Çayır Mera Yem Bitkileri


Teknik Personel:
- Dr. İlker İNAL (Birim Şefi)
- Doç.Dr. Celal YÜCEL
- Zir.Yük.Müh. Feyza Döndü GÜNDEL
- Zir.Yük.Müh. Bülent ÇAKIR
- Zir.Yük.Müh. Murat ŞİMŞEK
- Zir.Yük.Müh. Muhammet ÖZTEKİN
 
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesinde, çayır-mera ve yem bitkileri ıslah ve amenajman araştırmaları yürütülmektedir. Çayır-mera ve yem bitkileri araştırmalarında, bölgeye uygun, yüksek verimli ve kaliteli yem bitkisi tür ve çeşitlerinin geliştirilerek tescilli yeni çeşitlerin ülkemiz üreticilerine sunulması amaçlanmıştır. Mera ıslahı çalışmaları ile  doğal meraların ıslahı ve yapay mera tesisine yönelik araştırmalar yürütülmektedir. 4342 sayılı Mera Kanunu gereği mera ıslahı ve tekniklerini geliştirerek verimliliklerinin artırılması amacıyla TAGEM ve BÜGEM arasında yapılan protokolle Enstitümüze Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, K.Maraş, Gaziantep, Kilis ve Niğde illeri kapsamındaki meralarda görev yapma sorumluluğu verilmiştir.  Bu illerde tespit ve tahsisleri tamamlanan meralarda ıslah çalışmaları devam etmektedir. ''