Hizmet İçi Eğitim

Müdürlüğümüzde Kahramanmaraş İli ve çevre illerde görev yapan teknik elemanlara yönelik hizmet içi eğitim ve üreticilere yönelik çiftçi günleri düzenlenmektedir. Eğitimler daha çok; meyvecilikte budama ve terbiye sistemleri, buğday ıslahı ve yetiştiriciliği, meyvelerde hasat sonrası fizyolojisi gibi konularda verilmektedir.


- Enstitü, araştırma çalışmalarından elde ettiği bulguları en kısa sürede diğer araştırma kuruluşları, İl Müdürlükleri, üreticiler, tarımsal sanayi ve diğer faydalanıcılara ulaştırmaktadır. Bu kapsamda yıllık faaliyet ve tanıtım kitapçığı hazırlamakta, değişik liflet ve broşürlerle bilgi akışı sağlamaktadır. Ayrıca tarımsal yeniliklerin elektronik ortamda yaygınlaştırılması amacı ile Enstitümüz Araştırma-Yayım Koordinatörlüğü tarafından, sonuçlanan projelerin ve geliştirilen çeşitlerin İl Müdürlüğünde görevli yayım personellerine hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanmaktadır.

- Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında, İlimiz kadın çiftçilerine yönelik eğitim çalışmaları;  Enstitümüz ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliği ile yürütülmektedir.

- Enstitümüzde orta öğretim ve üniversite öğrencilerine staj yapma imkânı verilerek mesleki eğitim ve deneyimleri geliştirilmektedir.

- Enstitümüz Uluslararası Katılımlı bir adet kongreye ev sahipliği yapmış olup, yapılan araştırma sonuçlarında ortaya çıkan bulgular; yurtiçinde ve yurtdışında değişik dergi, kongre ve sempozyumlar da yayınlanmaktadır. Bu kapsamda Enstitümüz personelinince yılda ortalama 20 ye yakın yayın yapılmaktadır.​

''