Kalite Analiz Laboratuvarı

Artan dünya nüfusu ile paralel olarak gıdanın önemi de sürekli artmaktadır.Gıdanın artan önemi ile birlikte güvenli gıda ve tüketici sağlığı yüksek derecede önem kazanmıştır.

Bu amaçla kurum bünyesinde yetiştirilen yeni ve mevcut hat ve çeşitlerin kalite özelliklerini belirleyerek, yapılan ıslah çalışmalarına veri sağlayacak  sonuçları elde etmek çalışma amaçlarımızdandır.

 Gaz kromotografisi (GC-FID),

Near Infrared Reflectance Spectrophotometer (NIRS),

Reflektans/transmittans modda çalışan Renk Ölçüm Cihazı gibi enstrümental cihazların yanında,

- Kurumadde,

- Protein,

- Kül,

- Ham lif,

- Gluten indeks,

- Sedimentasyon,

- Düşme sayısı,

- Ham yağ analizlerini yapmamıza olanak sağlayan cihazlarımız da bulunmaktadır. Bu sayede bölümlerden ve özel sektörden gelen ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, mısır, nohut, soya, ayçiçeği, yerfıstığı ve yem bitkilerinin kalite analizleri yapılabilmektedir.​

''