Yemeklik Tane Baklagiller

Baklagiller Şubesi, TAGEM'in işleyişi altında yer alan ve Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı içinde değerlendirmeleri yapılan Yemeklik Tane Baklagiller (Nohut-Bezelye) ve Yağ Bitkileri Grubuna (soya) bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluşumuzda bugüne kadar yemeklik tane baklagil bitkilerinden sadece nohut ve bezelye ıslah çalışmaları yürütülmektedir. Bölgemizde nohut tarımında amacımız ülke genelinde olduğu gibi üreticiler için önemli bir problem olan antraknoz yanıklığı hastalığına dayanıklı veya toleranslı, makinalı hasata uygun iri taneli kalite değerleri iyi olan yüksek verimli çeşit geliştirebilmektir; aynı zamanda da bezelye ıslahında da hastalık ve zararlılara dayanıklı, kışlık yetiştirilmeye uygun, yüksek verimli ekonomik değeri yüksek olan çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 2003 yılında İNCİ, 2011 yılında HASANBEY ve SEÇKİN çeşitleri tescil ettirilmiştir. Bu çeşitlerin tohumluk üretimleri enstitümüz bünyesinde yapılmakta olup, yetiştirme tekniği ile ilgili bilgiler gerektiğinde çiftçiye sunulmaktadır.

 

Çalışma konularımız

 

• Nohut (Kışlık)

• Nohut (Yazlık)

• Bezelye

 

Amaç: Nohutta, yanıklık hastalığına toleranslı, tüketici isteklerine uygun, verimli, makineli hasada uygun, biotik ve abiotik streslere dayanıklı çeşit geliştirmektir. Nohut ve Bezelyede; Çukurova Bölgesine adapte olabilen, makineli hasada uygun, kurağa ve kışa dayanıklı, hastalık ve zararlılara dayanıklı/toleranslı, kaliteli ve verimli çeşitler geliştirmektir. Ayrıca yürütülen çalışmalar ile ülkemizde nohut ve bezelye ıslahı konusunda faaliyet gösteren araştırma enstitüleri arasında, materyal alışverişi yapmak, koordinasyon ve işbirliğini yeniden oluşturmak, yapılmakta olan bazı benzer faaliyetlerde kaynak israfını önlemek, yeterli alt yapı ve işgücü olmayan kuruluşlara destek sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Hedef:Ülkemizin tohumluk ihtiyacını yurt içinden sağlamak, dünya ile olan rekabetini arttırmak ve üretim maliyetini düşürerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

 

Yürütülen Projeler:

 

 1.Çukurova Bölgesinde Nohut (Cicer arietinum L.) Islah Çalışmaları 

 2. Ülkesel Entegre Baklagil Islah Projesi

3.Tescil Denemeleri

 4.Çukurova Bölgesi Bezelye Islah Araştırmaları

5. Nohutta Ascochyta Yanıklığı Etmeninin Populasyon Karakterizasyonu ve Moleküler   İşaretleyiciler Kullanılarak Bu Etmene Karşı Dayanıklı Genotiplerin Araştırılması (TÜBİTAK 1003)

6. Kuraklık ve Sıcaklık Stresine Dayanıklı Nohut (Cicer arietinum L.)Genotiplerinin Geliştirilmesi. (TÜBİTAK 3001)

Proje Çalışanları:

Dr. Dürdane Mart

Doç. Dr. Derya Yücel

Dr. Meltem Türkeri

​ 

''