buharlaşma Kabındaki Su Yüksekliğinin Ölçülmesi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Tokat.

Bolat, A., Bayat A., Uçar, T. 2013. Hidrolik Jet Karıştırıcılı Depoya Sahip Pülverizatörlerde Karıştırıcı Etkinliğinin Turbidimetrik Yöntemle Saptanması. 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Sempozyumu, 2-5 Nisan Antalya (Sözlü sunum)

Bayat, A., Bolat, A., Soysal, A. 2013. Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Kullanımdaki Pülverizatörlerin Peryodik Denetimi ve Ülkemizdeki Mevcut Durum. 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Sempozyumu, 2-5 Nisan Antalya(Sözlü sunum).

Bayat, A., Bolat, A., Aksoy, F., Aksoy, M. 2013. Lazer Tarayıcı Kullanarak Meyve Ağaçlarına Değişken Oranlarda İlaç Uygulama Olanakları: I. Bölüm. Ağaç Taç Hacmi ve Bazı Yaprak Parametrelerinin Hesaplanması. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi 4-6 Eylül 2013 Konya.(Poster bildiri)

Didin, M., Duman, A. D., Akkaya, M. R., Dayısoylu, K. S., Tenekeci, O., 2013. Gıda İşlemede Elde Edilen Yan Ürünlerin Güncel Alternatif Değerlendirilme Fırsatları., TGDF Gıda Kongresi 2013,  Antalya, 90 s.

Akkaya, M. R., Yücel, H., Duman, A. D., Didin, M., Özer, E. A.,  2013. Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.)'nda Yağ ve Protein Oranının NIRS (Near-Infrared Reflectance Spectroscopy) Yardımıyla Belirlenmesi. TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya, 91 s.

Yücel,C., Avcı, M., Kılıçalp, N., Akkaya, M.R., 2013. Lactobacillus Buchneri ile Silolanmış Baklagil, Buğdaygil Ve Karışımlarının Silaj Özellikleri. The Silage Characteristics Of Legume, Grasses And Mixtures Of Siled With Lactobacillus Buchneri, Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 2013 10(3), 11-18 s.

Çıkman, A.,Monis, T., Vurarak, Y., 2013. Kanola Yetiştiriciliğinde Farklı Ekim Yöntemlerinin Ekonomik Olarak Karşılaştırılması. 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı İstasyonu Müdürlüğü, Tokat

Monis, T., Çıkman, A., İpekçioğlu, Ş.,Vurarak, Y., 2013. Dip Kazan ve Mol Dren Pulluğu Kullanımının II.Ürün Mısır Verimine Etkisi. 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-24 Ekim 2013, Orta Karadeniz Geçit Kuşağı İstasyonu Müdürlüğü, Tokat

Yücel, C., M. Avcı, İ. İnal ve M. Kızılşimşek, 2013. Çukurova Koşullarında Mısır ve Soyanın Farklı Karışım Oranları ve Biçim Dönemlerinin Hasıl Verime Etkisi. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya (Sunulu Bildiri).

Yücel, C., R. Gültekin, İ. İnal, A. Aktaş, 2013. Adana Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia Sativa L.) Hatlarının Tohum Verimi Ve Verimle İlişkili Özelliklerin Belirlenmesi. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya (Sunulu Bildiri).

Yücel, C., İ. İnal, M. Avcı, T. Sağlamtimur, 2013. Cukurova Koşullarında Arı Otunun (Phacelia Tanacetifolia Bentham) Tohum Verimi Ve Verimle İlişkili Özelliklerin Belirlenmesi. X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya (Poster Bildiri).

Yucel, C.,. Yücel. D, I. ORTAS ve K.R. ISLAM. 2013. İklim Değişikliklerinin Tarım Üzerine Olası Etkileri, Alınması Düşünülen Tarımsal Önlemler. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. 10-13 Eylül 2013

Yücel, D., Yücel, C., Torun, B. 2013. Çukurova Koşullarında Kükürt Uygulamasının Bazı Baklagillerde Verim ve Kaliteye Etkisi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. 10-13 Eylül 2013

Mart, D.,. Karaköy. T,. Türkeri. M,. Yucel. D, 2013. Çukurova Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hatlarının Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya. 10-13 Eylül 2013.

Yazar, A., Barut, H., Mart, D., Aykanat, S., Torun, M. B., Çakır, B., 2013. Comparison of Wheat-Based Rotation Systems vs Monocropping under Dryland Mediterranean Conditions. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (Sunulu)

Mart, D., Karaköy, T., Türkeri, M., Yücel, D., 2013. Çukurova  Koşullarında Bazı Nohut (Cicer Arietinuml.) Hatlarının Verim Ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (Poster)

Mart, D., Hızlı, H., 2013. Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicerarietinuml.) Çeşitlerinde Yazlık, Kışlık Ekimlerde Bitkide Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (Poster).

Mart, D., Karaköy, T., 2013. Çukurova Koşullarında Yazlık Ve Kışlık Orjinli Nohut (Cicer Arietinum L.) Genotiplerinin Verim Ve Verim Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (Poster)

Mart, D., Şireli, G., Yılmaz, , H., 2013. Çukurova Bölgesinde Kuru Ve Taze Yemeklik Baklagillerin Gelişme Durumlarının İncelenmesi. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, (Poster)

 C. Özkan, H. Tunca, M.M. Yasin Ali, D. Özmen, S. Ceylan, N. Kılınçer, A. Uğur, A. K. Şahin, C. Kaya, Y. Şahin, Y. Hacıalioğlu, Z. Erenler, Ş. Tatlı, H. Moran, A.R. Günal, A. Dündar 2013. Türkiye'den Dünya İçin Yeni Bir Biyolojik Mücadele Etmeni: Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae), I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi (02-05 Nisan 2013-Antalya) (Sözlü Sunu) (Baskıda).

C. Özkan, H. Tunca, M.M. Yasin Ali, N. Kılınçer, A. Uğur,  H. Moran, Z. Erenler, İ. Atay, A. K. Şahin, M. Şimşek Y. Şahin 2013. Patates Güvesi Phythorimea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae), İçin Potansiyel Bir Biyolojik Mücadele Etmeni: Chelonus oculator Panzer (Hymenoptera: Braconidae), Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu (04-07 Kasım 2013-Ankara).

Avcı M.2013. Ülkemizde Yem Bitkileri Islahı ve Tohumculuğu. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, Nisan-Haziran 2013 Yıl 2, Sayı 6.

 ULUSLARARASI YAYINLAR

1.Cerit İ., Ülger A.C.,. Determination Of Grain Yield Potential Of Single, Three-Way And Double Crosses Corn International Plant Breeding Congress Abstract Book, page- 354, 2013, Antalya

2.Cerit İ., Ülger A.C., Determination Of Correlations Between Grain Yield And Yield Components Of Single, Three Way And Double Crosses Corn International Plant Breeding Congress Abstract Book, page- 355, 2013, Antalya

3.Cerit İ., Ülger A.C., Determination Of Heterosis And Heterobeltiosis Values For Yield And Yield Components Of Homozygous Maize Inbredlines International Plant Breeding Congress Abstract Book, page- 357, 2013, Antalya

4. Eker S., Hakli Heybet E., Barut H. and Erdem H., 2013. Effects of zınc on growth and sodıum, Potassıum and calcıum concentratıons of Shoot ın bread wheat under salt stres. Ftrsenius Environmental Bulletion. PSP Volume 22- No.5a (SCI expanded kapsamında).

5. Eker S,, Erdem H, Yazici M. A., Barut H., and Hakli Heybet E., 2013. Effects of cadmıum on growth and nutrıent Composıtıon of bread and durum wheat genotypes. (2013).Ftrsenius Environmental Bulletion. PSP Volume 22- No.6 (SCI expanded kapsamında).

6. Eker S and Barut H., 2013. Interactive effects of cadmium and salinity stresses on growth and cadmium, sodium and potassium accumulation in two hybrid maize varieties. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 1364 - 1368.

7. Aykanat S., Barut H., Turgut M.M., Yazar A., 2013. The applicability of different ridge planting methods in wheat production in the mediterranean region. Swup-Med Project Fınal Conference Sustaınable Water Use For Securıng Food Productıon In The Medıterranean Regıon Under Changıng Clımate10–15 March, Iav Hassan Iı, Agadir, Morocco.

8. Yazar A., Sezen S. M., Barut H., Mart D., Cıgdem I., Aykanat S., Colak Y. B., Torun M. B., Çakır B., 2013. Effect of varios irrigation strategies for growing crops under Mediterranean Arid enverimental. Swup-Med Project Fınal Conference Sustaınable Water Use For Securıng Food Productıon In The Medıterranean Regıon Under Changıng Clımate10–15 March, Iav Hassan Iı, Agadir, Morocco

9. Uçak, A.B., Gençoğlan, C., Değirmenci, H., 2013. The Effect of Direct And Traditional Seeding Methods and Different Water Levels on the Water–Yield Relationship of Drip Irrigated Corn. /JFAE. scientificjournal.php j.issue. Vol.11(3&4) October-December 2013. Helsinki, Finland. 

10. Uçak, A.B., Cerit,.İ, Aykanat,S., 2013. The effect of water stress on the yield of corn plant is applied in different stages of development.Turkish Journal of Field Crops. FC 357 kodlu makale (yayım aşamasında). Faculty of Agriculture, Ege University 35100 Bornova-Izmir TURKEY.

11.Ayaşan T, 2013. Effects of dietary inclusion of protexin (probiotic) on hatchability of Japanese quails. Indian J Anim Sci, 83(1): 78-81, SCI

12.Ayaşan T, 2013. Effects of dietary Yucca schidigera on hatchability of Japanese Quails. Indian J Anim Sci, 83(6): 641-644, SCI

13.Akkaya, M. R., Bal, M. A., 2013. Regional Distribution of Aflatoxin and Ochratoxin A Contaminated Beef and Dairy Cattle Feeds in Turkey. Animal Health Production and Hygiene (2013) 2(1) : 162 - 166.

14.Çıkman, A.,Monis, T., Vurarak, Y., Aydoğdu, M., Kaplan, M., Atay, Ü., Sağlam, R., 2013. Drainage Problem Areas In The Bottom Boiler And Mol Drained Plow Use The Effect Of II.Corn Yield. 1,st Central Asia Congress on Modern Agricultural Technıques and Plant Nutrion. 01-03 October 2013, Bıshkek, KYRGYZSTAN

15.Toklu, P., Türkoğlu, Ş.R., Kaya Kocatürk, H., Dolançay, A., 2013. Determination of Heterotic Effects for Significant Agronomical and Technological Plant Characters in ST 468 x DP 388 Cotton Cross Combination. International Plant Breeding Congress. 10-14 Nov. 2013 Antalya/Turkey. Abstract Book. 343.

16.Türkoğlu, Ş.R., Dolançay, A., Kaya Kocatürk, H., Toklu, P., 2013. Induction of Haploid Embryos and Plants Trough Irradiated Pollen Technique in Cotton (Gossypium hirsutum L.). International Plant Breeding Congress. 10-14 Nov. 2013 Antalya/Turkey. Abstract Book. 363.

17.Dolançay, A., Türkoğlu, Ş.R., Kaya Kocatürk, H., Toklu, P., 2013. Determining Yield and Some Fiber Technological Properties of F6 Generation Lines Obtained by Hybridization of Cotton (Gossypium hirsutum L.) International Plant Breeding Congress. 10-14 Nov. 2013 Antalya/Turkey. Abstract Book. 364.

18.Yucel Ozveren, D., 2013. Optimal Intra-Row Spacing for Production of Local Faba Bean (Vicia faba L. Major) Cultivars in the Mediterranean Conditions. Pak. J. Bot. 45(6): 1933-1938.

19.Yucel Ozveren,  D., 2013. Impact of plant density on yield components of pea (Pisum sativum ssp. sativum L.) cultivars. ARPN Journal of Agriculture and Biological Science. 8(2): 169-174

20.Yazar, A., Yılmaz, İ,C., Mart, D., 2013. Effects of Various Irrigation Strategies Applied Through Drip System on Winter and Spring Planted Chickpea Yield and Water Use Efficiency

21.Yazar, A., Mart, D., Sezen, S. M., 2013. Supplemental Irrigation of Faba Bean in the Mediterrean Region

22.Çubukcu P., Nazlıcan A.N., Şahar A. K., 2013.Determination of Yield and Agricultural Characters of some F6 Soybean Lines as a Main Crop under  Cukurova Region ConditionsInternational Plant Breeding Congress Abstract Book, page- 342, 2013, Antalya

23.Şahar A.K., Nazlıcan A.N., Çubukcu P. 2013.Determination of Agricultural Characters ofSome Soybean Genotips as a second Crop Under Cukurova conditionsInternational Plant Breeding Congress Abstract Book, page- 329, 2013, Antalya

24. Gül, M., Yılmaz, H., Akpınar, M.G., Karadağ Gürsoy, A., Bayındır, Ö., 2013. Investigation of Economic and social Effects of the Dairy Cattle Support Project to Regional Economy via Cooperatives: Example of Isparta Province. International Conference on Agriculture, Food and Urbanizing Society, World Academy of Science, Engineering and Technology 77 2013, Poster Presentation, Amsterdam

25. AVCI , M. ,  Selehattin ÇINAR, Celal YÜCEL, İlker İNAL, Hatice YÜCEL, Rüştü  Hatipoğlu, Numan Kılıçalp,  Reşit GÜLTEKİN, Serap KIZIL  AYDEMİR , Arif AKTAŞ, Feyza GÜNDEL,  2013. Development of synthetic cultivar of alfalfa (Medicago sativa L.) on the basis of polycross progeny performance in the Southern Anatolia. International  Plant Breeding Congress / 10-14 November 2013 / Antalya-Turkey. (Poster olarak

​A-    Uluslararası SCI ve Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Irmak, S. "Copper Correlation Of Irrigation Water, Soils And Plants In The Cukurova Region Of Turkey". International Journal Of Soil Science, 4 (2), 46-56. (2009).

2. Irmak And H. VAPUR "Correlation Between Boron Contents Of Soils And Wheat Plants(Triticum Spp.) İn The Cukurova Plain İn Turkey", Asian Journal Of Chemistry, 21 (4), 2615-2624. (2009).

3. BAŞBAĞ, M., Ramazan DEMİREL, Mustafa AVCI,"DETERMINATION OF SOME AGROMICAL AND QUALITY PROPERTIES OF WILD ALFALFA (Medicago Sativa L.) CLONES IN TURKEY",Journal Of Food, Agrıculture And Environment Vol 7(2): 357-359, 2009.

4. Celal YÜCEL, Mustafa AVCI "EFFECT OF DIFFERENT RATIOS OF COMMON VETCH (Vicia Sativa L.)- TRITICALE (Triticosecale Whatt) MIXTURES ON FORAGES YIELD AND QUALITY IN ÇUKUROVA PLAN IN TURKEY", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 15 (No 4) 2009, 323-332

5.YÜCEL, C., H. HIZLI, M. AVCI, H. K. FIRINCIOĞLU, A.E. ANLARSAL , A. ÇİL,. "GENOTYPE-ENVİRONMENT INTERACTİON FOR FORAGE YİELD İN COMMON VETCH (Vicia Sativa L.)"Turkish Journal Of Agriculture And Forestry 2009, 33(2):119-125.

6. AÇIKGÖZ, E., A. ÜSTÜN, İ. GÜL, A.E. ANLARSAL, S. TEKELİ, İ. NİZAM, R. AVCIOĞLU, H. GEREN, S. ÇAKMAKÇI, B. AYDINOGLU, C. YÜCEL, M.AVCI, Z. ACAR, İ. AYAN, A. UZUN, U. BİLGİLİ, M. SİNCİK, M. YAVUZ,"GENOTYPE X ENVİRONMENT İNTERACTİON AND STABİLİTY ANALYSİS FOR DRY MATTER AND SEED YİELD İN FİELD PEA (Pisum Sativum L.)",Spanish Journal Of Agricultural Research, 2009, 7(1): 96-106.

7.AKKAYA, M.R., BAL, M.A., TOLUN, F.I., BİLGE, F., ATLI, Y., And AKAY, V., "EFFECT OF MODİFİED YEAST EXTRACT AND HSCAS CONTAİNİNG MYCOTOXİN ADSORBENT ON BLOOD METABOLİES OF DAİRY COWS CHALLENGED WİTH AFLATOXİN B1" Anim. Sci. Vol. 87, E-Suppl. 2/J. Dairy Sci. 2009. Vol. 92, E-Suppl. 1, 385.

8.ALPTEKİN, Y., DUMAN, A.D., AKKAYA, M.R.,"IDENTİFİCATİON OF FUNGAL GENUS AND DETECTİON OF AFLATOXİN LEVEL İN SECOND CROP CORN GRAİN" Journal Of Animal And Veterinary Advances, 2009. 8(9), 1777-1779.

9.CANOGULLARI, S., BAYLAN, M., AYASAN, T., 2009. Threonine Requirement Of Laying Japanese Quails.  Journal Of Animal And Veterinary Advances, 8(8): 1539-1541. 

10.YÜCEL C., HIZLI H., FIRINCIOĞLU, H.K., ÇİL, A., ANLARSAL, A.E., 2009. Forage Yield Stability Of Common Vetch (Vicia Sativa L.) Genotypes İn The Çukurova And GAP Regions Of Turkey. Turk J Agric For. 33, 119–125.

11. AYAŞAN, T., OKAN, F., HİZLİ, H., 2009. Threonine Responses Of Broilers From 22 To 42 Days. International Journal Of Poultry Science, 8 (9): 862–865.
12. UREMIS, I., ULUDAG, A.,  ULGER, A. C. And CAKIR, B., 2009. Determination Of Critical Period For Weed Control İn The Second Crop Corn Under Mediterranean Conditions. African Journal Of Biotechnology Vol. 8 (18), Pp. 4475-4480.  (ISSN: 1684-5315).

13.Toklu, F., Karaköy, T. Ve  Anlarsal A.E. 2008. Assesment Of Genotype X Environment Interactions And Stability Analysis In Field Peas. Indian Journals Of Agricultural Science Indian Journal Of Agricultural Sciences, Cilt: 79, No: 7, Sf: 515-520, 2009.

14.Toklu, F., Biçer, B., T. Ve Karaköy T. Agro-Morphological Characterization Of The Turkish Lentil Landraces. African Journal Of Biotechnology Vol. 8(17), Pp.4121-4127, 1 September, 2009.

B-    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1.Celal YÜCEL Reşit GÜLTEKİN İlker İNAL Mustafa AVCI, ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (Vicia Sativa L.) HATLARININ VERİM VE VERİM KARAKTERLERİNİN BELİRLENMESİ, ANADOLU, J. Of AARI  18 (2) 2008,  38 – 54  MARA

2. TOKLU, P., KAYA KOCATÜRK H., TÜRKOĞLU Ş. R.,   DOLANÇAY A., NASIRCI Z.,  SÜLLÜ S.,  ÖZBEK  B. S. Ve AY H., 2009. Pamukta Bazı Agronomik Uygulamaların Bitki İzleme Parametrelerine Etkisi Ve Bitki Haritalama Üzerine Araştırmalar, Proje Kod No: TAGEM/TA/ 06/-02/02/2005, Sonuç Raporu 55 Sayfa,  Mayıs 2009.

3.KARAAĞAÇ, H. A., Z.B. BARUT, 2009. Farklı Toprak İşleme Ve Ekim Sistemlerinin Silajlık Mısır Gelişimi Ve İşletme Ekonomisine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi. 1-3 Ekim 2009 Isparta.

4. AYAŞAN, T., KARAKOZAK, E., 2009. Hayvan Beslemede Kurutulmuş Damıtık Mısır+Çözünür Maddelerinin (DDGS) Kullanımı. Tavukçuluk Araştırma Dergisi. 8(1): 42-49.

5. ÖZCAN, B.D., AYAŞAN, T., 2009. Hayvan Beslemede Biyoteknoloji Uygulamaları. Tavukçuluk Araştırma Dergisi. 8(1): 58-63.

6.NAZLICAN, A. N., 2009. Toprağın Feryadına Bilimsel Can Suyu: Ekim Nöbeti. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı: 7, Ocak-2009, S: 32-34, Adana.

7.NAZLICAN, A. N., 2009. Esaret Günlerinden Bakanlık Makamına Ulaşan, Türk Tarımının Mücadeleci Ruhu: Prof. Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu. Agroskop Tarım Dergisi,  Sayı: 7, Ocak-2009, S: 48-50, Adana.

8. NAZLICAN, A. N., 2009. Sulamayla Berekete Varmak Mı, Tuzlanmaya Sebep Olup Sızlanmak Mı? Agroskop Tarım Dergisi, Sayı: 8, Mart-2009, S: 38-34, Adana.

9. NAZLICAN, A. N., 2009.  Yerli Şeker Üretiminin Öncü İsmi: Nuri Şeker. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı: 8, Mart-2009, S: 48-51, Adana.

10. NAZLICAN, A. N., 2009.  Tarım Makinelerinin Tarihsel Gelişimi. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı: 9, Mayıs-2009, S: 28-31, Adana.

11. NAZLICAN, A. N., 2009. Toprak Biliminin Ülkemizdeki Öncüsü, Mesleki Dayanışmanın Mücadeleci İsmi: Prof. Dr. Kerim Ömer Çağlar. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı: 9, Mayıs-2009, S: 40-42, Adana.

12. NAZLICAN, A. N., 2009. Bitki Besleme Ve Gübrelemenin Tarihsel Gelişimi. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı: 10, Temmuz-2009, S: 28-33, Adana.

13. NAZLICAN, A. N., 2009. Anadolu Çiftçileri. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı:10, Temmuz-2009, S: 38-40, Adana.

14 NAZLICAN, A. N., 2009. Tarımın Hazan Mevsimi: Hasat Ve Harmanın Tarihçesi. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı:11, Eylül-2009, S: 20-25, Adana.

15. NAZLICAN, A. N., 2009. Efsane Tarım Bakanı: Bahri Dağdaş. Agroskop Tarım Dergisi, Sayı:11, Eylül-2009, S: 38-41, Adana.

C-    Kitaplar

1. TÜRKİYE'NİN ÇAYIR-MERA BİTKİLERİ KİTABI ,TÜGEM Yayınları, Ankara-2008.

2. Rüştü HATİPOĞLU, Mustafa AVCI, Selahattin ÇINAR,YEMBİTKİLERİ KİTABI Alaca Taç Otu (Coronilla Varia) Bölümü,TÜGEM Yayınları, İzmir-2009 

3. Rüştü HATİPOĞLU, Selahattin ÇINAR,  Mustafa AVCI, YEMBİTKİLERİ KİTABI Nohut Geveni (Astragalus Cicer) Bölümü,TÜGEM Yayınları, İzmir-2009

D-    Uluslararası Ve Ulusal Kongre, Sempozyum Ve Toplantı

1. Serap KIZIL AYDEMİR, Veyis TANSI, Mustafa AVCI,"AN INVESTIGATION ON DETERMINING THE EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN AND ZINC FERTILIZER DOSES ON PLANT NUTRIENT COMPOSITION AT THE MAIN CROPS SORGHUM-SUDANGRASS HYBRIDS (Sorghum Bicolor X Sorghum Sudanense)  IN THE ÇUKUROVA REGION." XXI Th International Conference Eucarpia Maize And Sorghum Breeding İn The Genomics Era. Bergamo, 21-24 June 2009. P:117

2.Serap KIZIL AYDEMİR, Veyis TANSI, Selahattin ÇINAR,"AN INVESTIGATION ON DETERMINING THE MOST SUITABLE NITROGEN AND ZINC FERTILIZER DOSES AT THE MAIN CROPS SORGHUM-SUDANGRASS HYBRIDS (Sorghum Bicolor X Sorghum Sudanense) IN THE ÇUKUROVA REGION", XXI Th International Conference Eucarpia Maize And Sorghum Breeding İn The Genomics Era. Bergamo, 21-24 June 2009. P: 118

3.İlker İNAL, Mustafa AVCI, Selehattin ÇINAR, Serap KIZIL, Celal YÜCEL,  Arif AKTAŞ,   Reşit GÜLTEKİN, Hatice YÜCEL,"ÇUKUROVA TABAN KOŞULLARINDA BAZI AK ÜÇGÜL (Trifolium Repens L.) ÇEŞİTLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA",Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay

4.Hakan YILDIZ, Arife AVAĞ , Ali MERMER,  Ali KOÇ, Ahmet GÖKKUŞ, Rüştü HATİPOĞLU,  Ediz ÜNAL,  Öztekin URLA,  Metin AYDOĞDU, Harun TORUNLAR,  Fatma DEDEOĞLU, K.Aytaç ÖZAYDIN, Osman AYDOĞMUŞ, M.Güven TUĞAÇ Sabahaddin ÜNAL, Ziya MUTLU, Mustafa UZUN, Abdurrahman KARA, Şerafettin ÇAKAL, Uğur ŞİMŞEK, Mustafa Merve ÖZGÖZ, Erdal AKSAKAL, Süreyya DUMLU, Telat YILDIRIM, Ufuk KARADAVUT, Çetin PALA, Şeref AKSOYAK, Ali ÇARKACI, Mehmet TEZEL, Celalettin AYGÜN, Abdullah Levent SEVER, İlker ERDOĞDU, İsmail KARA, Abdulkadir ATALAY, Mustafa SÜRMEN, Tamer YAVUZ, Mustafa AVCI, Selahattin ÇINAR, İlker İNAL, Celal YÜCEL, Hicrettin CEBEL, Mustafa BOZKURT, Mehmet KEÇECİ, Oğuz BAŞKAN,"RAKIM Ve KURAKLIK İNDİSİ DEĞERLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN HOMOJEN ALANLARININ BELİRLENMESİ",1.Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009-Konya

5.Mustafa AVCI, Selehattin ÇINAR, Serap KIZIL, Arif AKTAŞ, Celal YÜCEL   Rüştü HATİPOĞLU, Hatice YÜCEL, İlker İNAL, Numan KILIÇALP, Reşit GÜLTEKİN,"ÇUKUROVA TABAN KOŞULLARINDA FARKLI YONCA ÇEŞİTLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA",VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay,

6.U.ŞİMŞEK, M.M.ÖZGÖZ, E.AKSAKAL, S.DUMLU, M.UZUN, Ş.ÇAKAL, A.KARA, A.AVAĞ, A.KOÇ, H.İ.ERKOVAN, M.DAŞCI, H.YILDIZ, A.MERMER,  E.ÜNAL, Ö.URLA,  M.AYDOĞDU, H.TORUNLAR, F.DEDEOĞLU, K.A.ÖZAYDIN, O.AYDOĞMUŞ, M.G.TUĞAÇ S.ÜNAL, Z.MUTLU, Ç.PALTA, D.A. ÇARKACI, U. KARADAVUT, T.YILDIRIM,  Ş.AKSOYAK, M. TEZEL,  C.AYGÜN, A.L.SEVER, İ.ERDOĞDU, İ.KARA, A.ATALAY, M.SÜRMEN, T.YAVUZ, M.AVCI, S.ÇINAR, İ.İNAL, C.YÜCEL, H.CEBEL, M.BOZKURT, M.KEÇECİ, O.BAŞKAN,"ULUSAL MERA KULLANIM VE YÖNETİM PROJESİ",VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

7.Selahattin ÇINAR,  Rüştü HATİPOĞLU, Mustafa AVCI,  İlker İNAL,"4342 SAYILI MERA KANUNU KAPSAMINDA ÇUKUROVA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ve Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN MERA ISLAHI VE AMENAJMAN UYGULAMA PROJELERİ",VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

8.Selahattin ÇINAR, Mustafa AVCI, Rüştü HATİPOĞLU, Serap KIZIL AYDEMİR,"ÇUKUROVA BÖLGESİNDE MERA KARIŞIMLARINDA KULLANILABİLECEK BAZI ÇOK YILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİLLERİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ",VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay

9.M. Salih SAYAR, Celal YÜCEL, Sertaç TEKDAL, M.Şerif YASAK, Ercan YILDIZ,"DİYARBAKIR KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (Vicia Sativa L.) HATLARINI VERİM Ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ"VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay

10.Celal YÜCEL,"ÇUKUROVA TABAN KOŞULLARINDA FARKLI TOHUMLUK MİKTARLARININ ADİ FİĞ (Vicia Sativa L.)'DE OT VE TOHUM VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ,VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay

11.Celal YÜCEL,  Reşit GÜLTEKİN,  Mustafa AVCI,  Arif AKTAŞ, İlker İNAL ,"ÇUKUROVA TABAN KOŞULLARINDA FARKLI FİĞ ((Vicia Sativa L.)- TRITICALE (Triticosecale Whatt) KARIŞIM ORANLARININ TOHUM VERİMİNE ETKİSİ" ,VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay

12.AKKAYA, M.R., BAL, M.A.,"YEMLERDE MİKOTOKSİNLERİN ÖNLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER"6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran 2009 S: 167, Erzurum.

13.Derya YÜCEL Ve  Celal  YÜCEL, "BAZI BEZELYE (Pisum Sativum Ssp. Arvense L.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ"Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay,

14. DOLANÇAY, A., TOKLU P., TÜRKOĞLU Ş. R., KAYA KOCATÜRK H., NASIRCI Z.,  SÜLLÜ S. Ve ÖZBEK B. S., 2009. Çukurova Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Verim Ve Lif Teknolojik Özellikleri Yönünden Performasyonlarının Belirlenmesi (Poster Bildiri) Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay

15.SÜLLÜ, S., NASIRCI Z.,  TÜRKOĞLU Ş. R., ÖZBEK B. S., DOLANÇAY A., TOKLU P., KAYA KOCATÜRK H. Ve GÜVERCİN R. Ş., 2009. Çukurova Koşullarında Farklı Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Hat/Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri Ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Poster Bildiri) Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.

16.ÖZBEK B. S., SÜLLÜ S., NASIRCI Z., DOLANÇAY A., TÜRKOĞLU Ş. R., TOKLU P.Ve KAYA KOCATÜRK H., 2009. Çukurova'da Standart Pamuk Çeşidi Çukurova 1518'in (Gosspium Hirsutum L.) Lif Teknolojik Özrlliklerinin Geliştirilmesi Ve Lüle Sarkmas Direncinin Artırılması (Poster Bildiri) Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.

17.TÜRKOĞLU Ş. R., DOLANÇAY A., KAYA KOCATÜRK H., TOKLU P.,   GÖK GÜLER P.,    HATİPOĞLU, R.,   NASIRCI, Z.,  SÜLLÜ S. Ve  ÖZBEK B.S., 2009. Pamukta (Gossypium Hirsutum L.) F4 Melez Populasyonundan Işınlanmış Polen İle Tozlama Tekniği Kullanılarak Haploid Bitki Elde Etme Olanakları (Poster Bildiri) Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.

18.DİNC, D.A.,  GOCMEZ, Z.,  SERBESTER, U., YAZGAN, E., GULER, M., GUZELOGLU, A.,   DUNDAR, O.G., COSKUN, A.M., 2009. Pregnancy Rates (PR) After Different Ovulation Synchronization And Resynchronization Methods İn Dairy Heifers. 5. REP. DOM. Anim. Abstract.

19.ÖZŞENSOY Y, KURAR E, Müge DOĞAN, Zafer BULUT, Vahdettin ALTUNOK, Ayşe IŞIK, Aysun ÇAMLIDAĞ, Mehmet NİZAMLIOĞLU, 2009. Türkiye'de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının Str Markörler İle Genetik Karakterizasyonu. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim 2009, NEVŞEHİR.

20. BÜLBÜL, B., GÖK, K., KIZIL, S.H., KIRBAŞ, M., ÇAMLIDAĞ,  A., SATILMIŞ, M., KÖSE, M., SEĞMENOĞLU, M.S., KARAŞAHİN, T., AKBULUT, N.K., KARA, U., TEKE, B.E., KARAKOZAK, E., 2009. .Düvelerde Progesteron Destekli Farklı Resenkronizasyon Protokollerinin Karşılaştırılması. V. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi, 1 – 4 Ekim 2009, ELAZIĞ.

21.BÜLBÜL, B., GÖK, K., KIZIL, S.H., KIRBAŞ, M., ÇAMLIDAĞ,  A., SATILMIŞ, M., KÖSE, M., SEĞMENOĞLU, M.S., KARAŞAHİN, T., AKBULUT, N.K., KARA, U., TEKE, B.E., KARAKOZAK, E., 2009. Siyah Alaca İneklerde Farklı Oranlarda LH İçeren İki FSH Preparatına Verilen Süperovulasyon Cevabının Karşılaştırılması. V. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi, 1 – 4 Ekim 2009, ELAZIĞ.

22.GÜNEY, Y.Z., ÖNAL, A.G., SERBESTER, U, GÖÇMEZ, Z, YAZGAN, E., 2009. Mevsim Ve Rasyondaki Korunmuş Yağın Sığırlarda Superovulasyon Oranları Üzerine Etkileri. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum.

23.Karaköy, T., Toklu, F. Ve Özkan, H. 2009. Nohut (Cicer Arietinum L.) Melezlerinde Bazı Bitkisel Karakterler İçin Heterotik Etkilerin Saptanması. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

24.Çeker, A., Karaköy, T., Toklu, F., Cömertpay, G. Ve Özkan, H. 2009. Türkiye'nin Bazı Bölgelerinden Toplanmış Nohut Köy Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

25. Mart, D. Ve Karaköy, T. 2009. Çukurova Koşullarında Farklı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinde, Kışlık Farklı Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

26.Mart, D. Ve Karaköy, T. 2009. Çukurova Koşullarında Farklı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinde, Yazlık Farklı Ekim Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

27.AYKANAT, S., BARUT, H., VE SEMERCİOĞLU T., 2009. 1999-2007 Yılları Arasındaki Kurak Dönemlerin Ceyhan-99 Buğdayındaki Olumsuz Etkileri,  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.

28.BARUT, H., SEMERCİOĞLU, T., VE AYKANAT, S., 2009. Çukurova'nın Bazı Bölgelerinde Buğday Ekim Alanlarında Çinko Durumunun Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay

29.SEMERCİOĞLU, T., BARUT, H., KEKLİKÇİ, Z., VE AYKANAT, S., 2009. Çukurova'da Yaygın Olarak Ekimi Yapılan Ekmeklik Ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Azot Kullanma Etkinliklerinin (Nue) Ve En Uygun Çeşidin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay

30.UÇAK, A., B., CERİT, İ., TÜRKAY, M., A., UÇAN, K., VE AYKANAT., S., 2009. Adana İlinde 1997-1998 Yılları Arasındaki İklim Değişiklerinin II. Ürün Mısır Verimi Üzerine Etkileri, 1. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009-Konya.

31 Bolat, A., Sarıhan, H.,Karaağaç, H.A., Cerit, İ.  Çukurova' Da Kimyasal Ve Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Mısır Bitkisinde Tane Verimi Ve Bazı Agronomik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

32 Bolat, A., Bayat, A. Hidrolik Ve Mekanik Olarak İşletilebilen Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörlerinin Teknik Özellikler Açısından Karşılaştırılması25.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 1-3 Ekim 2009 Isparta.

33 Uçak, A.B.,Aykanat, S., İ.Cerit, Türkay, M.A. Adana İlinde 1997–1998 Yılları Arasındaki İklim Değişiklerinin Iı. Ürün Mısır Verimi Üzerine Etkileri. Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu 16-18 Haziran 2009-Konya.

34 Türkay, M.A., İ.Cerit, Sarıhan, H., Uçak, A.B Resistance Of Some Maize (Zea Mays L) Inbred Lines To European Corn Borer, (Ostrinia Nubilalis Hübn.) And Pink Stem Borer (Sesamia Nonagrioides Lef.). 21. Uluslararası Mısır Ve Sorgum Konferansı İtalya. 2009.

35 Türkay, M.A., İ.Cerit, Sarıhan, H., Koç, N., Öztemiz, S. Çukurova Şartlarında Mısır Bitkisinde Mısır Koçankurdu (Sesamia Nonagrioides Lef.) Ve Mısırkurdu  (Ostrinia Nubilalis Hübn.)' Na Dayanıklılık Çalışmalarında Suni Aşılamanın Gerekliliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay

36 Türkay, M.A., İ.Cerit, Sarıhan, H., Koç, N., Öztemiz, S. Bazı Mısır Hatlarının Mısır Koçankurdu (Sesamia Nonagrioides Lef.) Ve Mısırkurdu  (Ostrinia Nubilalis Hübn.)' Na Dayanıklılıklarının, Delik Sayısı/Bitki Yöntemine Göre Belirlenmesi Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay.

37.Bolat, A., Sarıhan, H., Karaağaç, H. A., Cerit, İ., 2009. Çukurova'da Kimyasal Ve Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Mısır Bitkisinde Tane Verimi Ve Bazı Agronomik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi. 19-22 Ekim 2009 Hatay

38.VURARAK, Y., SAĞLAM, C., ÇIKMAN, A.,2009. Şanlıurfa İlinde 50 Ha Ve Üzeri Kuru Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Düzeyi Ve Karı Maksimize Eden Makina Büyüklüklerinin Tespit Edilmesi, 25. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi , Süleyman Demirel Üni.Ziraat Fak., Tarım Makinaları Bölümü, 30 Eylül – 2 Ekim Isparta.

39.ÇIKMAN,A., SAĞLAM,R., VURARAK,Y., MONİS,T., NACAR, A.S., TOBİ, İ., 2009. Comparison Of Different Strip Soil Tillage Methods In Second Crop Maize In Terms Of Input Usage In Harran Plain Conditions. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal Of Agricultural Machinery Science)2009, 5 (1) Cilt, Sf:35–44.

40.ÇIKMAN, A., MONİS,T., VURARAK, Y., NACAR, A., 2009. Gap Bölgesi'nde 2008 Yılında  Yetiştirilen Bazı Tarla Ürünleri İle  Bazı  Sebze Ve Meyve Ürünlerinin Üretim Girdi Maliyetleri Ve Brüt Karlarının Karşılaştırılması .VIII. Tarla Bitkileri Kongresi. 19–22 Ekim Hatay.

41.ÇIKMAN, A., KARANLIK, S., MONİS,T.,  VURARAK, Y., NACAR, A., 2009. Harran Ovasında Tarımsal Artık Kökenli Kompost Materyalinin Susam-Buğday-Susam Ekim Nöbetinde Verime Olan Kalıcı Etkisinin Belirlenmesi. IX Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi.07- 10 Ekim 2009/Ürgüp, NEVŞEHİR.

42.ÇIKMAN, A., SAĞLAM, R., VURARAK, Y., MONİS,T.,  NACAR, A., TOBİ, İ., 2009. Harran Ovası Koşullarında II. Ürün Mısırda Farklı Şeritsel Toprak İşleme Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması. 25. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi 30 Eylül – 2 Ekim Isparta.

43.ÇIKMAN, A., MONİS,T., SAĞLAM, R., VURARAK, Y., NACAR, A.,2009. Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme Ve Toprak İşlemesiz Tarım Teknikleri İle Mısır Ve Susam Bitkisi Yetiştiriciliği. I.Ulusal Kuraklık Ve Çölleşme Sempozyumu 16-18 Haziran Konya.

44.MONİS, T., ÇIKMAN, A., NACAR, A.S., BİLGİLİ, M.E., VURARAK, Y., 2009. Harran Ovasında  Üreticilerin Çevre Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa.

45.VURARAK, Y., ÇIKMAN, A., MONİS,T.,  NACAR, A., 2009. Harran Ovası Koşullarında Fosfor Gübresinin Farklı Yöntemlerle Verilmesinin Pamuk Verim Ve Bazı Fenolojik Unsurlarına Etkileri, VIII.Tarla Bitkileri Kongresi, Mustafa Kemal Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, 19-22 Ekim, Hatay.

46.ANĞIN, N,, KOÇ, M., BARUTÇULAR, C., 2009. Farklı Sulama Koşullarında Yetiştirilen İkinci Ürün Mısırda Yaprak Klorofil İçeriği Değişimi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 1922 Ekim 2009, Hatay.​

2010 YILINDA YAPILAN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAYIN LİSTESİ

ULUSAL YAYINLAR

1. Karaağaç, H.A., Barut, Z.B., Çakır, B., Aykanat, S., Bolat, A., Sağlam.C., 2010. İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme Ve Ekim Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. 3. Koruyucu Toprak İşleme Ve Doğrudan Ekim Çalıştayı. 27 Mayıs 2010. Konya.

2. Karaağaç, H.A., Aykanat, S., 2010. Biçerdöverlerde Meydana Gelen Dane Kayıplarının Nedenleri Ve Önlenebilmesi. Çukurova Tarım Aylık Tarım Dergisi.Yıl.1 Sayı.4 Sayfa 12-13 Haziran 2010.

3. Karaağaç, H.A., Aykanat, S., 2010. Koruyucu Toprak İşleme Nedir ? Çukurova TarımAylık Tarım- Gıda- Hayvancılık Dergisi. Yıl.1 Sayı.7 Sayfa 14 Ekim 2010.

4. Karaağaç, H.A., Aykanat, S., 2010. Tarımda Toprak Sıkışıklığı. Çukurova Tarım Aylık Tarım- Gıda- Hayvancılık Dergisi. Yıl.1. Aralık 2010.

5. Coşkun, M.A., Karaağaç, H.A., 2010. Pamukta Makineli Hasat Ve Önemi. Çukurova Tarım Aylık Tarım- Gıda- Hayvancılık Dergisi. Yıl.1 Sayı.5 Sayfa 22 Ağustos 2010.

6. Coşkun, M.A., 2010Silaj Ve Hayvan Beslemesindeki Önemi. Çukurova Tarım Aylık Tarım- Gıda- Hayvancılık Dergisi. Yıl.1 Aralık. 2010.

7. Uçak, A.B., Bilgili, M.E., Güllü, M., Fidan, H., Akyol, A., Aykanat, S., Karaca, Ö.F., 2010. İklimsel Parametrelerdeki Değişikliklerin Mısır Verimi Üzerine Etkisi. Sunulu Bildiri. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran 2010, Eskişehir.

8.Uçak, A.B., Bilgili, M.E., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Aykanat, S., Karaca, Ö.F., 2010. Mısır Hatlarında Su Stresinin Dane Tutma Oranına Etkisi. Poster Bildiri. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 01-04 Haziran 2010, Eskişehir

9. Uçak, A.B., Değirmenci, H., Gençoğlan, C., Cerit, İ., Aykanat, S., Karaca, Ö.F., 2010. Mısır Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Su Stresinin Verim Üzerine Etkisi. Poster Bildiri. Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi, 27-29 Mayıs 2010, Kahramanmaraş. 

10.Vurarak, Y., Çıkman, A., Nacar, A., 2010, Drenaj Sorunu Olan Alanlarda Mol Dren Pulluğunun Kullanım Koşulları Ve Olanaklarının Araştırılması (Harran Ovası Örneği), I. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 1- 4 Haziran, Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir

11. Çıkman, A., Monis, T., Vurarak, Y., Nacar, A.,2010, Gap Bölgesi'nde Bazı Sulama Tesislerinde Fiziki Ve Sosyo-Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları Ve Çözüm Olanakları (İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyleri), I. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 1- 4 Haziran, Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir.

12. Monis, T., Çıkman, A., Vurarak, Y., İpekçioğlu, Ş., Nacar, A.,Çetiner, H., 2010, Gap Bölgesi'nde Bazı Sulama Tesislerinde Fiziki Ve Sosyo-Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları Ve Çözüm Olanakları (Üreticilerin Örgütlenme Bilinçleri İle Yenilikleri Benimsemede Tutum Ve Davranışları), I. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi, 1- 4 Haziran, Toprak Ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir

13 Çıkman, A., Monis, T., Vurarak, Y., 2010., Harran Ovasında Tarımsal İşletmelerin Mekanizasyon Düzeyleri. 26. Tarımsal mekanizasyon Ulusal Kongresi, 22-23  Eylül , Hatay.

14.Karakozak, E., Ayaşan, T., 2010. Ruminant Beslemede Korunmuş Metionin Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1): 58-66.

15.Ayaşan, T., Okan, F., 2010. Farklı Düzeylerde Lizin Ve Treonin Aminoasitleri İçeren Yemlerin Etlik Civcivlerin Besi Performansı Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1): 36-43.

16.Ayaşan, T., 2010. Hayvan Beslemede Cassava Ve Ürünlerinin Kullanımı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (1): 73-83.

17. Hızlı H., 2010. Hayvancılık Ve Anadolu Alacası Geliştirme Projesi.  Adana Ticaret Borsası Dergisi, Sayı:22/Temmuz Sayısı, S:32-33.

18. Canoğlu E, Hızlı H, Demiral O, Abay M, Kaya M, Bekyürek T., 2010.  Tavşanlarda Doğumun 28 Ve 30. Günlerde Oksitosin İle İndüksiyonu. Iv. Veteriner Jinekoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2010 Belek-Antalya.

ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Ayaşan, T., 2010. Burçağın (Vicia Ervilia L.) Hayvan Beslemede Kullanımı. Kafkas Ün. Vet. Fak. Dergisi, 16(1):167-171. Scı

2. Ayaşan, T., Karakozak, E., 2010. Donör İneklerin Beslenmesi. Kafkas Ün. Vet. Fak. Dergisi, 16 (3): 523-530. Scı

3. Ayaşan, T., Karakozak, E., 2010. Hayvan Beslemede Β-Karoten Kullanılması Ve Etkileri. Kafkas Ün. Vet. Fak. Dergisi, 16 (4): 697-705.  Scı.

4. Canoğulları, S., Ayaşan, T., Baylan, M., Çopur, G., 2010. Yumurtacı Japon Bıldırcınlarının Karma Yemlerine Organik Ve İnorganik Selenyum Katkısının Yumurta Verim Parametreleri İle Yumurta Selenyum İçeriğine Etkileri. Kafkas Ün. Vet. Fak. Dergisi, 16 (5): 743-749. Scı

5. Karakozak, E., Ayaşan, T., 2010. Değişik Yem Bitkileri Ve Karışımlarından Hazırlanan Silajlarda İnokulant Kullanımının Flieg Puanı Ve Ham Besin Maddeleri Üzerine Etkileri. Kafkas Ün. Vet. Fak. Dergisi, 16 (6): 987-994. Scı

6. Baylan, M., Canogulları, S., Ayaşan, T., Copur, G., 2010. Effects Of Dietary Selenium Source, Storage Time And Temperature On Eggshell Internal Quality İn  Quail Eggs. Biological Trace Element Research, 7 December 2010, Scı

7. Yaman, S., Yıldırım, M., Aşkar, Ş., Karakaş, V., Bilgen, A., Avcı, M., Ayaşan, T., 2010. Effect Of Storage Method And Forage Dry Matter On Fermentation Characteristics, Aerobic Stability Of Alfalfa Ensiled İn Round Bales. 9th International Symposium Of Animal Biology And Nutrition, 23-24 September, Bucharest-Romania.

8. Baylan,M., Canoğulları, S., Ayaşan, T., 2010. Tavukçulukta Farklı Yetiştirme Sistemleri Ve Hayvan Refahı. Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi 1-4 Temmuz 2010 Kelkit.

9. Kırbaş M, Dursun Ş, Köse M, Bülbül B, Çolak M, Mutlu H, 2010. İneklerde Embriyo Transferinde Farklı Prostaglandin F Protokolleri İle Taşıyıcı Senkronizasyonu. Eurasian J Vet Sci, 26 (1): 39-43.

10. Alta D., Bilgili M.E., Ertekin C., and Yaldiz O, 2010 Experimental investigation of three different solar air heaters: Energy and exergy analyses. Applied​ Energy Volume 87, Pages 2953-2973.Issue 10, October 2010. SCI.​

2012 YILINDA YAPILAN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAYIN LİSTESİ

ULUSAL YAYINLAR

1. Angın N. ve M. Koç, 2012. İkinci Ürün Mısırda farklı sulama zamanlarının Yaprak alanı ve su içeriği değişimi üzerine etkisi. II. Ulusal sulama ve tarımsal yapılar sempozyumu, 24/25 Mayıs 2012 Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi.

2. Angın N. ve Y. Vurarak, , 2012. Çukurova Koşullarına Uygun Kolza çeşitlerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi TABAD, Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu özel sayısı (Prof.Dr. Selahattin İptaş adına) cilt 5, sayı: 1 sf:90-93, Çankırı.

3. Avağ A., U. Şimşek, M. Uzun, M.M. Özgöz, E. Aksakal, S. Dumlu, A. Kara, T. Yavuz, M. Sürmen, H. Yıldız, A. Mermer, A. Koç, A. Gökkuş, R. Hatipoğlu, E. Ünal, , Urla,Ö, Aydoğdu,M, Torunlar,H, Dedeoğlu,F, Özaydın,K.A, Aydoğmuş,O, Tuğaç,M.G, Ünal,S, Mutlu,Z, Palta,Ç, Çarkacı,D.A, Karadavut,U, Yıldırım,T, Aksoyak,Ş, Tezel,M, Aygün,C, Sever,A.L, Erdoğdu,İ, Kara,İ, Atalay,A, Avcı,M, Çınar, S, İnal,İ.,Yücel,C, Cebel, H, Keçeci,M, Başkan,O, (2012). Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi Veri Tabanı Çalışmaları. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 102-106, 2012

4. Ay., H. 2012. Çukurova Koşullarında Pas Hastalıklarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerine Etkisi. Prof Dr. Selahattin İPTAŞ adına Tarım Sempozyumu- Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇANKIRI

5. Ay., H. 2012. Çukurova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kara Pasa Reaksiyonları Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu- Prof Dr. Selahattin İPTAŞ adına Tarım Sempozyumu- Çankırı Karatekin Üniversitesi ÇANKIRI

6. Ayaşan T., A. Asarkaya, H. Hızlı, K. Gök, A.Tekgül, E. Karakozak, U. Kara, M. S. Seğmenoğlu, S. Çoban, H. Mutlu ve N. Kılıçalp, 2012. Siyah alaca ineklerde vücut kondisyon skorunun embriyo kalitesine etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (1): 91-94. SCI.

7. Ayaşan, T., K. Gök, A. Asarkaya, H. Hızlı, M. Görgülü, E. Karakozak, M. A. Coşkun ve M.S. Seğmenoğlu, 2012. Mısır Silajı ve Şeker Pancarı Posasının Erkek Danaların Besi Performansı, Kan Parametresi ile Kesim Ölçütleri Üzerine Etkisi, SDÜ Zir Fak Dergisi, 7(1): 64-73.

8. Ayaşan, T., E. Yazgan, A. Asarkaya, 2012. Vücut kondisyon skorunun süt komposizyonuna etkisi. Erciyes Ün. Vet. Fak. Derg., 9(2): 89-93.

9. Ayaşan, T. ve E. Karakozak, 2012. İnokulant Kullanımının Değişik Yem Bitkilerinden Oluşan Silajlarda Ham Besin Maddeleri ile Kalite Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 26 (2): 93-98.

10. Ayaşan, T. ve M. Baylan, 2012. Kanatlı Beslenmesinde Dut Yaprağının (Morus alba) Kullanılması. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 3-5 Ekim 2012, Poster bildiriler kitabı, İzmir.

11. Aykanat S., Z. B. Barut, M. M. Turgut, H. A. Karaağaç ve H. Barut, 2012. Buğday Tarımında Değişik Sırta Ekim Yöntemlerinin Verim Özellikleri Üzerine Etkileri. 27. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Bildiri Kitabı s: 249-255. 5-7 Eylül 2012 Samsun.

12. Aykanat, S., H.A. Karaağaç, 2012. Çukurova Bölgesinde Buğday Üretiminin Enerji Bilançosu. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı. 24-25 Mayıs 2012 Tokat.

13. Barut Z. B., O. Kara, M. E Bilgili ve M. F. Baran, 2012. Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II. Ürün Mısırın Doğrudan. Ekim Olanakları. s.257-264 5-7 Eylül 2012, Samsun.

14. Bilgili M.E, 2012. Limon Üretiminde Enerji Kulanım Etkinliğinin Belirlenmesi; Adana İli Örneği, Tarım Makineleri Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2012, cilt 8 sayı (2). S. 199-203, ISSN 1306-0007.

15. Bilgili M.E, 2012. Çukurova'da Semizotu Üretiminde Mekanizasyon Durumu ve Sorunları, 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, s.74-81. 5-7 Eylül 2012, Samsun,

16. Bolat, A., A. Bayat ve T. Uçar, 2012. Pülverizatör Deposu İlaç Karıştırma Sistemleri. 27. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Bildiri Kitabı s: 174-179. 5-7 Eylül 2012 Samsun.

17. Çıkman, A., T. Monis ve Y. Vurarak, , 2012. Harran Ovası Kışlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt 8, sayı: 1, sf: 41-47

18. Çınar. S., R. Hatipoğlu, A. Aktaş, 2012. Çukurova Taban Kesimi Meralarında Yabancı Ot Mücadelesi Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF), ISSN: 1302-7050 Mayıs-2012 (Cilt 9, sayı 3). Tekirdağ.

19. Çınar. S., 2012, Çukurova Bölgesinde Bazı Kamışsı Yumak (Festuca arundinaceae Schreb.) Çeşit ve Populasyonlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. GOPÜ. Zir. Fak Der. 2012, 29 (1), 29-33.

20. Erten, H.E., 2012. Gelecekte Silaj Kullanımında Mikrobiyal İnokulant Katkısının Gerekliliğine Farklı Yönden Bir Bakış. Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi. 11-13 Eylül 2012, Isparta. s:122-123.

21. Gök K, T. Ayaşan, A. Tekgül, H. Hızlı, E. Karakozak, U. Kara, S. Çoban, H. Mutlu, M.S.Seğmenoğlu, 2012. Somatik Hücre Sayısının Verici İneklerde Embriyo Kalitesine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 49-55.

22. Gültekin, R., S. Aykanat ve H.A. Karaağaç, 2012. Çukurovada Buğday Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması. 27. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Bildiri Kitabı s: 188-191. 5-7 Eylül 2012 Samsun.

23. Hızlı H., T, Ayaşan, N. Kılıçalp, U. Kara, E. Karakozak, B. Özcan, K. Gök, A. Çamlıdağ, S. Çoban, H. Mutlu, M. S. Seğmenoğlu, 2012. Verici İnek ve Düvelerde Tekrarlı Ovulasyonların Embriyo Kalitesi Üzerine Etkisi. YYÜ Vet Fak Derg, 23 (1): 11-14.

24. IRMAK, S., SEMERCİOĞLU, T.,  2012. Çukurova Bölgesi'nde Yetiştirilen Bazı Buğday (Triticum Spp.) Çeşitlerinde Toprak-Bitki Selenyum İçeriği Arasındaki İlişki,  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 19-23, 2012.

25. Kayaalp, G., ve N. Yıldırım, 2012. Araştırma ve Deneme Metodları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 282, Ders Kitapları Yayın No: A-88, 2. Baskı, Adana, 2012.

26. Karaağaç, H.A., S. Aykanat, A. Bolat, R. Gültekin, 2012. Kışlık Ara Ürün Sonrası (Buğday-Fiğ) Yetiştirilen İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme Ve Ekim Yöntemlerinin Enerji Bilançosu. Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı. 24-25 Mayıs 2012 Tokat.

27. Karaağaç, H.A., S. Aykanat, M. A. Coşkun, M. Şimşek, 2012. Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. 27. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Bildiri Kitabı s: 169-173. 5-7 Eylül 2012 Samsun.

28. Karaağaç, H.A., S. Aykanat, A. Bolat, C. Sağlam, 2012. Çukurova'da Buğday ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Ekim Nöbetinde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Ekonomiklik Açısından Karşılaştırılması. 27. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi. Bildiri Kitabı s: 174-179. 5-7 Eylül 2012 Samsun.

29. Korkmaz Y., S. Aykanat ve A. Çil, 2012. Organik Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi. I. Ulusal Humik Madde Kongresi Özel Sayısı. S: 489-497Fen Edebiyat Dergisi. ISSN:1301-3769. Cilt:14. Sayı 1. . 6-9 Haziran 2012. Sakarya/ Türkiye.

30. Uçak, A.B., C. Gençoğlan, M.A. Türkay, H. Değirmenci, A. Akyol, M. Kıraç ve S Akkoyun, 2012. II.Ürün Mısır Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin Belirlenmesi. II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24-25 Mayıs İzmir.

31. Uçak A.B, 2012. Doğrudan ve Geleneksel Koşullarda Yetiştirilen Mısırın Su Verim İlişkileri (Doktora Projesi) Proje Sonuç Raporu, 2012, TAGEM, ANKARA.

32. Vurarak, Y., N. Angın ve M.E. Bilgili, 2012. Susamda Farklı Hasat Yöntemlerinin Dane Olgunlaşmasına Olan Bazı Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi TABAD, Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarım Sempozyumu özel sayısı (Prof. Dr. Selahattin İptaş adına) cilt 5, sayı: 1 sf: 93-97, Çankırı.

33. Vurarak, Y., ve N. Angın, 2012. Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler. 27 Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi. 5-7 Eylül 2012, Samsun. Sf: 115-123.

34. Vurarak, Y., 2012. Susam Hasadı Makina İle Yapılabilir mi?. Adana Ticaret Odası Dergisi. Haziran 2012 sayı: 6, Adana.

ULUSLARARASI YAYINLAR

1.AKKAYA, M. R., BAL, M. A., 2012. Efficacy of Modified Yeast Extract and HSCAS Containing Mycotoxin Adsorbent on Ruminal Binding Characteristics of Various Aflatoxins. Kafkas Universitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi. 18 (6): 951-955, 2012.

2. Irmak, S., A.N. Çıl, H.Yücel, Z. Kaya, 2012. The effects of iron application to soil and foliarly on agronomic properties and yield of peanut (Arachis hypogaea). Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol.10 (3&4), July-October 2012.

3. Irmak, S. , Çıl, A., and Korkmaz ,Y.  The effects of soil copper content and iron application on peanut (Arachis hypogaea): Copper contents of plants, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (1): 488-491. 2012.

4. IRMAK, S. and SEMERCIOGLU, T., Effects of Preliminary-plant on Some Soil Characteristics, Yield and Some Quality Factors of Wheat (Triticum Sp.) in the Eastern Mediterranean Region of Turkey, International journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 3 (10), 461-467, 2012.

5. Kıllı, F., ve A. Çil, 2012. Ayçiçeğinde (Helianthus Annuus L.) Genotip-Çevre İnteraksiyonu Ve Geniş Anlamda Kalıtım Derecesi Tahminleri. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September 2012, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Faculty of Science, Biology Department, Bishkek, KYRGYZSTAN

6. Ünay, E., S. Yaman, H. Özkul, A. Kılıç, A. Bılgen, S. Yüksel, A.Küçüközdemır, M. Avcı, T. Ayaşan, Y. Yavrutürk, M. Uygur and O. Boran, 2012. Digestibility of vetch-cereals stored with different methods. XIth International Symposium of Animal Biology and Nutrition. Organised by the National Research Development Institute for Animal Biology and Nutrition – IBNA Baloteşti, 15 November 2012.

7. Yaman, S., E.Ünay, H.Özkul, A. Kılıç, V. Karakaş, M. Yıldırım, S. Aşkar, A. Bilgen, M. Avcı and T. Ayaşan, 2012. Effect of forage dry matter content and bale size on chemical properties, fermentation characteristics, aerobic stability, metabolisable energy and organic matter digestibility of vetch-barley ensiled in round bale.  XIth International Symposium of Animal Biology and Nutrition. Organised by the National Research Development Institute for Animal Biology and Nutrition – IBNA Baloteşti, 15 November 2012.

8. Yaman, S., E. Ünay, V. Karakaş, M.Yıldırım, Ş.Aşkar, A. Bilgen, M. Avcı and T. Ayaşan, 2012. Effect of forage dry matter content and bale size on fermentation characteristics and aerobic stability of alfalfa ensiled in round bales. XV international feed technology symposium feed-to-food / cost feed for health joint workshop, Novi Sad, 2012. ​

''