Hayvancılık Biyoteknoloji Laboratuvarı​

Sığırlara süperovulasyon  protokolleri  uygulanarak  in vivo  embriyo üretimi  yapılmaktadır.  Elde edilen embriyolar kalite ve morfolojilerine göre değerlendirilerek taşıyıcı düvelere ve ineklere transfer edilmektedir. Diğer taraftan in vitro sığır embriyosu üretim teknikleri ve embriyo dondurma konularında çalışmalar yapılmaktadır. Emriyo dondurma işlemleri direk transfer ve vitrifikasyon yöntemleri uygulanarak yapılmaktadır.  

''