Sıcak İklim Tahılları

Sıcak İklim Tahılları Biriminin görevi hem ıslah çalışmaları hem de agronomi çalışmalarını yürütmektir. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Sıcak İklim Tahılları Biriminde yoğun bir şekilde Mısır Islahına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Amacı, Çukurova bölgesi ve Ülkemiz açısından yüksek verimli ve bölge hastalıklarına dayanıklı melez çeşit geliştirmektir.

Birinci öncelikli çalışma konuları arasında Mısır Genetik kaynaklarını mısır ıslahına entegre etmek (pre-breeding), uygun olanların  ıslah materyali içerisine alınması, Melez çeşitleri oluşturacak saf hat geliştirme (kendileme) ve seleksiyon ıslahı yer almaktadır. Geliştirilen hatların hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık tespitleri, dayanıklı olan hatlar arasında melezlemeler yapmak v.s… Araştırmacılar bölgenin ihtiyaç duyduğu projeleri hazırlamakla yükümlüdür.

Bununla birlikte Melez mısır yetiştiriciliğinde karşılaşılan tarımsal sorunlarla ilgili olarak agronomistlerle ortak çalışmalar yaparak çözüm geliştirmektir.

 

Sıcak İklim Tahılları Birim Araştırıcıları

  1. Dr. İbrahim CERİT (Birim Şefi)
  2. Dr. Gönül CÖMERTPAY
  3. M. Ali TÜRKAY
  4. Rüstem OYUCU

 

Yürütülen Projeler

  1. Çukurova Mısır Islah Araştırmaları
  2. Melez Mısır Islahında In-vivo Katlanmış Haploid Tekniği ile Homozigot Hatların Geliştirilmesi
  3. Özel Sektör-Enstitü İşbirliği İle Yerli Hibrit Mısır Çeşit Geliştirme Projesi
  4. Heterotik Grupları ve Pedigrileri Belirli Bazı Mısır Gen Kaynaklarına Ait Saf Hatlar ile Yerel Mısır Populasyonlarının Melez Mısır Geliştirmede Kullanılması.
  5. Çukurova Bölgesinde Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lef.) ve Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.)'na Dayanıklı Mısır Islahı​
''