Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

Dünya nüfusunun hızla artışı ve çevre şartlarının değişmesiyle birlikte, ıslah çalışmaları ve çeşit geliştirmenin önemi daha da artmıştır. Bu nedenle bitkilerin ve mikroorganizmaların potansiyellerinin arttırılması için genetik yapılarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.

Laboratuvarın Çalışma Konuları

 • Markör destekli seleksiyon (Marker Assisted Selection) tekniği ile tarımsal açıdan önemli genleri; kültür bitkilerinin yabani akrabalarında, yerel çeşitlerde, geliştirilen çeşitlerde ve ıslah hatlarında ortaya çıkarmak,
 • Bitki tür ve çeşitlerinin genetik tanımlamalarını ve akrabalık derecelerini belirlemek,
 • Yeni bitki çeşidi geliştirilmesine, var olan çeşitlere yeni özellikler kazandırılmasını sağlamak,
 • Tarımsal açıdan önemli abiyotik ve biyotik stres etmenlerinin, hastalık ve zararlılara dayanıklılık mekanizmalarının incelenmesine yönelik araştırmalar yapmak,
 • Doku kültürü yöntemlerini kullanarak bitkilerin mikro çoğaltılması ve patojenlerden ari bitki elde edilmesini sağlamak,
 • "Doubled Haploid" tekniği yardımıyla kısa sürede genetik olarak durulmuş bitki hatlarını geliştirerek ıslah süresinin kısaltılmasına yardımcı olmak,
 • Elde edilen sonuçların ıslah programlarına uygulanmasını sağlamak,
 • Ülkemiz biyoteknolojik AR-GE kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamak.   

 

Çalışma Alanları

 • Markör Destekli Seleksiyon (Marker Assisted Selection) tekniği ile tarımsal açıdan önemli genleri; kültür bitkilerinin yabani akrabalarında, yerel çeşitlerde, geliştirilen çeşitlerde ve ıslah hatlarında ortaya çıkarmak,
 • Bitki tür ve çeşitlerinin genetik tanımlamalarını ve akrabalık derecelerini belirlemek,
 • Çeşitlere yeni özellikler kazandırmak,
 • Tarımsal açıdan önemli abiyotik ve biyotik stres etmenlerine, hastalık ve zararlılara dayanıklı, kalite özellikleri bakımından üstün genotipleri moleküler düzeyde belirlemek,
 • Bitki fizyolojisi ile ilgili moleküler çalışmalar yapmak,
 • Bitki doku ve organları in vitro koşullar altında yeni çeşit geliştirme, mevcut çeşitlerde genetik varyasyon oluşturma ve ıslah süresini kısaltma gibi çalışmalarda materyal olarak kullanılmaktadır. ​
''