Lif Bitkileri

​Lif Bitkileri Biriminin görevi Enstitümüzün sorumlu olduğu bölge pamuk alanlarında pamuk veriminin ve lif kalitesinin artırılması yönünde projeli araştırmalar yürütmekle görevlidir. Genel amaç çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda birinci öncelikli amaç, verimli, üstün lif kalitesine sahip,  adaptasyon yeteneği yüksek, erkenci, makineli hasada uygun, hastalık zararlı ve çevre stres şartlarına dayanıklı yeni pamuk çeşitleri geliştirmek ve geliştirilen çeşitlerin üreticiye aktarılması amacıyla tohumluk programları düzenlemek ve yürütmektir. İkinci öncelikli amaç ise, bölge pamuk üreticilerinin üretim aşamasında karşılaştıkları yetiştirme tekniği sorunlarına (sırta ekim, gübreleme, sulama, bitki yönetimi, hasat yardımcıları ve makineli hasat) çözüm üretme yönünde projeler geliştirmektir.


Lif Bitkileri Birim Araştırıcıları

1. Sedat SÜLLÜ (Birim Şefi)
2. Hacer  KAYA KOCATÜRK
3. Ayten DOLANÇAY
4. Dr.Selma KAYA

Yürütülen Projeler

1. Çukurova Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları
2. Doğu Akdeniz Bölgesinde Melezleme ve Mutasyon Islahı ile Lif Kalitesi Yüksek ve Verimli Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi
3. Pamukta  Melezleme  Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları
4. TÜBİTAK 1003 Projesi: Lif Verimi ve Kalitesi Yüksek, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine Toleranslı Yerli Pamuk Genotiplerinin Klasik Islah ve Markör Destekli Seleksiyon Yöntemleri ile Geliştirilmesi
5. TÜBİTAK 1001 Projesi: Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Işınlanmış Polen ile Tozlama Yoluyla Haploid ve Katlanmış Haploid Bitki    Elde Edilmesi

Yeni Tescil Edilen Pamuk Çeşitlerimiz

1. MAY   344
2. MAY  355
3. MAY   455
4. MAY  505
5. TMK  122
6. TYA   18
7. CEYKOT  92
8. CEYKOT  193
9. CEYKOT  340
10. CEYKOT  366
11. GAPKOT  602
12. GAPKOT  732

''