Hayvan Sağlığı

Hayvan Sağlığı Şubesi

Tüm mevcut sığırların bakım, tedavi, periyodik olarak koruyucu aşı uygulamaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra hastalıklar yönünden tarama amacıyla kan örnekleri alınarak laboratuvarlara gönderilmekte ve laboratuvar sonuçları değerlendirilmektedir. Ayrıca bilimsel araştırma, eğitim ve yayım faaliyetleri yürütülmektir.

 Hayvancılık işletmesinde sinek, fare ve paraziter mücadele ile birlikte dezenfeksiyon işlemleri düzenli aralıklarla yapılmaktadır.​

''