Faaliyet Alanımız

​Enstitü Doğu Akdeniz ve Geçit Bölgesi’nde yer alan Adana, İçel, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman İllerinde tarımsal araştırma ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Enstitü endüstri bitkileri (pamuk, soya, ayçiçeği, susam, yer fıstığı vd), tahıllar (ekmeklik ve makarnalık buğday, mısır, vd) ,yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ, üçgül, çimler, buğdaygil yem bitkileri vd), çayır mera ıslah ve yönetimi, yemeklik tane baklagiller (nohut vd) alanlarında genetik kaynakların muhafazası, kaynak materyal geliştirme, ıslah, yetiştirme tekniği, hastalıklara dayanıklılık, kalite değerlendirme ve geliştirme, eğitim ve yayım hizmetleri yürütmektedir.
Ayrıca, büyükbaş hayvancılıkta biyoteknoloji, ıslah ve yetiştirme araştırmaları, gen kaynaklarının muhafazası ve besleme çalışmaları yapmaktadır. Ülkesel projelere de diğer araştırma enstitüleri ile koordineli çalışarak katkı sunmaktadır.​
''